SALİH CENGİZ AYDEMİR
SALİH CENGİZ AYDEMİR
Yazarın Makaleleri
SÜNGÜ’YLE DOKUNANIN ALLAH NİDASIYLA…
SÜNGÜ'YLE DOKUNANIN ALLAH NİDASIYLA… Küresel Menfaatperestlik, Yüce yaratanın Âdem peygamber gibi yarattığını Kuranda belirmiş olduğu Hz. İsa'yı insanlığı yok oluşa getirecek anlamda putlaştırmıştır. Bunca sonuçların...
ÜLKELERİN YÖNETİMLERİNDE KADROLAR İÇİN SOSYAL BİLİM ZORUNLULUĞU
ÜLKELERİN YÖNETİMLERİNDE KADROLAR İÇİN SOSYAL BİLİM ZORUNLULUĞU Geniş topraklarda hemen aynı uygarlığa âşık topluluklar olarak yaşamakta, her dinin doğuşunda belirli yerlerde kalarak ahlaktaki genişlikte sınırlarını geliştiremeyen...
BİLİMDE VE GELİŞTİRİLDİĞİ AHLAKTA BİRLİĞİ BULMAK
         Haritalara, arkeolojik bulgulara, tarihi tabletler incelendiğinde; Asya'nın ortası, doğusu ve batısında; temelinde unutulan veya yaşayan yazılarla bir bilim tarihi ile insan merkezli sosyal hayat hakkında eserler...
BİR YAHUDİ DOKTOR YAKOBU’UN AYDINLIK BİR ÇAĞIN AÇILIŞINI DURDURMAK İSTEMESİ
BİR YAHUDİ DOKTOR YAKOBU'UN AYDINLIK BİR ÇAĞIN AÇILIŞINI DURDURMAK İSTEMESİ Daha dört bin yıl öncesinden Azer'in atalarını temsilen yapılan putlara tapması, insanı değer yapan ulvi özelliklerini ortaya çıkartan kültürel yaklaşımları...
MİLLETE UMUT VEREN BİR SES
MİLLETE UMUT VEREN BİR SES 21. Yüzyıl eğitimde bireysel yaklaşımla eserler meydana geldiği fen ve teknolojilerde yetki sahibi kişilerin yetiştirildiği bir çağdır. Bu çağda sosyal sistemlerde de kuşkusuz buna eşdeğerde bir yaklaşımla toplumsal...
       İSTANBULUN FETHİNİ YENİDEN ANLAMAK
İSTANBULUN FETHİNİ YENİDEN ANLAMAK Ülkede, yeni yüzyıla yönetimde farklı yaklaşımların milli ideolojiyi farklı kalıplara sokmak girişimlerindeki dezenformasyonu düzeltme zorlukları yaşanmıştır.  Ancak çağın gereği olan bir bilgi...
BİLİM MERKEZLERİNİN KÜLTÜR POLİTİKALARI İLE EFSANELEŞMELERİ
BİLİM MERKEZLERİNİN KÜLTÜR POLİTİKALARI İLE EFSANELEŞMELERİ Türkiye cumhuriyeti; bireysel kültür gelişiminde, Anadolu ve Türkiye referansıyla gelişen milli kültür ve Türkçülük anlayışıyla özgün bir milliyetçilik felsefesi üzerine...
BİR TARİHİN HARS, MEDENİYET VE BİREY, CEMAAT EĞİTİM EĞİLİMLİ BELİRLENMESİ
  Atatürk Zabit ve Kumandan ile hasbihal adlı eserinde 'Ne olursaolsun askerlerimizin ruhunu kazanmak bizim için bir görevdir. İlk önce onlarda bir ruh, bir emel, bir karakter oluşturmak da Allah'tan, peygamberden sonra bize düşüyor....
GERÇEK EMPERYALİZM
Daha yenisine, dünya medeni haritasında adapte olunmaya çalışıldığına şahit olunan bir yenidünya düzeninden de söz edilebilmiştir.Sosyal yapılanmalarda dünya tarihinin derinlerinde var olan bir devlet felsefesinden bahsedilir. Daha yenisine,...
Bütün kıtalarda, Anadolunun olduğu kadar
Bunu belirginleştiren özelliği burada yaşayanlar tarafından; aile hukukuna dayalı birlikteliklerin binlerce yıldan beri değişmeyen temel toplumsal kavramlar olarak bu yerleşmi yerlerinde devletin olmazsa olmazı olarak yaşatılmasıdır.Bütün...
DEVLET VE DAYANAĞI OLAN HUKUKUN TARİH BOYUNCA BİRLİKTE FENOMEN OLMASI
İlk insandaki bilgi temizliği, bilginin yerinde, anlamına uygun olarak kullanılması ile topluluklar içinde gerçekleşen yönetim, hukuk, adalet ve eğitim yaklaşımlarının belirlenebilmesi karşısında bir çok engeller vardır.Bu engellerin aşılması...
