banner128
banner222

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel yapıtaşı niteliğinde, nice medeniyetlerin izlerini taşıyan, geçmişten günümüze adını tarihe perçinlemiş ve devri içinde batıda Sinop- Kastamonu, doğuda Rize-Artvin, güneyde Gümüşhane-Bayburt sınırlarını içinde barındırdığı coğrafyadan başka, başka şehirler doğuran, “Anadolu da bir Ana” hüviyetindeki nadide bir İl’dir Trabzon.

Dolayısıyla, böylesine köklü bir maziye sahip olmanın haklı gururu ile müsemma, tarihi ipek yoluna ev sahipliği yapmış bu şehrin, geleceğe bakan yüzünü tasvir etmek elbette kolay değildir.

Ancak takdir edilir ki günümüzde, ülkelerden daha ziyade şehirler ön planda yer almakta, ülkelerin itibarını şehirler belirlemektedir.

Bu durumda buram, buram tarih kokan Trabzon şehri, adına yakışır biçimde özenle tezyin edilerek, takdire şayan bir cazibe merkezi haline getirilmesi kaçınılmazdır.

Bilhassa içinden geçmekte olduğumuz ve öngörmekte zorlandığımız, birilerinin kontrolündeki yapay zekâ ve dijital dünyanın, insanlığa hâkim olacağına ilişkin öğretilmiş çaresizliklere teslim olmamız istenen şu günlerde, kendi kendimize yetebilecek mekanizmaları aktive etmemiz daha da anlamlı hale gelmiştir.

Fakat ne var ki bu, basit bir süreç değildir. Zira şehirler, herhangi bir ürün gibi paketlenip, sadece reklâma dayalı algılarla satılamaz.

Öyle ise maviyle, yeşilin kucaklaşıp ahenkle raksettiği bu kent, her yönüyle görülmeye ve yaşanmaya değer, marka bir şehir haline getirilmelidir.

Peki, bu nasıl olacaktır? Bunun cevabını verebilmek için, yaşanacak süreci ve atılması gereken adımları irdeleyerek, “Gelecekteki Trabzon’u” bulmamız gerekir.

Şöyle ki, Koronavirüs veya benzeri sorunların önlenip, olağan yaşam sürecine geçilmesine müteakip, öncelikle kenti dışa açarak, hemşehri dışındaki yatırımcı, alıcı ve turist kaynağını sürekli artan bir ivme ile şehre kazandırmak birinci önceliğimiz olmalıdır. Farkımızı fark ettirip, şehrimizi merak ettirmeyi sağlamamız gerekir.

Bunu yapabilmek için de kentimizi, en az güçlü bir özelliği ile ön plana çıkarmayı takiben, bu özelliği güncel pozisyonda tutabilecek pozitif algılara ve maksimum çoğunluğa dayalı ortalama dörtte bir ¼ civarında; Dünya vatandaşı hedef kitlesi oluşturmamız icap eder.

Mesela; Paris’in romantizm kenti, Milano’nun moda kenti veya Hollyuwood’un sinema kenti örneğinde olduğu gibi.

Öte yandan gerek ulusal, gerekse uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü artırarak şehrimizin, alternatif bir yatırım üssü haline dönüştürülme mücadelesine önem verilmelidir.

Buna mukabil, sanayi başta olmak üzere tüm hizmet sektörlerimizi yeterli düzeyde ve kategorik şekilde konumlandırarak, hem estetiksel hem de işlevsel açıdan sağlıklı bir yapıya kavuşturmamız gerekir.

Bunun için, yatırım ve ticarete yönelik cazip olanaklar tesis edilmeli, bürokratik engeller minimize edilerek, müteşebbis hizmete kolayca ulaşılabilmesi hedeflenmelidir.

İş dünyasına rehberlik edecek yeterli düzeyde ajanslar kurulmalı veya en azından halen ilimiz de mevcut; Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın işlevselliği artırılmalı ve ayrıca ilgili süreç, il bazında çeşitli fuar, eğlence ve kongre merkezleri ile desteklenmelidir.

