EMİROĞLU
loft
SALİH CENGİZ AYDEMİR

SALİH CENGİZ AYDEMİR

ORTA DOĞU’YA ÇEKİLEN DİKKATLERİN POLİTİK VESTRATEJİK NEDENLERİ19 Kasım 2017 Saat: 14:36
Türkiye cumhuriyetinin kuruluşunda edinilen temel felsefi yaklaşım, Cihan barışı fikrinin ilanıdır.
SOSYAL OLAYLARDA KÜREL ÇÖZÜM YOLU ARAYIŞININ GELİŞİMİ17 Kasım 2017 Saat: 20:46
Daha çok son yüzyıldaki yaşanan, tarihin en karanlık çağlarında geçen bir çok sosyal olayı geride bırakan izlerle, küresel sermaye edinimleri ile yol almakta olan farklı bir devlet anlayışı bulunmaktadır.
EMPERYALİZME KARŞI BİR ORTAK AKLIN BELİRLENMESİ15 Kasım 2017 Saat: 16:29
20. Yüzyılda ülke yönetimlerinde gerçekleşen devrimlerle, dünya genelinde daha çok uygar milletler olarak tanımlanan toplumların yönetim sistemlerini cumhuriyet rejimine dönüştükleri bilinmektedir.
SOSYAL İLİŞKİLERDE KÖKLEŞEN BİR IRKÇILIĞIN ANALİZİ VE MİLLİ MÜCADELE12 Kasım 2017 Saat: 09:40
Şayet dünya tarihinde yaşanmış olan tanrı tanınmadığı dönemlerin toplumsal yapıları içerisindeki dünyada kurulan sosyal ilişkiler yer altındaki izleri araştırılarak gün yüzüne çıkartılabilirse, bilimde sekteye uğratılan insan y
EMPERYALİZM’İN KÖKENİ VE ANADOLU’DAN İZLENİMİ10 Kasım 2017 Saat: 18:00
Emperyalizm; izah edilirken, onun cihanda bir ateş topu olmaya başladığı andan itibaren yaşananlar, toplumları yücelten ve onurlandıran dil ve inanışları, görenekler ve gelenekleri ile nasıl farklılık arz ettiği bunlara karşı nasıl sal
YENİ BİR TARİH YAZMAKLA YENİ BİR MİLLET OLUŞUR MU?8 Kasım 2017 Saat: 21:46
Birinci cihan savaşı ile başlayan, dünyada yeni düzen kurmak ve yeni tarih yazmak eylemi tarihin derinliklerine doğru gidildikçe bilim ve fende doktrin esasını oluşturan birlik anlayışı
TANRIDAN TANRIYA DEĞİŞTİRLEN BİR HAYAT GÖRÜŞÜ VE GELİŞTİRDİĞİ KÜRESEL İLİŞKİLER4 Kasım 2017 Saat: 01:22
Uygarlıklar aklın eseri ve aklı da “Bir” ve “o” kelimeleriyle bütünlük arz eden, taşıyıcısı toplumlarda aynı anlamda onurlanmış bir hayatı kazanımlarıyla, yaratanın birliğine işaret eden yaklaşımlardan bu toplumların uzakla
TÜRK DEVLETİ ‘NİNBİR ANADOLU FENOMENİ OLMASI1 Kasım 2017 Saat: 22:32
Küresel ideolojik oluşumların fiili yaptırımlarına cumhuriyetin kuruluşu itibarı ile yüz yıl geçmiş olsa da Türk milleti olarak yaşatılan milli değerlerle geçit verilmediği anlaşılmıştır.
TÜRK DEVLETİ ‘NİNBİR ANADOLU FENOMENİ OLMASI1 Kasım 2017 Saat: 21:38
Küresel ideolojik oluşumların fiili yaptırımlarına cumhuriyetin kuruluşu itibarı ile yüz yıl geçmiş olsa da Türk milleti olarak yaşatılan milli değerlerle geçit verilmediği anlaşılmıştır.
BİLİM, “O” ve ONUN BİRLİĞİKONUSUNDA İYİ BİLMEDİKLERİMİZ!..13 Ekim 2017 Saat: 21:18
Bilim insan oğlunun aklı ile keşfedebildiği, yaratanınındünyada mutlu yaşamak için ona verdiği büyük bir lütfudur.