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KUDÜS KARARININ AKLA GETİRDİKLERİ
Bir tarafta kurtuluşu geçmişin sosyal ortamlarında oluşan ideoloji yaklaşımındaki toplumsal yapılarda arayanlar diğer tarafta hayal edemeyecekleri insani tepkilerle karşılaştıklarında cehennem direği haline gelen Nemrutlar misali donuklaşanlar...
TÜRKÇE'NİN BEŞERİ CELADET KARŞISINDA UYGARLIKTA FENOMEN OLMASI
İnsanlık dünyanın her neresinde olursa olsun son yüzyılda toplumsal barışı tehdit eden farklı iletişim yolları ile karşılaşmıştır. Daha önce toplumsal barışların tehdit olduğu her yerde hazır bir güç olmanın verdiği onurla binlerce...
KUDÜS VE BARIŞ
Asırlardan beri ülkelerde oluşan güç dengelerini arasında, günün ideolojileri ile somutlaşan bir siyasi strateji vardır. Bu yaklaşımlarda birlikler oluşturulması anlamında, gerek duyulduğu yerlerde din adına da fetvalarla desteklenerek küresel...
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ İLE BİR FENOMENDİR
Bir ülkenin tarih ve ekonomik politikalarının belirginliği onu aynı zamanda diğer toplumlarla da nasıl sosyal ve siyasi ilişkisinin olabileceğini belirler.      Bunun hangi şartlar altında nasıl bir rejim ile devamının gerçekleşmiş olabileceğinin...
15 TEMMUZ 2016 VE HUKUKUN ANADOLU'DAki DERİNLİKLERİ
  Beşeriyetin her türlü rahatsızlıklarının başındaki neden olarak ancak çözümleri bulunamayan hukuki sorunlar durur.            Anadolu ve Mezepotomya bu yönüyle, insan merkezli toplum yapılarında daima dünyanın en şanslı yerleridir. ...
SOSYAL BİLİMLERDE GEREK DUYULAN ÖNDERLİĞE FARKLI BİR YAKLAŞIM
  İstanbul şehri Stanbolık adıyla tarihte Turaniler tarafından kurulduğu, 6000 yıl önce de bir hayat görüşünün ifadesi olarak haç işareti ulusal bir sembolü olduğu arkeoloji kayıtlarında vardır.              Ancak onun küresel...
AKREP YELKOVANLA KADRAN ÜSTÜNDE BİR DAHA ...
Saat kadranı üzerindeki akrep, yelkovan dünyayı doğallık içinde dönerlerken, geçen zamanda yapılanlar insan oğluna, onur mu yoksa bir kara kitap sayfası mı oluşturmakta olduğu kuşkusuz hemen her düşünebilenin, aklından geçirebildiği...
GÜÇ DENGELERİ OLUŞUMUNDA LİSAN BİR FENOMENDİR
Lisan birliği, bilimin türlü alanlarında, devlet yönetimlerinde daima fenomendir. Tarih boyunca Asya'da kurulan güçlü devlet yönetimlerinde daima devletin kurucusu olan milletin lisanı etkilidir.          Devletin temelindeki kültürün...
TARİHİN DERİNLİKLERİNDE DEVLET İZLERİ ARAMAK
Bilinen kadarıyla insanlığın teşkilatlı yaşama tarihinin derinliklerinde bu günkü uygarlık ile adı anılanların atalarının Çin'de Asyalıla0r olarak kurdukları bir devlet vardır.           Çinlilerle birlikte kurulan bu devlette...
BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK'Ü ANLAYABİLMEK
İnsanlık teşkilat tarihinin derinliklerinde uygarlıkla anılanların atalarının Çin'de Asyalılar olarak bir devletinin kurulduğu bilinir.           Çinlilerle Asların birlikte kurduğu devlette Aslar Türkçe konuşurdu.         ...
BATI LAİK OLACAK MI?
Türkiye cumhuriyeti kuruluşu anınmda diğer dünya devletleri hemen hemen bilinçli veya bilinçsiz olarak karşısında saf tutmuşlar ve ister istemez Türkiye cumhuriyetinin kuruluş manifestosunu dinliyordular.          Devletin ve insanı merkezinde...
ORTA DOĞU'YA ÇEKİLEN DİKKATLERİN POLİTİK VESTRATEJİK NEDENLERİ
Türkiye cumhuriyetinin kuruluşunda edinilen temel felsefi yaklaşım, Cihan barışı fikrinin ilanıdır.            Bu yaklaşımlı bir yenidünya düzeninde artık Türkiye cumhuriyetinin yadsınamayan değeri ve önemi söz konusudur. Fakat bu...
SOSYAL OLAYLARDA KÜREL ÇÖZÜM YOLU ARAYIŞININ GELİŞİMİ
  Daha çok son yüzyıldaki yaşanan, tarihin en karanlık çağlarında geçen bir çok sosyal olayı geride bırakan izlerle, küresel sermaye edinimleri ile yol almakta olan farklı bir devlet anlayışı bulunmaktadır. Bu yaşananlarla birlikte insanlık...

banner1