Bu bağlamda Valilik, Belediye, Üniversite, sivil toplum örgütleri, iş adamları, kanaat önderleri ve vefakâr Trabzon halkının görüş ve düşünceleri ekseninde, koordineli şekilde seri bir çalışma yürütülmelidir.

Kentsel dönüşüm projelerinin hızla tamamlanarak, şehircilik mimarisi yeniden dizayn edilmek suretiyle alt ve üst yapı eksiklikleri giderilmelidir.

Çarpık yapılaşmalar bertaraf edilmeli, elektrik, telefon gibi kablo hatlarının havada oluşturduğu dağınık, nahoş görüntülerin stabilizasyonu sağlanmalı ve diğer ıslah çalışmaları tamamlanmalıdır.

Şehrin her yanı park, bahçe, sokak, cadde, alış-veriş merkezleri kurum, kuruluş ve meskenleriyle kaliteli yaşam alanlarını ihtiva eden, görsel bir şölen haline dönüştürülmelidir.

Hava kirliliği ve insan sağlığı açısından tehdit unsuru sayılacak konumdaki sera gazlarını oluşturan, karbonmonoksit gibi zehirli atıklar izole edilmeli, şehrin doğalgaz ihtiyacı tamamen karşılanmalıdır.

Bunun yanında, şoför esnafı mağdur edilmeyecek şekilde gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak kent merkezinin, uygun geçiş alanları hafif raylı sitem ağı ile donatılmalı, gerekirse alternatif deniz trafiği oluşturulmalıdır.

Yıllardır beklenen Tren yolu konusundaki ısrarlı çabalar sürdürülmeli, bölge halkının hissiyatına tercüman olunarak, teessür dolu bu özleme acilen son verilmelidir.

Hava limanımıza ilişkin yeterli uzunluk mesafedeki ikinci pist çalışmaları ivedilikle başlatılmalı ve şehrimizle sembolleşen Trabzonspor’umuzun Şampiyonluk mücadelesinin, malum çevrelerce akamete uğratılmasına asla izin verilmemelidir.

Yayla turizmi kapsamındaki alanlar dışında, sahil şeridinin de uygun yerlerinde oluşturulacak konaklamaya elverişli kamp ve plaj alanlarını takiben, Karadeniz’in mavi sularına göz kırpan seyir terası niteliğindeki Boztepe’miz, doğayı bozmayacak nitelikteki bir peyzaj çalışmasıyla güncellenmelidir.

Böylelikle, mini bir İstanbul niteliğindeki şehzadeler şehri Trabzon da, aynı zamanda yeşil ile mavi arasında saklı, elit bir tatil cenneti oluşturulmalıdır.

Ana arterlerden, denize doğru dikey yollar açılıp, genişletilmeli, kavşak ve sinyalizasyon ışıkları azaltılmalı, Kanuni Bulvar çalışması paralelinde, altın gerdanlık önemindeki güney çevre yolu projesi mutlaka hayata geçirilmelidir.

Ayrıca, metrekaresine en çok sanatçı düştüğü bilinciyle övündüğümüz kentimiz, Üniversiteler ve çeşitli kültür-sanat merkezleriyle kombine edilmeli, “Marifet İltifata Tabidir” anlayışı içinde sanat ve sanatçımız fiilen desteklenerek, özgüven duygusu ile başarıya motive edilmelidir.

Birden çok kanal frekansı ile mümkünse İl merkezinden uydu yayını yaparak, etkin tanıtım faaliyetlerini sürdürecek; Dünya’ya açılan kapı konumundaki kitlesel iletişim araçları devreye sokulmalıdır.

İfade edilen bu uygulamalarla, şehrimizi ön plana çıkaracak bakir özelliklerimizin, asude kıyılarına ulaşan yolların açılması sağlanmalıdır.

