“MEB eğitimde kaos üstüne kaos yaratmaya devam etmektedir.

Yaptığı her açıklama ile kaos üreten MEB son açıklaması ile kanayan yaramızı deşmiştir. Açıklama ile milyonlarca anne-baba ve çocuğumuzun yaşadığı endişe ve tedirginlik zirve yapmıştır. Bakanlıkça ortaya konulan rakamlar ülkemiz eğitimimin bakanlık yetkilileri tarafından yönetilmediğini teyit etmiştir. Daha önce 600 olarak açıklanan nitelikli okul sayısının 1367 olarak açıklanması bunun ispatı niteliğindedir. Maalesef bakanlık bir dediğini bir sonraki adımda yalanlamakta, toplum üzerinde yarattığı güvensizliği derinleştirmektedir. Bu ülkemiz için çok ağır bir tablodur. Eğitim, "ben yaptım oldu", "el yordamıyla" hareket edilebilecek bir alan değildir. Rasyonel, akılcı, bilimsel ve pedagojik ilkelere dayanmayan her uygulama eğitimde başarısızlık olarak ülkemize kaybettirecektir.

Açıklama ile belirtilen okullar çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmekten, velilerimizin beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Öğrencilerimiz tercih etmek istemedikleri, imam hatip ve meslek liselerine gitmek zorunda bırakılmaktadır.

Bakanlık bu düzenleme ile eğitimde özelleştirmeye ardına kadar kapıları açmakta; çocuklarımız özel okullara adeta mecbur edilmektedir. Özel okullara erken tercih imkanının sunulması bunun ispatıdır.

Çocuklarımızın düşlerini karartacak, memleketimizin geleceğini tehlikeye sürükleyecek adımlar atmaya hiç kimsenin hakkı olmasa gerektir.

Kılavuzu ilimiz açısından değerlendirdiğimizde nitelikli okullar için ayrılan öğrenci kontenjanı 990'dır. 990 öğrenci kontenjanının 330 u imam-hatip ve meslek liselerinden oluşturulmuştur. Açıklanan liseler arasında tek bir Anadolu Lisesi dahi bulunmamaktadır. Özellikle bu liseler arasında Kanuni Anadolu Lisesinin ve Tevfik Serdar Anadolu Lisesinin yer almaması son derece şaşırtıcı ve hayret verici olmuştur.

Kanuni Anadolu Lisesi değil şehrimizin ülkemizin sayılı eğitim kurumlarından biridir. Bu özellikteki bir okulun nitelikli okullar arasında yer almamasın izah edilebilir bir yanı yoktur. Geçtiğimiz yıl % 5,08 dilimle öğrenci alan bir okul yerine % 16,47lik dilimden öğrenci alan bir İHL nin listeye dahil edilmesi düzenlemenin bilimsel ve pedagojik esaslara dayalı olarak değil ideolojik ihtiyaçlara göre yapıldığını göstermektedir.

“Çocuklarımızın düşleri çembere sığmaz, sığdırılamaz.”

MEB yetkilileri yaptıkları açıklamalar ile Merkezi sınav ile yerleşecek öğrencilerimizin dışındaki çocuklarımızın liselere yerleşimi için “ortaöğretim kayıt alanı sistemi” kapsamında üçlü çember sistemini öngörmektedir. Bu üçlü çember sisteminde, her çember içinde 1 adet Anadolu Lisesi, 1 adet İHL, 1 adet Meslek Lisesi olmak üzere toplam dokuz okul bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu dokuz okul içinden zorunlu olarak 5 tercih yapacaktır.

Bu düzenleme ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi kentimizde de gerçeklerle bağdaşmamakta, mevcut eşitsizlikleri derinleştirmektedir.

“Öğrencilerimizin istediği liseye yerleşeceğini iddia etmek güneşin batıdan doğuşunu iddia etmek kadar absürt.”

İlimizde 111 tane lisemiz bulunuyor. Bunlardan 12 si nitelikli okul olarak açıklandı, 2 adet özel yetenek sınavı ile öğrenci alan okulumuz var. 47 si mesleki eğitim veren lise, 22 tane İmam Hatip Lisemiz var. Yani toplamda 111 okulumuzdan 69’u meslek lisesi. 33 adet Anadolu Lisemiz var.

