SALİH CENGİZ AYDEMİR
SALİH CENGİZ AYDEMİR
Yazarın Makaleleri
HABİL, KABİL’DEN GÜNÜMÜZE, FETİH VE İNSANLIK YAKLAŞIMLI GELİŞMELER
Kuşkusuz 29 Mayıs 1453 tarihi, Anadolu ve bölgesindeki milletler için İstanbul'un alınmasıyla önemlidir. Fakat gelişmekte olan küresel olaylarla, bu önemi vurgulamak daha da fazla önem arz etmiştir. 1461 senesinin Ağustos ayında Trabzon...
TRABZON ALINMADAN İSTANBUL ALINMIŞ SAYILMA FATİH SULTAN MEHMET HAN
Kuşkusuz 29 Mayıs 1453 tarihi, bölge milletleri için İstanbul'un alınmasıyla önemlidir. Fakat gelişmekte olan küresel olaylarla bu önemi vurgulamak daha da çok önem arz etmiştir. 1461 senesinin Ağustos ayında Trabzon şehri alınmıştır....
SOSYAL OLAYLARIN TEMELİNDEKİ İTİCİ GÜÇLERİN TESBİTİ
insan kâinat içindeki yeri, öncesi ve sonrasına ait problemler, konusunu sınırlandırmış bilgi disiplinleri ile cevaplandırılamaz. Daha genel bir bilgi dalına ihtiyaç vardır. Bu bilgi cinsi doktrindir. Bu doktrin konuları birbirinden farklı...
AVRUPA VE ORTA DOĞUNUN SANAYİ DEVRİMİNDEN ETKİLENİŞİ NASIL OLMUŞTUR?
Kuşkusuz 29 Mayıs 1453 tarihi Bulunduğumuz bölge milletleri için İstanbul'un alınması ile önemlidir. Fakat gelişmekte olan olaylarla bu önemi vurgulamak daha da fazla önem arz etmiştir. Bölge toplulukları bir merkez kontrolünden tek tek...
İNSAN OLUŞUMU ÜZERİNE İLERİ SÜRÜLEN FARKLI GÖRÜŞLER
Bundan bir müddet önce Londra'da bir gazete İngiliz asilzadelerinden birinin Yahudi olduğunu yazıyordu. Bu iddiayı reddeden asilzade, mahkemeye başvurarak 30.000 sterlin tazminat almıştı. Şimdi maymun asıllı olduğumuzun iddiasını kabul...
OLAYLARIN MOTORU İDEOLOJİLERİN ÇATIŞMASI MIDIR?
Sosyal hayatı etkileyen en önemli faktör ideolojilerdir. İdeolojiler ise doktrin temelinde bir birleri ile zıtlık içinde, sosyal sistemler olarak dünyada hayata geçmiştir. Bu gidişi insan leyinde hale dönüştürmek için devletler olarak harekete...
GİRDAB
İnsanlığı bir fesatlık girdabı içerisine iten en büyük etken yaşadığı medeniyeti için emek sarf edenlerin mirasına gereği gibi layık olamayışıdır. Tarih derinliklerine gidildikçe insanlığın kültür ve sanatta hemen her alanda ortak...
AYASOFYA VE SELİMİYE
Bir sosyal sistem doğuşunda kuşkusuz ideolojik nedenler vardır. Ancak insanların aynı kandan yaratılmış olduğunu anlamaları ve sosyal yaşayışlarını etkileyen ekonomik, kültürel, felsefi, ahlaki yönelişlerin sistemli olarak hayatın bir...
BİR ÇIĞLIK CİHANI SARARKEN KÜLTÜR VE EĞİTİM POLİTİKALARI NE OLMALIDIR?
İnsanoğlu aynı kana sahip olmasına rağmen Habil kabilden beri bir cinayet sevdası ile hayata tutunmaya çalışması, bundaki esrarın ne olduğunu bir türlü bilimsel metotlar içinde aramak zahmetinde bulunamamış olması, aslında hayatın da onun...
FENOMEN DEVLET VE BİLİMİN DERİN TARİHİ
Dünya tarihinde efsane olan devlet yönetimleri de tıpkı bilimde olduğu şekilde bir yükselme ve düşme devirleri yaşamıştır. Devlet insanı yaşatma projesinin uygulama alanıdır. Bilim insanı yaşatma projelerinin uygulama alanıdır. Bunda...
1919 TÜRK DEVRİMİNİN ÇİN ÇAŞITLIĞINA KARŞI İNSANLIĞI UYARMASI NASIL OLMUŞTUR.
Millilik denildiğinde akla gelen asla istismarı mümkün olan ulvi bir kavramın varlığıdır. Bu kavramın var oluşunda milli kadrolaşmalar ve bunun da temelinde doğumundan buluğa erinceye kadar bir kişinin akil olması yolunda bir engeli kaldırmak...
1919 DEVRİMİNİN AKLA GETİRDİKLER
Hayat insanların geliştirdiği sistemler ile daha güzel yaşanılırken karşılaşılan ve yine insandan kaynaklı bir farklı kişiliğin sosyalliği ile hayatın yaşanır halden çıkartılması mümkün olabilmektedir. Bir anlamda bütün dinlerde...
ÇAĞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN EMPERYALİZMİN YAKIN TARİHİNİ YAZMAK GEREKİR