Trabzon Şehri’nin, ait olduğu çizgiye taşınması konusunda, mevcut belediye ve İl yöneticilerimizin ortaya koyduğu bir dizi projenin varlığı da bilinmektedir.

Bazı aksamalara rağmen, taahhütlere sadık kalınarak, sözü edilen projelere işlerlik kazandırılacağına dair güçlü emarelerin alındığı müşahede edilmektedir.

Yekpare bir bütünlük içinde ve daima artan bir ivme ile yürütülecek kararlı, istikrarlı mücadele ruhunun, üstesinden gelemeyeceği hiçbir problem olamaz.

Unutulmamalıdır ki “Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.” Trabzon’a sevdalı her bireyin, bahse konu çalışmaları yürekten destekleyip, takipçisi olması durumunda şehrimiz, hak ettiği zirveye muhakkak ulaşacaktır.

Böylece, sorumuzun cevabı olan “Trabzon’un Arzulanan Geleceğini” şimdiden tasavvur etmek hiçte zor olmayacaktır.

Zira uygun genişliğe sahip pırıl, pırıl cadde, sokak ve yollarda sağlıklı işleyen akıcı bir trafikle, estetiksel duruşlarıyla bakışların büyülendiği, temaşaya değer kentsel bir mimariyle tanışacağız.

Yıkık, dökük viranelerden çağdaş bir kent görümüne kavuşacak, şehrin güneş görmeyen izbe köşelerinden aydınlığa ulaşacağız.

Bacasız fabrika niteliğindeki yerli, yabancı turiste ev sahipliği yapmanın emsalsiz keyfiyle, farklı kültürlerin aktığı insan denizinde, izlenmeye değer yekpare dalgalar oluşturacağız.

Çömlekçi, Tabakhane, Zağnos, Erdoğdu ve Akyazı projeleriyle bezenmiş bir şehirle bütünleşip, Boztepe yamaçlarında tesis edilen seçkin mekânlarla mutluluğun zirvelerinde dolaşacağız.

Çevresel görüntü kirliliğine neden olabilecek tabela, anten, klima, tente, kablo gibi nesnelerin yeniden tasarlandığı simetrik bir yapıya kavuşacağız.

Bina dış cepheleri renk uyumuna yönelik detaylarının gözleri okşadığı ve konut sorununun tamamen çözümlendiği bir şehrin, sakini olmaktan onur duyacağız.

Park, bahçe ve yol güzergâhlarında oluşturulacak yeşil alanlardan, masmavi denizin berrak sularına kadar, tarifsiz bir renk senfonisinin eşsiz şarkılarını çalacağız.

Gelişmiş bir sanayi sektörü olma yolunda hızla koşarken, dış dünya ’ya açılan uydu penceresinden insanlık âlemine yepyeni alternatifler sunacağız.

2020 yılı dâhil, gelecek nice şampiyonluklara merhaba derken, muhtelif spor kompleksi donatılarından alış, veriş, kültür, sanat ve eğlence merkezlerine kadar birçok etkinliğin adresi olacağız.

Konaklama tesislerinden, kaliteli sağlık ihtiyacının teminine varıncaya dek, her sahada öncü ve görsel güzellikte bir Trabzon portresi çizeceğiz.

Çok katlı ve düzenli otopark sistemleri, semt pazaryeri sahaları, görsel ve işitsel kirlilikten uzak tarifsiz bir dinginliğe kucak açan, modernize bir kent ve park alanlarıyla, çevre mühendisliğinin harika tasarımlarına gıpta ile bakacağız.

Şehrin sahillerinde ağaçlandırılmış yeşil flora altındaki, denize nazır parkurlarında gezinirken, ılık meltemlerin doyumsuz hazzı ile gün batımını seyre dalacağız.

Velhasıl, el, ele vererek bu şehri şaha kaldırıp, tarih içinde yeniden tarih olacağız.

Umutla, özlemle aradığımız, gelecekteki güzel Trabzon’u işte böyle bulacağız.

Kamuran TUNA

Araştırmacı Yazar-Şair

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner130

banner220

banner133