banner128
banner222
EKREM KARADAĞ
EKREM KARADAĞ
yaşam ve oluşum
Yazarın Makaleleri
YÖNETME SANATI
Siyaset toplumları gütme değil, tam tersi doğru yönetme sanatıdır. İnsanlar Anayasada sahip olduğu eşit yurttaşlık haklarından gerçek anlamda yararlanabiliyorlar mı? Asıl mesele bu noktadadır. Gelir dağılımındaki adaletsizlikleri düzeltmek...
İYİ BİR GELECEK BIRAKMAK
Nasıl bir Türkiye istiyoruz, çağdaş özgür ve demokrasinin etkin yaşandığı bir yol mu, yoksa şeriat kıskacında ezilen inleyen bir insanlık dramı mı? Olmak ya da olmamak tüm mesele burada düğümlenmektedir. Bu son derece önemlidir. Ne var...
FAİZ BATAKLIĞI
Bankalar birer faiz bataklığı ve şer yuvalarıdır, İslamiyet faizi kesin olarak yasaklamış ve çeşitli ayetlerde hüküm koymuştur. Lakin içerisinde İmam, müftü, fetva makamı ve dinci siyasetçi ve toplumun her kesiminden bireyler ihtiyaçları...
YABANCI GÖZÜYLE BAKINCA
Akçaabat'tan başlayarak Değirmendere, Yalıncak, Kaş üstü, Yomra, Arsin ve Araklı sahillerinde dolgu yapılarak halkın deniz ile bağlantısı kesilmiştir. Her şehirde olduğu gibi burada da yeşil alanlar yok edilerek betonlaşma ve çirkin...
NASIL BİR DEMOKRASİ
Yurdumuzda yaşanan ekonomik, sosyal ve iş kazaları gibi olumsuzluklar sonucunda TBMM verilen araştırma önergeleri iktidar partisi ve MHP işbirliği ile ret edilmiştir. İktidar partisi şeffaflık ve hesap vermekten kaçmaktadır. Soma'da 301...
DOĞRUYU ANLATMAK
Bir softa yolda Bektaşi babasını çevirip akıl danışmış, efendim ayakyolunda sakız çiğnemek caiz midir? Bektaşi de ne desin, Caiz olmasına caiz de bir gören olursa b.k yediğini sanır. Toplumda öylesine inanılmaz olaylar yaşanıyor ki şaşmamak...
MEZHEP ÇATIŞMALARI
Hz. Muhammed'in ölümü sonrasında İslamiyet'te Hanefi-Şafi-Hambeli-Maliki imamlarının kurduğu mezhepler ile insanlar şekillendirmeye çalışılmıştır. Ancak Asırlar boyunca da mezhep çatışmaları ve cinayetler yaşanmıştır. Ne...
HUKUK HERKESE LAZIM
Ceza yasasını, idare hukuku, medeni kanunu, ceza yargılaması hukukunu nereden aldığımız önemli değildir. Bu yasaları Türk insanının ekonomik, sosyal, siyasi ve mali yapılarıyla bütünleştirerek evrensel hukuk ölçütlerine bağlı kalarak...
ERKEK EGEMENLİĞİ
Zina suçu Müslüman erkeklerin icat ettiği bir suçtur, kendinde dört kadınla evlenme hakkı gören Müslüman erkekle sevgilisiyle birlikte olmayı doğal hakkı sayan batılı erkekle ne farkı olabilir. Erkeklerin en hoşlandıkları yaşamın tadını...
ŞARK İLE GARP
Doğu-batı bir yön kavramı, coğrafi bir terim olmakla birlikte ülkelerin sosyal, kültürel anlayış ve sistemlerinden dolayı, az gelişmiş ülkelerin çoğu doğu kökenlidir. Demokrasi, hukuk, insan hakları ve insanca yaşam koşullarını yeşerdiği...
HOŞGÖRÜSÜZ SİYASETÇİLER
Siyaset sahnesinde görmek istediğimiz tablo parti genel başkanlarını aynı karede görme özlemidir. Elbette siyaset bir rekabet kurallarını içermektedir, bu ayrı bir şeydir. Geçmiş dönemlerdeki siyasetçilerin içi boş kısır kavgaları halen...
AÇ YATANI ANLAYABİLMEK
Ulusumuzda her alanda garip ve inanılmaz olaylar yaşanmaktadır, siyaset yoluyla yönetimi ele geçirenler kendileri ve yandaşları dışındakileri yok sayarak ötekileştirmektedir. Ekonomik zulüm ve siyasi baskıyı sistematik biçimde uygulamayı...
KOKUŞMAK
İnsanlık değerleri çürümüş kokuşmuştur, koku insanın yaşamını güdüler çoğu zamanda kişileri köpekten beter yapar. Toprak kokusu, gül kokusu, gaz kokusu, ter kokusu, kadın kokusu, en tehlikeli ise para kokusudur. Kokmak ile kokuşmak...
EĞİTİMİ SİYASETE BULAŞTIRMAK
Eğitim sistemi kesintili mi, kesintisiz mi olmalıdır deli saçmalıklarıdır. Süregelen dönemlerde siyasetçiler eğitim sistemiyle oynamışlardır. Tüm bunlar yapılırken Akademisyenler, eğitim bilimciler, psikologlar dışlanmıştır, 4- 4- 4...
ASGARİ ÜCRET Mİ İSTİKRAR MI?
Asgari ücret; bir insanın en temel gereksinimi olan beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yetecek miktarda düzenlenen ücretin tespit edilmesidir. İşçi temsilcileriyle bakanlık yetkilileri arasında...
AYNI YÜZLER
Teknolojinin zararları ve yararları tartışıladursun, televizyon denilen sihirli kutu insanları öylesine esir almıştır ki dost, akraba ve aile sohbetlerini yok etmiştir. Dizi filmlerindeki rezaletler bir yana, gündüz kuşağındaki özellikle...
ÖZÜ SÖZÜ İNSAN
TRT ekranlarında sıkça gördüğümüz Özü sözü insan sözcüğünün stratejik ve vizyon amaçlı yapıldığı ifade edilmektedir. TRT yayınlarında insan ve değer odaklı yaklaşımdan söz edilmektedir. Özü; insan temelinin içinden çıktığı...
YOK SAYAMAZSINIZ
Bulunduğu şehirlerle özdeş olmuş, simgeleşmiş nice efsane maçlar ve şampiyonluklar yaşanmış stadyumların adlarının yok edilmesi istenilmektedir. Bazı şehirlerimizdeki Atatürk adıyla maçlar oynanan stadyumlar yenilendikten sonra abuk sabuk...
KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYUYORMU
İslamiyet, toplumda olması gereken sos yo ekonomik yapıyı beslemektir, buda bir Müslümanın başka insanlar yararına karşılıksız iyilikte bulunması demektir. Tanrı tarafından İslam dini insan aykırılıklarını düzenlemek için indirildiği...
ORDUYU SATAN KİMDİR
Siyasette ağızdan çıkacak sözlere dikkat etmek gerekir aksi takdirde karşıtlarının ağızlarına sakız verirsin. İktidar partisi ve yandaşları saçmalıklar üreterek hem gündem değiştirip kullanmaya çalışırlar. Silahlı kuvvetlerle hiçbir...

banner130

banner133

banner220