SALİH CENGİZ AYDEMİR
SALİH CENGİZ AYDEMİR
Yazarın Makaleleri
ANADOLUYA ÇEKİLEREK ATEŞTEN UZAK DURAN TÜRK ORDUSU İLE YÜKSELMEK VE DAHA İLERİ GİTMEK
Kuşkusuz insanoğlunu diğer canlılardan ayıran, hayat hakkında belirli bir felsefi düşünceye sahip olmasıdır. Yeryüzünde yaşayan bütün toplulukların hayat, öncesi ve sonrası hayat hakkında belirli bir bilgi edinimler ve bunun muhafazası...
 TOPLUMSAL KÜLTÜR ETKİLEŞİMLERİNDE DEVLET OLGUSU NE OLMALIDIR                      
Yaklaşık elli yıldan beri Avrupa Birliği programlarının, benzer eğitim ve kültür programlarında küresel ilişkilerde giderek daha da kısalan, geçmişten geleceğe bir arpa boyu yol alamadığının izlenimi vardır. Söz konusu politikaların...
ÇİN VE BENZER SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE KÜLTÜR TEMELİDE DEVLETİ ARAMAK
Semavi dinlerin sonuncusu İslam peygamberi 'İlim Çin'de de olsa bulun alın.” Diyor. Onun bir sosyal düzen kurmasının da temelinde kuşkusuz ondan öncekilerin açlığa, sefalete, kişi egemenliğini millet egemenliğinin üzerine çıkartmaya...
İNSANİ DEĞERLERİN FENOMENLEŞMESİNDEKİ DERİNLİK                           
Dünya milletleri huzurunda egemen bir millet olmanın bir geçmiş var mıdır? Bu arzın sahipleri yeni bir tarih yapmak kaydıyla mı yurdunda milli egemenlik iddiasıyla cihanda varlık arz etmiştir? Bilinen şudur ki Türk milleti olgusu; emperyalizm...
MİLLET İÇİN EGEMENLİK NE ANLAMA GELİR
 İnsanoğlunu dünyada varlığını sürdüren diğer canlılardan ayıran özelliği teşkilatçılığıdır. Hayatın her alanında bu yeteneğiyle istenildiğinde büyük işler başarmıştır. Tarih inkârı sevmez.                 ...
SUÇLAMANIN ULUSLARARASI BOYUT KAZANMASI
Kişi için hayat; hava, su ve yiyecek kadar önemli unsurların bir arada; kişi ve yaşadığı toplumda birbiri ile kavgasız, uzlaşı içinde yaşaması demektir. Bunun için insan hayatının izleri sürülerek bulunan örnekleri onun insan olarak hemcinsi...
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DOĞUŞU BATI’DA BİR FENOMENDİR
Asya'nın en batısına kadar Türkland olarak adlandırılan yerlerde 1300'lü yıllarda tarihçi İbn-i Batuta'nın tespitiyle Türk yöneticileri tarafından yönetilmekteydi. Kuşkusuz bunu İslam öncesi ve sonrası dönemleri gerek arkeolojik...
TARİHİN DERNLİKLERİNDEN TÜRKİYE CUMHURİYET’İNE UZANAN KÜLTÜR YOLU
Tarihin derinliklerinde oluşmaya başlayan bir sosyokültür ve ekonomik anlayış olarak cumhuriyetin Türkiye cumhuriyeti olarak bilinmesi insanlık için bir kazanımdır. Kuşkusuz güneşin doğduğu yönde başlayan bir ilk aydınlanma gibi sosyal...
BUNUN İÇİN GÜNAYDIN
BUNUN İÇİN GÜNAYDIN Türk milletinin bin yıllık Anadolu ve Batı siyaseti askeri mücadelede her an hissettirdiği insan temelli ideolojik yaklaşım artık Amerika kıtasında Afrika ve Asya'nın en uç yerlerine kadar kutlu bir ses ahenk kazanmıştır....
ÇAĞIMIZDA GERÇEĞİ İŞİTTİREN BİR SESE DUYULAN GEREK
Pişmanlık bir gerçektir. Ancak pişman olmadan önce bir toplumun felakete giden yolda diğer toplumların benzer durumlarından ibret alınarak, bir tehlikenin o toplum yansımasını önlemek mümkündür. Kuşkusuz bunun anlaşılması için de o toplum...
ÇAĞIMIZDA GERÇEĞİ İŞİTTİREN BİR SESE DUYULAN GEREK
Pişmanlık bir gerçektir. Ancak pişman olmadan önce bir toplumun felakete giden yolda diğer toplumların benzer durumlarından ibret alınarak, bir tehlikenin o toplum yansımasını önlemek mümkündür. Kuşkusuz bunun anlaşılması için de o toplum...
BATIDA TÜRKLERLE OLUŞAN KÜLTÜR MOTİF VE KAZANIMLARI
BATIDA TÜRKLERLE OLUŞAN KÜLTÜR MOTİF VE KAZANIMLARI Batının birliği çağrıştıran bilgi ve edinimi olan sanat yaklaşımlı gelişmişliği kuşkusuz aynı yaklaşımlı siyasi yapılanmanın da gelişiminin yolunu aralamıştır. Bu yaklaşımlı...