İnsan ideolojik bir varlık olduğu kadar bu kapsamda çağını anlamak zorunda, sosyal yönü olan da bir varlıktır. Bu yaklaşımlarla kişinin kendisi ve çevresi ile ilişkili olarak uyması gereken prensipler bulunur. Bunların zaman içerisinde...
ANADOLUYA ÇEKİLEREK ATEŞTEN UZAK DURAN TÜRK ORDUSU İLE YÜKSELMEK VE DAHA İLERİ GİTMEK
Kuşkusuz insanoğlunu diğer canlılardan ayıran, hayat hakkında belirli bir felsefi düşünceye sahip olmasıdır. Yeryüzünde yaşayan bütün toplulukların hayat, öncesi ve sonrası hayat hakkında belirli bir bilgi edinimler ve bunun muhafazası...
 TOPLUMSAL KÜLTÜR ETKİLEŞİMLERİNDE DEVLET OLGUSU NE OLMALIDIR                      
Yaklaşık elli yıldan beri Avrupa Birliği programlarının, benzer eğitim ve kültür programlarında küresel ilişkilerde giderek daha da kısalan, geçmişten geleceğe bir arpa boyu yol alamadığının izlenimi vardır. Söz konusu politikaların...
ÇİN VE BENZER SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE KÜLTÜR TEMELİDE DEVLETİ ARAMAK
Semavi dinlerin sonuncusu İslam peygamberi 'İlim Çin'de de olsa bulun alın.” Diyor. Onun bir sosyal düzen kurmasının da temelinde kuşkusuz ondan öncekilerin açlığa, sefalete, kişi egemenliğini millet egemenliğinin üzerine çıkartmaya...
İNSANİ DEĞERLERİN FENOMENLEŞMESİNDEKİ DERİNLİK                           
Dünya milletleri huzurunda egemen bir millet olmanın bir geçmiş var mıdır? Bu arzın sahipleri yeni bir tarih yapmak kaydıyla mı yurdunda milli egemenlik iddiasıyla cihanda varlık arz etmiştir? Bilinen şudur ki Türk milleti olgusu; emperyalizm...
MİLLET İÇİN EGEMENLİK NE ANLAMA GELİR
 İnsanoğlunu dünyada varlığını sürdüren diğer canlılardan ayıran özelliği teşkilatçılığıdır. Hayatın her alanında bu yeteneğiyle istenildiğinde büyük işler başarmıştır. Tarih inkârı sevmez.                 ...
SUÇLAMANIN ULUSLARARASI BOYUT KAZANMASI
Kişi için hayat; hava, su ve yiyecek kadar önemli unsurların bir arada; kişi ve yaşadığı toplumda birbiri ile kavgasız, uzlaşı içinde yaşaması demektir. Bunun için insan hayatının izleri sürülerek bulunan örnekleri onun insan olarak hemcinsi...
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DOĞUŞU BATI’DA BİR FENOMENDİR
Asya'nın en batısına kadar Türkland olarak adlandırılan yerlerde 1300'lü yıllarda tarihçi İbn-i Batuta'nın tespitiyle Türk yöneticileri tarafından yönetilmekteydi. Kuşkusuz bunu İslam öncesi ve sonrası dönemleri gerek arkeolojik...
TARİHİN DERNLİKLERİNDEN TÜRKİYE CUMHURİYET’İNE UZANAN KÜLTÜR YOLU
Tarihin derinliklerinde oluşmaya başlayan bir sosyokültür ve ekonomik anlayış olarak cumhuriyetin Türkiye cumhuriyeti olarak bilinmesi insanlık için bir kazanımdır. Kuşkusuz güneşin doğduğu yönde başlayan bir ilk aydınlanma gibi sosyal...
BUNUN İÇİN GÜNAYDIN
BUNUN İÇİN GÜNAYDIN Türk milletinin bin yıllık Anadolu ve Batı siyaseti askeri mücadelede her an hissettirdiği insan temelli ideolojik yaklaşım artık Amerika kıtasında Afrika ve Asya'nın en uç yerlerine kadar kutlu bir ses ahenk kazanmıştır....
ÇAĞIMIZDA GERÇEĞİ İŞİTTİREN BİR SESE DUYULAN GEREK
Pişmanlık bir gerçektir. Ancak pişman olmadan önce bir toplumun felakete giden yolda diğer toplumların benzer durumlarından ibret alınarak, bir tehlikenin o toplum yansımasını önlemek mümkündür. Kuşkusuz bunun anlaşılması için de o toplum...
ÇAĞIMIZDA GERÇEĞİ İŞİTTİREN BİR SESE DUYULAN GEREK
Pişmanlık bir gerçektir. Ancak pişman olmadan önce bir toplumun felakete giden yolda diğer toplumların benzer durumlarından ibret alınarak, bir tehlikenin o toplum yansımasını önlemek mümkündür. Kuşkusuz bunun anlaşılması için de o toplum...

banner130

banner1

banner133