Açıklanan sistem içinde ilimiz ilçelerinden yalnızca Ortahisar ve Akçaabat ilçelerimiz bu çember sistemi için yeterli okul sayısına sahip. Köprübaşı, Dernekpazarı ve Hayrat ilçelerimizde sadece bir ortaöğretim kurumu (ÇPL) bulunmakta, 6 ilçemizde üçü meslek lisesi olmak üzere 4 adet ortaöğretim kurumu bulunmaktadır. Bu haliyle çocuklarımızın ikamet ettikleri yerde istedikleri liseye gitmeleri mümkün değildir. Zorunlu 5 tercih için kendilerine sunulacak 9 okul çocuklarımızın yaşadığı ilçeyi

başka ilçeler ile birleştirmeden oluşturulamamaktadır. Örneğin Dernekpazarı ilçesinde yaşayan bir çocuğumuzun tercih yaparken ekranına dokuz okul çıkması ancak Çaykara ve Ofilçesi ile ilişkilendirildiğinde mümkün. Birçok ilçemiz komşu ilçeler ile birlikte değerlendirildiğinde üçlü çember sistemi için 9 lise şartını yerine getirebiliyor.

“Çocuklarımız meslek lisesine mahkum ediliyor.”

İlimizde meslek lisesi mezunu çocuklarımız için istihdam alanı yeterli değil. Trabzon bir sanayi kenti değil. Lise düzeyinde devlet okullarının %75 ‘i meslek lisesi. Açıkça çocuklarımıza işsizlik en iyimser şekli ile sömürüye açık ucuz işgücü olmak reva görülüyor.

6 ilçemizde (Arsin, Çarşıbaşı, çaykara, Düzköy, Şalpazarı, Tonya) biri (1) Anadolu Lisesi, ikisi (2) Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi olmak üzere dört (4) lise bulunmakta. Bu ilçelerimizde ikamet eden her dört öğrencimizden üçünün meslek lisesine yerleşmesi öngörülüyor. Açıkça bir dayatma söz konusu.

Kırsalda yaşayan insanlarımızın ekonomik gücü ortada. Yoksullukla boğuşup hayatta kalmaya çalışıyorlar. Çocuklarını başka bir ilçeye göndermeleri büyük bir külfet.

Ortaya konulan bu tablo ile yoksulluk bir kabahatmiş gibi görülerek, veli ve çocuklarımıza resmen altta kalanın canı çıksın deniyor. Varlıklı isen çocuğunu özel okula gönder; değil isen meslek lisesine gönder; itaatkar, şükürcü, ucuz işgücü olsun denilmektedir. Bunu kabul edebilmek mümkün değildir.

“Öğrenci ve velilerimiz büyük bir kaygı içinde.”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir an önce bu belirsizliği gidermeli. Öğrencilere tercih yapacakları dokuz (9) okul seçeneği nasıl sunulacak? İkametgah esas alındığında bu mümkün görünmüyor. Ortada içinden çıkılamaz bir tablo var.

Tonya ilçesi Kalınçam Köyü’nde yaşayan bir öğrenciye nasıl dokuz (9) okul seçeneği sunulacak. Tonya’da sadece 4 lise var. Bunların üçü meslek lisesi. Beğenmezsen Vakfıkebir’e, Beşikdüzü’ne mi git denilecek? Eğer böyle denirse, sistem yerleşim yeri esaslı olmaktan çıkar. Sonra halkımız çok kısıtlı imkanlara sahip. Ekonomik olarak çocuğunu başka bir ilçeye göndermesi kolay değil. Geriye bir tek açık lise kalıyor.

“Köylerimizden ne bir hekim ne bir avukat, ne bir mühendis, ne bir öğretmen yetişebilir. Bu neredeyse imkansız hale geliyor.”

Bu sistem eğitimde yaşanan yıkımı ağırlaştırır. Fırsat eşitliği yok. Nitelikli, bilimsel, laik eğitim yok. Çocuklarımızın hayalleri ile oynamaya hiçbirimizin hakkı yok. Köprübaşı ÇPL’de okuyan bir öğrenci ile Trabzon Fen Lisesinde okuyan öğrencinin eşit imkan ve şansa sahip olduğunu kim iddia edebilir? Artık kasabalarımızdan, köylerimizden aldığı eğitim yolu ile iyi meslekler edinen gençlerimize tanıklık edemeyeceğimiz bir dönem içindeyiz. Köylerimizden ne bir hekim ne bir avukat, ne bir mühendis, ne bir öğretmen yetişebilir. Bu neredeyse imkansız hale geliyor.

“Çare; devlet okullarının güçlendirilmesi, eşit, ulaşılabilir, laik, bilimsel eğitim.”

