banner128
SALİH CENGİZ AYDEMİR
SALİH CENGİZ AYDEMİR
Yazarın Makaleleri
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DOĞUŞU BATI’DA BİR FENOMENDİR
Asya'nın en batısına kadar Türkland olarak adlandırılan yerlerde 1300'lü yıllarda tarihçi İbn-i Batuta'nın tespitiyle Türk yöneticileri tarafından yönetilmekteydi. Kuşkusuz bunu İslam öncesi ve sonrası dönemleri gerek arkeolojik...
TARİHİN DERNLİKLERİNDEN TÜRKİYE CUMHURİYET’İNE UZANAN KÜLTÜR YOLU
Tarihin derinliklerinde oluşmaya başlayan bir sosyokültür ve ekonomik anlayış olarak cumhuriyetin Türkiye cumhuriyeti olarak bilinmesi insanlık için bir kazanımdır. Kuşkusuz güneşin doğduğu yönde başlayan bir ilk aydınlanma gibi sosyal...
BUNUN İÇİN GÜNAYDIN
BUNUN İÇİN GÜNAYDIN Türk milletinin bin yıllık Anadolu ve Batı siyaseti askeri mücadelede her an hissettirdiği insan temelli ideolojik yaklaşım artık Amerika kıtasında Afrika ve Asya'nın en uç yerlerine kadar kutlu bir ses ahenk kazanmıştır....
ÇAĞIMIZDA GERÇEĞİ İŞİTTİREN BİR SESE DUYULAN GEREK
Pişmanlık bir gerçektir. Ancak pişman olmadan önce bir toplumun felakete giden yolda diğer toplumların benzer durumlarından ibret alınarak, bir tehlikenin o toplum yansımasını önlemek mümkündür. Kuşkusuz bunun anlaşılması için de o toplum...
ÇAĞIMIZDA GERÇEĞİ İŞİTTİREN BİR SESE DUYULAN GEREK
Pişmanlık bir gerçektir. Ancak pişman olmadan önce bir toplumun felakete giden yolda diğer toplumların benzer durumlarından ibret alınarak, bir tehlikenin o toplum yansımasını önlemek mümkündür. Kuşkusuz bunun anlaşılması için de o toplum...
BATIDA TÜRKLERLE OLUŞAN KÜLTÜR MOTİF VE KAZANIMLARI
BATIDA TÜRKLERLE OLUŞAN KÜLTÜR MOTİF VE KAZANIMLARI Batının birliği çağrıştıran bilgi ve edinimi olan sanat yaklaşımlı gelişmişliği kuşkusuz aynı yaklaşımlı siyasi yapılanmanın da gelişiminin yolunu aralamıştır. Bu yaklaşımlı...
TÜRKÇE, TARİH DERİNLİKLERİNDE ASYA’NIN HER YÖNÜNDE BİR FENOMENDİR
Bir millet kazandığı zaferleri şayet hangi maksatla kazandığını belirlemiş ve bunu yeni rejimine temel ideoloji olarak belirlemiş ise artık bundan geri adım atılamaz. Batıda İslam Türklüğünün her türlü acıları sinesine çekerek yaşattığı...
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DOĞUŞU BATI’DA BİR FENOMENDİR
Asya'nın en batısına kadar Türkland olarak adlandırılan yerlerde 1300'lü yıllarda tarihçi İbn-i Batuta'nın tespitiyle Türk yöneticileri tarafından yönetilmekteydi. Kuşkusuz bunu İslam öncesi ve sonrası dönemleri gerek arkeolojik...
OSMANLIDA YÖNETİMDE MEŞVERETLE SEÇİLEN İLK BAŞBAKAN DAMAT HALİL PAŞA
OSMANLIDA YÖNETİMDE MEŞVERETLE SEÇİLEN İLK BAŞBAKAN DAMAT HALİL PAŞA Osmanlıda ilk kez 1 Aralık 1626'da 4. Murat döneminde devlet ricali ile büyük âlimlerden oluşan bir meşveret meclisi toplanarak Damat Halil paşayı sadrazamlığa...
AŞAMALARIYLA CİHAN BARIŞI NASIL GERÇEKLEŞECEK
AŞAMALARIYLA CİHAN BARIŞI NASIL GERÇEKLEŞECEK Batı Asya'da efsanelerden anlaşılır ki Türkland'da (Türk ülkesinde) oniki krallık ve bir krallar kralı vardı. Kentte oniki bey vardı. Bu beyler yiğitlikte her bakımdan dünyanın gelmiş...
 HELENİZM VE İSLAM VE MİLLİ MÜCADELE
Kuşkusuz insanlığı yaratılmışın en şereflisi olarak yeryüzüne yayan yüce bir varlık kişi aklı ürünü olan bilime de egemendir. Ancak bu egemenliği onun adına insanoğlu üzerinde sağlamaya çalışan, toplum veya toplumların kazanımlarını...
BİR CİHAN YÖNETİMİNİN TARİHLE YÜZLEŞECEK OLMASI
BİR CİHAN YÖNETİMİNİN TARİHLE YÜZLEŞECEK OLMASI Bir bütünlük içinde gecesini, gündüzünü, ayları, mevsimlerini yılları ve doğa olaylarını en küçük bir hesap hatası olmadan milyarlarca yıldan beri yaşatan bir kudret karşısında...
