SALİH CENGİZ AYDEMİR
SALİH CENGİZ AYDEMİR
Yazarın Makaleleri
GERÇEK EMPERYALİZM
Daha yenisine, dünya medeni haritasında adapte olunmaya çalışıldığına şahit olunan bir yenidünya düzeninden de söz edilebilmiştir.Sosyal yapılanmalarda dünya tarihinin derinlerinde var olan bir devlet felsefesinden bahsedilir. Daha yenisine,...
Bütün kıtalarda, Anadolunun olduğu kadar
Bunu belirginleştiren özelliği burada yaşayanlar tarafından; aile hukukuna dayalı birlikteliklerin binlerce yıldan beri değişmeyen temel toplumsal kavramlar olarak bu yerleşmi yerlerinde devletin olmazsa olmazı olarak yaşatılmasıdır.Bütün...
DEVLET VE DAYANAĞI OLAN HUKUKUN TARİH BOYUNCA BİRLİKTE FENOMEN OLMASI
İlk insandaki bilgi temizliği, bilginin yerinde, anlamına uygun olarak kullanılması ile topluluklar içinde gerçekleşen yönetim, hukuk, adalet ve eğitim yaklaşımlarının belirlenebilmesi karşısında bir çok engeller vardır.Bu engellerin aşılması...
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KUDÜS KARARININ AKLA GETİRDİKLERİ
Bir tarafta kurtuluşu geçmişin sosyal ortamlarında oluşan ideoloji yaklaşımındaki toplumsal yapılarda arayanlar diğer tarafta hayal edemeyecekleri insani tepkilerle karşılaştıklarında cehennem direği haline gelen Nemrutlar misali donuklaşanlar...
TÜRKÇE'NİN BEŞERİ CELADET KARŞISINDA UYGARLIKTA FENOMEN OLMASI
İnsanlık dünyanın her neresinde olursa olsun son yüzyılda toplumsal barışı tehdit eden farklı iletişim yolları ile karşılaşmıştır. Daha önce toplumsal barışların tehdit olduğu her yerde hazır bir güç olmanın verdiği onurla binlerce...
KUDÜS VE BARIŞ
Asırlardan beri ülkelerde oluşan güç dengelerini arasında, günün ideolojileri ile somutlaşan bir siyasi strateji vardır. Bu yaklaşımlarda birlikler oluşturulması anlamında, gerek duyulduğu yerlerde din adına da fetvalarla desteklenerek küresel...
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ İLE BİR FENOMENDİR
Bir ülkenin tarih ve ekonomik politikalarının belirginliği onu aynı zamanda diğer toplumlarla da nasıl sosyal ve siyasi ilişkisinin olabileceğini belirler.      Bunun hangi şartlar altında nasıl bir rejim ile devamının gerçekleşmiş olabileceğinin...
15 TEMMUZ 2016 VE HUKUKUN ANADOLU'DAki DERİNLİKLERİ
  Beşeriyetin her türlü rahatsızlıklarının başındaki neden olarak ancak çözümleri bulunamayan hukuki sorunlar durur.            Anadolu ve Mezepotomya bu yönüyle, insan merkezli toplum yapılarında daima dünyanın en şanslı yerleridir. ...
SOSYAL BİLİMLERDE GEREK DUYULAN ÖNDERLİĞE FARKLI BİR YAKLAŞIM
  İstanbul şehri Stanbolık adıyla tarihte Turaniler tarafından kurulduğu, 6000 yıl önce de bir hayat görüşünün ifadesi olarak haç işareti ulusal bir sembolü olduğu arkeoloji kayıtlarında vardır.              Ancak onun küresel...
AKREP YELKOVANLA KADRAN ÜSTÜNDE BİR DAHA ...
Saat kadranı üzerindeki akrep, yelkovan dünyayı doğallık içinde dönerlerken, geçen zamanda yapılanlar insan oğluna, onur mu yoksa bir kara kitap sayfası mı oluşturmakta olduğu kuşkusuz hemen her düşünebilenin, aklından geçirebildiği...
GÜÇ DENGELERİ OLUŞUMUNDA LİSAN BİR FENOMENDİR
Lisan birliği, bilimin türlü alanlarında, devlet yönetimlerinde daima fenomendir. Tarih boyunca Asya'da kurulan güçlü devlet yönetimlerinde daima devletin kurucusu olan milletin lisanı etkilidir.          Devletin temelindeki kültürün...
TARİHİN DERİNLİKLERİNDE DEVLET İZLERİ ARAMAK
Bilinen kadarıyla insanlığın teşkilatlı yaşama tarihinin derinliklerinde bu günkü uygarlık ile adı anılanların atalarının Çin'de Asyalıla0r olarak kurdukları bir devlet vardır.           Çinlilerle birlikte kurulan bu devlette...
BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK'Ü ANLAYABİLMEK
İnsanlık teşkilat tarihinin derinliklerinde uygarlıkla anılanların atalarının Çin'de Asyalılar olarak bir devletinin kurulduğu bilinir.           Çinlilerle Asların birlikte kurduğu devlette Aslar Türkçe konuşurdu.         ...
BATI LAİK OLACAK MI?
Türkiye cumhuriyeti kuruluşu anınmda diğer dünya devletleri hemen hemen bilinçli veya bilinçsiz olarak karşısında saf tutmuşlar ve ister istemez Türkiye cumhuriyetinin kuruluş manifestosunu dinliyordular.          Devletin ve insanı merkezinde...
ORTA DOĞU'YA ÇEKİLEN DİKKATLERİN POLİTİK VESTRATEJİK NEDENLERİ
Türkiye cumhuriyetinin kuruluşunda edinilen temel felsefi yaklaşım, Cihan barışı fikrinin ilanıdır.            Bu yaklaşımlı bir yenidünya düzeninde artık Türkiye cumhuriyetinin yadsınamayan değeri ve önemi söz konusudur. Fakat bu...
SOSYAL OLAYLARDA KÜREL ÇÖZÜM YOLU ARAYIŞININ GELİŞİMİ
  Daha çok son yüzyıldaki yaşanan, tarihin en karanlık çağlarında geçen bir çok sosyal olayı geride bırakan izlerle, küresel sermaye edinimleri ile yol almakta olan farklı bir devlet anlayışı bulunmaktadır. Bu yaşananlarla birlikte insanlık...
EMPERYALİZME KARŞI BİR ORTAK AKLIN BELİRLENMESİ
20. Yüzyılda ülke yönetimlerinde gerçekleşen devrimlerle, dünya genelinde daha çok uygar milletler olarak tanımlanan toplumların yönetim sistemlerini cumhuriyet rejimine dönüştükleri bilinmektedir.            Bu gerçek ışığında...
SOSYAL İLİŞKİLERDE KÖKLEŞEN BİR IRKÇILIĞIN ANALİZİ VE MİLLİ MÜCADELE
Şayet dünya tarihinde yaşanmış olan tanrı tanınmadığı dönemlerin toplumsal yapıları içerisindeki dünyada kurulan sosyal ilişkiler yer altındaki izleri araştırılarak gün yüzüne çıkartılabilirse, bilimde sekteye uğratılan insan yaklaşımına...
EMPERYALİZM'İN KÖKENİ VE ANADOLU'DAN İZLENİMİ
EMPERYALİZM'İN KÖKENİ VE ANADOLU'DAN İZLENİMİ Emperyalizm; izah edilirken, onun cihanda bir ateş topu olmaya başladığı andan itibaren yaşananlar, toplumları yücelten ve onurlandıran dil ve inanışları, görenekler ve gelenekleri...
YENİ BİR TARİH YAZMAKLA YENİ BİR MİLLET OLUŞUR MU?
Birinci cihan savaşı ile başlayan, dünyada yeni düzen kurmak ve yeni tarih yazmak eylemi tarihin derinliklerine doğru gidildikçe bilim ve fende doktrin esasını oluşturan birlik anlayışından uzaklaşıldığı ve insani değerlerin işlemediği...
TANRIDAN TANRIYA DEĞİŞTİRLEN BİR HAYAT GÖRÜŞÜ VE GELİŞTİRDİĞİ KÜRESEL İLİŞKİLER
Bu tarih bir ırkı yok etme inatlaşmasının başlangıcı sayılır.Yok edilmek istenen bu ırkın toplum felsefesinde tanrı vardır fakat tanrılar yoktur. Saf inanışlı ilk insandan günümüze kadar gelen bir beşeri yaklaşımlı insanlık anlayışıdır.Kazanmada...
TÜRK DEVLETİ 'NİNBİR ANADOLU FENOMENİ OLMASI
  Küresel ideolojik oluşumların fiili yaptırımlarına cumhuriyetin kuruluşu itibarı ile yüz yıl geçmiş olsa da Türk milleti olarak yaşatılan milli değerlerle geçit verilmediği anlaşılmıştır.        Buna da akıl ve vicdan sahiplerinin...
TÜRK DEVLETİ 'NİNBİR ANADOLU FENOMENİ OLMASI
Küresel ideolojik oluşumların fiili yaptırımlarına cumhuriyetin kuruluşu itibarı ile yüz yıl geçmiş olsa da Türk milleti olarak yaşatılan milli değerlerle geçit verilmediği anlaşılmıştır.Buna da akıl ve vicdan sahiplerinin uygun hareket...
BİLİM, 'O' ve ONUN BİRLİĞİKONUSUNDA İYİ BİLMEDİKLERİMİZ!..
Bilim insan oğlunun aklı ile keşfedebildiği, yaratanınındünyada mutlu yaşamak için ona verdiği büyük bir lütfudur.        Onun kazanımları, insan için nasıl korunacağı düşünceleri ise tarih boyunca akılları meşgul etmiştir. Bilimdeki...

banner2

banner1