TÜRKÇE, TARİH DERİNLİKLERİNDE ASYA’NIN HER YÖNÜNDE BİR FENOMENDİR
Bir millet kazandığı zaferleri şayet hangi maksatla kazandığını belirlemiş ve bunu yeni rejimine temel ideoloji olarak belirlemiş ise artık bundan geri adım atılamaz. Batıda İslam Türklüğünün her türlü acıları sinesine çekerek yaşattığı...
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DOĞUŞU BATI’DA BİR FENOMENDİR
Asya'nın en batısına kadar Türkland olarak adlandırılan yerlerde 1300'lü yıllarda tarihçi İbn-i Batuta'nın tespitiyle Türk yöneticileri tarafından yönetilmekteydi. Kuşkusuz bunu İslam öncesi ve sonrası dönemleri gerek arkeolojik...
OSMANLIDA YÖNETİMDE MEŞVERETLE SEÇİLEN İLK BAŞBAKAN DAMAT HALİL PAŞA
OSMANLIDA YÖNETİMDE MEŞVERETLE SEÇİLEN İLK BAŞBAKAN DAMAT HALİL PAŞA Osmanlıda ilk kez 1 Aralık 1626'da 4. Murat döneminde devlet ricali ile büyük âlimlerden oluşan bir meşveret meclisi toplanarak Damat Halil paşayı sadrazamlığa...
AŞAMALARIYLA CİHAN BARIŞI NASIL GERÇEKLEŞECEK
AŞAMALARIYLA CİHAN BARIŞI NASIL GERÇEKLEŞECEK Batı Asya'da efsanelerden anlaşılır ki Türkland'da (Türk ülkesinde) oniki krallık ve bir krallar kralı vardı. Kentte oniki bey vardı. Bu beyler yiğitlikte her bakımdan dünyanın gelmiş...
 HELENİZM VE İSLAM VE MİLLİ MÜCADELE
Kuşkusuz insanlığı yaratılmışın en şereflisi olarak yeryüzüne yayan yüce bir varlık kişi aklı ürünü olan bilime de egemendir. Ancak bu egemenliği onun adına insanoğlu üzerinde sağlamaya çalışan, toplum veya toplumların kazanımlarını...
BİR CİHAN YÖNETİMİNİN TARİHLE YÜZLEŞECEK OLMASI
BİR CİHAN YÖNETİMİNİN TARİHLE YÜZLEŞECEK OLMASI Bir bütünlük içinde gecesini, gündüzünü, ayları, mevsimlerini yılları ve doğa olaylarını en küçük bir hesap hatası olmadan milyarlarca yıldan beri yaşatan bir kudret karşısında...
SİYASİ TARİHTE OLUŞAN SOSYAL SINIFLAR VE TOPLUMDAKİ ETKİLEŞİMİ
SİYASİ TARİHTE OLUŞAN SOSYAL SINIFLAR VE TOPLUMDAKİ ETKİLEŞİMİ Türk milleti kadim yurdunda bir derlenişe imza atarken, 1800'lü yılların sonunda askeri bir mücadelenin bu topraklarda merkeze çekilişi için önemli bir fenomen olması...
İSTANBUL ŞEHRİNİN GEÇMİŞ VE GELECEĞİ İLE ÇAĞLARI AYDINLATAN BİR BİLİM MERKEZİ OLUŞU
         Unutulmaması gereken sosyal gerçek, toplumları birbirlerine yaklaştıran asıl etmen birbirleriyle aralarındaki kin ve nefretten vazgeçebilenlerin siyasi ve kültürel tarihlerindeki geçen safhalarda nasıl yakınlıkların...
CİHANDA BARIŞ İSLAM DİNİNİN BİR EMELİDİR
CİHANDA BARIŞ İSLAM DİNİNİN BİR EMELİDİR Anadolu'da kurulmuş olan devletler sırasıyla akla gelen bir gerçek, onun sosyal yapısının dünyanın nerelerinde başka hangi topluluklarla tarihi siyasi bağlılıklar bulunduğunun bilinmesi...
SÜNGÜ’YLE DOKUNANIN ALLAH NİDASIYLA…
SÜNGÜ'YLE DOKUNANIN ALLAH NİDASIYLA… Küresel Menfaatperestlik, Yüce yaratanın Âdem peygamber gibi yarattığını Kuranda belirmiş olduğu Hz. İsa'yı insanlığı yok oluşa getirecek anlamda putlaştırmıştır. Bunca sonuçların...
ÜLKELERİN YÖNETİMLERİNDE KADROLAR İÇİN SOSYAL BİLİM ZORUNLULUĞU
ÜLKELERİN YÖNETİMLERİNDE KADROLAR İÇİN SOSYAL BİLİM ZORUNLULUĞU Geniş topraklarda hemen aynı uygarlığa âşık topluluklar olarak yaşamakta, her dinin doğuşunda belirli yerlerde kalarak ahlaktaki genişlikte sınırlarını geliştiremeyen...
BİLİMDE VE GELİŞTİRİLDİĞİ AHLAKTA BİRLİĞİ BULMAK
         Haritalara, arkeolojik bulgulara, tarihi tabletler incelendiğinde; Asya'nın ortası, doğusu ve batısında; temelinde unutulan veya yaşayan yazılarla bir bilim tarihi ile insan merkezli sosyal hayat hakkında eserler...

banner130

banner131

banner1

banner133

banner199