SİYASİ TARİHTE OLUŞAN SOSYAL SINIFLAR VE TOPLUMDAKİ ETKİLEŞİMİ
SİYASİ TARİHTE OLUŞAN SOSYAL SINIFLAR VE TOPLUMDAKİ ETKİLEŞİMİ Türk milleti kadim yurdunda bir derlenişe imza atarken, 1800'lü yılların sonunda askeri bir mücadelenin bu topraklarda merkeze çekilişi için önemli bir fenomen olması...
İSTANBUL ŞEHRİNİN GEÇMİŞ VE GELECEĞİ İLE ÇAĞLARI AYDINLATAN BİR BİLİM MERKEZİ OLUŞU
         Unutulmaması gereken sosyal gerçek, toplumları birbirlerine yaklaştıran asıl etmen birbirleriyle aralarındaki kin ve nefretten vazgeçebilenlerin siyasi ve kültürel tarihlerindeki geçen safhalarda nasıl yakınlıkların...
CİHANDA BARIŞ İSLAM DİNİNİN BİR EMELİDİR
CİHANDA BARIŞ İSLAM DİNİNİN BİR EMELİDİR Anadolu'da kurulmuş olan devletler sırasıyla akla gelen bir gerçek, onun sosyal yapısının dünyanın nerelerinde başka hangi topluluklarla tarihi siyasi bağlılıklar bulunduğunun bilinmesi...
SÜNGÜ’YLE DOKUNANIN ALLAH NİDASIYLA…
SÜNGÜ'YLE DOKUNANIN ALLAH NİDASIYLA… Küresel Menfaatperestlik, Yüce yaratanın Âdem peygamber gibi yarattığını Kuranda belirmiş olduğu Hz. İsa'yı insanlığı yok oluşa getirecek anlamda putlaştırmıştır. Bunca sonuçların...
ÜLKELERİN YÖNETİMLERİNDE KADROLAR İÇİN SOSYAL BİLİM ZORUNLULUĞU
ÜLKELERİN YÖNETİMLERİNDE KADROLAR İÇİN SOSYAL BİLİM ZORUNLULUĞU Geniş topraklarda hemen aynı uygarlığa âşık topluluklar olarak yaşamakta, her dinin doğuşunda belirli yerlerde kalarak ahlaktaki genişlikte sınırlarını geliştiremeyen...
BİLİMDE VE GELİŞTİRİLDİĞİ AHLAKTA BİRLİĞİ BULMAK
         Haritalara, arkeolojik bulgulara, tarihi tabletler incelendiğinde; Asya'nın ortası, doğusu ve batısında; temelinde unutulan veya yaşayan yazılarla bir bilim tarihi ile insan merkezli sosyal hayat hakkında eserler...
BİR YAHUDİ DOKTOR YAKOBU’UN AYDINLIK BİR ÇAĞIN AÇILIŞINI DURDURMAK İSTEMESİ
BİR YAHUDİ DOKTOR YAKOBU'UN AYDINLIK BİR ÇAĞIN AÇILIŞINI DURDURMAK İSTEMESİ Daha dört bin yıl öncesinden Azer'in atalarını temsilen yapılan putlara tapması, insanı değer yapan ulvi özelliklerini ortaya çıkartan kültürel yaklaşımları...
MİLLETE UMUT VEREN BİR SES
MİLLETE UMUT VEREN BİR SES 21. Yüzyıl eğitimde bireysel yaklaşımla eserler meydana geldiği fen ve teknolojilerde yetki sahibi kişilerin yetiştirildiği bir çağdır. Bu çağda sosyal sistemlerde de kuşkusuz buna eşdeğerde bir yaklaşımla toplumsal...
       İSTANBULUN FETHİNİ YENİDEN ANLAMAK
İSTANBULUN FETHİNİ YENİDEN ANLAMAK Ülkede, yeni yüzyıla yönetimde farklı yaklaşımların milli ideolojiyi farklı kalıplara sokmak girişimlerindeki dezenformasyonu düzeltme zorlukları yaşanmıştır.  Ancak çağın gereği olan bir bilgi...
BİLİM MERKEZLERİNİN KÜLTÜR POLİTİKALARI İLE EFSANELEŞMELERİ
BİLİM MERKEZLERİNİN KÜLTÜR POLİTİKALARI İLE EFSANELEŞMELERİ Türkiye cumhuriyeti; bireysel kültür gelişiminde, Anadolu ve Türkiye referansıyla gelişen milli kültür ve Türkçülük anlayışıyla özgün bir milliyetçilik felsefesi üzerine...
BİR TARİHİN HARS, MEDENİYET VE BİREY, CEMAAT EĞİTİM EĞİLİMLİ BELİRLENMESİ
  Atatürk Zabit ve Kumandan ile hasbihal adlı eserinde 'Ne olursaolsun askerlerimizin ruhunu kazanmak bizim için bir görevdir. İlk önce onlarda bir ruh, bir emel, bir karakter oluşturmak da Allah'tan, peygamberden sonra bize düşüyor....
GERÇEK EMPERYALİZM
Daha yenisine, dünya medeni haritasında adapte olunmaya çalışıldığına şahit olunan bir yenidünya düzeninden de söz edilebilmiştir.Sosyal yapılanmalarda dünya tarihinin derinlerinde var olan bir devlet felsefesinden bahsedilir. Daha yenisine,...

banner130

banner1

banner127