Devlet tarafından özel okullara yapılan 340 bin kişilik mali destek yoksul çocuklar için neden esirgeniyor. Oysa en çok onların ihtiyacı var. Büyük bir eşitsizlik ile karşı karşıya bulunuyoruz. İyi bir eğitim almak büyük oranda sadece zengin aile çocuklarının kullanabileceği ayrıcalık haline getiriliyor. Oysa ayrım gözetmeksizin tüm çocuklarımız için eşit, nitelikli, bilimsel eğitim hizmeti vermek devletin en önemli görevidir. Ülkeyi yönetenlerin sorumluluğu dezavantajlı çocuklarımıza pozitif ayrımcılık yapmak ve fırsat eşitliğini sağlamaktır.

Eğitimde Özelleştirme Tam Gaz!

İlimizde özel okul sayısı hızla artmaktadır. Bu eğitim-öğretim yılı itibariyle Ortahisar Merkez İlçemizdeki Özel Lise sayısı(12), devlet lisesi sayısını(10) geçmiş bulunmaktadır.

Düzenleme geri çekilmediği taktirde hep birlikte kaybetmeye devam edeceğiz. Okulları ticarethane çocukları müşteri olarak gören anlayış terk edilmedikçe eğitimde çağı yakalamamız mümkün değildir.

Ayrımsız tüm çocuklarımız için nitelikli, bilimsel, laik ve parasız eğitim, talep olmaktan ziyade çocuklarımızın hakkı, memleketimizin geleceğe uzanmak için karşılanması hayati ihtiyacıdır.

Kamusal eğitim güçlendirilmeli, devlet okullarına kaynak aktarılmalı, bilimsel, laik eğitim esas alınmalı, dezavantajlı çocuklarımız için eşit ve nitelikli eğitim hakkı için tedbir alınmalıdır. Yoksa ülke olarak hep birlikte kaybedeceğiz.

Öğrenci Veli Derneği olarak tüm anne-babalarımızı memleketimizin geleceği, çocuklarımızın düşleri ve emeği için taleplerimizi dile getirmek üzere 17 Nisan 2018 Salı günü saat 17.00 da Atatürk Alanında buluşmaya davet ediyoruz.

İLÇE FEN LİSESİ/ SOS. B.L G. S. L./ S.L ANADOLU LİSESİ MESLEK LİSESİ-ÇPL İHL TOPLAM

AKÇAABAT 1 1 4 4 2 12

ARAKLI 2 2 2 6

ARSİN 1 2 1 4

BEŞİKDÜZÜ 1 2 3 1 7

ÇARŞIBAŞI 1 2 1 4

ÇAYKARA 1 2 1 4

DERNEKPAZARI 1 1

DÜZKÖY 1 2 1 4

HAYRAT 1 1

KÖPRÜBAŞI 1 1

MAÇKA 2 2 1 5

OF 1 2 3 1 7

ORTAHİSAR 2 1 10 9 6 28

SÜRMENE 2 4 1 7

ŞALPAZARI 1 2 1 4

TONYA 1 2 1 4

VAKFIKEBİR 1 2 3 1 7

YOMRA 1 1 2 1 5

TOPLAM 7 2 33 47 22 111

TRABZON ÖZEL OKULLAR İSTATİSTİĞİ

1 ÖZEL AKÇAABAT SINAV FEN LİSESİ Akçaabat 1 3 FEN

2 ÖZEL NET FEN LİSESİ Ortahisar 2

3 ÖZEL TRABZON BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN LİSESİ Ortahisar 3

4 ÖZEL AKÇAABAT SINAV ANADOLU LİSESİ Akçaabat 1 9 ANADOLU

5 ÖZEL AKÇAABAT UĞUR ANADOLU LİSESİ Akçaabat 2

6 ÖZEL FATMA BAŞ ANADOLU LİSESİ Ortahisar 3

7 ÖZEL NET ANADOLU LİSESİ Ortahisar 4

8 ÖZEL TRABZON ATA ANADOLU LİSESİ Ortahisar 5

9 ÖZEL TRABZON BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ Ortahisar 6

10 ÖZEL TRABZON DOĞA ANADOLU LİSESİ Ortahisar 7

11 ÖZEL TRABZON MEKTEBİM ANADOLU LİSESİ Ortahisar 8

12 TED TRABZON ÖZEL ANADOLU LİSESİ Ortahisar 9

13 ÖZEL AKÇAABAT SINAV ORTAOKULU Akçaabat 1 14 ORTAOKUL

14 ÖZEL FATMA BAŞ ORTAOKULU Akçaabat 2

15 ÖZEL EKSEN ORTAOKULU Beşikdüzü 3

16 ÖZEL AÇI ORTAOKULU Ortahisar 4

17 ÖZEL CANDAN ORTAOKULU Ortahisar 5

18 ÖZEL DÜŞÜNÜR KOLEJİ TRABZON ORTAOKULU Ortahisar 6

19 ÖZEL İPEKYOLU ORTAOKULU Ortahisar 7

20 ÖZEL NET ORTAOKULU Ortahisar 8

21 ÖZEL TRABZON ATA ORTAOKULU Ortahisar 9

22 ÖZEL TRABZON BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ORTAOKULU Ortahisar 10

23 ÖZEL TRABZON DOĞA ORTAOKULU Ortahisar 11

24 ÖZEL TRABZON FİNAL ORTAOKULU Ortahisar 12

25 ÖZEL TRABZON MEKTEBİM ORTAOKULU Ortahisar 13

26 TED TRABZON ÖZEL ORTAOKULU Ortahisar 14

27 ÖZEL AKÇAABAT SINAV İLKOKULU Akçaabat 1 10 İLKOKUL

28 ÖZEL FATMA BAŞ İLKOKULU Akçaabat 2

29 ÖZEL EKSEN İLKOKULU Beşikdüzü 3

30 ÖZEL CANDAN İLKOKULU Ortahisar 4

31 ÖZEL NET İLKOKULU Ortahisar 5

32 ÖZEL TRABZON ATA İLKOKULU Ortahisar 6

33 ÖZEL TRABZON BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İLKOKULU Ortahisar 7

34 ÖZEL TRABZON DOĞA İLKOKULU Ortahisar 8

35 ÖZEL TRABZON MEKTEBİM İLKOKULU Ortahisar 9

36 TED TRABZON ÖZEL İLKOKULU Ortahisar 10

37 ÖZEL AKÇAABAT UĞUR TEMEL LİSESİ Akçaabat 1 7 TEMEL LİSE

38 ÖZEL TRABZON BİL TEMEL LİSESİ Akçaabat 2

39 ÖZEL ANA SINAV TEMEL LİSESİ Ortahisar 3

40 ÖZEL İLKE BİREY TEMEL LİSESİ Ortahisar 4

41 ÖZEL ÖNCÜ KARADENİZ TEMEL LİSESİ Ortahisar 5

42 ÖZEL TRABZON FİNAL TEMEL LİSESİ Ortahisar 6

43 ÖZEL SÜRMENE FİNAL TEMEL LİSESİ Ortahisar 7

44 ÖZEL TRABZON AKŞAM LİSESİ Akçaabat 1 3 MSELEK LİSESİ

45 ÖZEL AKÇAABAT UĞUR M.T.A.L Akçaabat 2

46 ÖZEL KUZEY OKULLARI M.T.A.L. Ortahisar 3

47 ÖZEL TOMURCUK ANAOKULU Akçaabat 1 20 ANAOKULU

48 ÖZEL ÜSTÜN ÇİZGİM ANAOKULU Akçaabat 2

49 ÖZEL İYİLİK YUVASI ANAOKULU Araklı 3

50 ÖZEL DUYGU ANAOKULU Ortahisar 4

51 ÖZEL BAŞAK ANAOKULU Ortahisar 5

52 ÖZEL BİZİM CAN KARDEŞ ANAOKULU Ortahisar 6

53 ÖZEL BONBON ANAOKULU Ortahisar 7

54 ÖZEL BOZTEPE İYİLİK YUVASI ANAOKULU Ortahisar 8

55 ÖZEL BULUTUN ÇOCUKLARI ANAOKULU Ortahisar 9

56 ÖZEL ÇİÇEK ANAOKULU Ortahisar 10

57 ÖZEL ÇİĞDEM ANAOKULU Ortahisar 11

58 ÖZEL ERDOĞDU İYİLİK YUVASI ANAOKULU Ortahisar 12

59 ÖZEL KÜÇÜK ŞEYLER ANAOKULU Ortahisar 13

60 ÖZEL NARTANEM ANAOKULU Ortahisar 14

61 ÖZEL NEŞE ERBERK ANAOKULU Ortahisar 15

62 ÖZEL NEŞEM ANAOKULU Ortahisar 16

63 ÖZEL TANJANT BONBON ANAOKULU Ortahisar 17

64 ÖZEL TRABZON BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ANAOKULU Ortahisar 18

65 ÖZEL TRABZON ÇOCUK KÖYÜ ANAOKULU Ortahisar 19

66 ÖZEL TRABZON İLGİ ANAOKULU Ortahisar 20

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner2

banner1