YOMRA İLÇESİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İLE RÖPORTAJ

Türkiye Yazarlar Birliği ve Anadolu Basın Yayın Birliği adına Kamuran Tuna ve Mümin Sağlam tarafından vatandaşın objektif kriterler esasında bilgilendirilmesi kapsamında Yomra’nın nabzının tutulmasına ilişkin ortaklaşa yürütülen çalışmada, Belediye Başkan adayları İbrahim Sağıroğlu, Mustafa Bıyık ve Selçuk Atasoy ile yapılan mülakatlarda adayların plan, proje ve hizmet alanları bağlamındaki düşüncelerine yanıt arandı.

1-İBRAHİM SAĞIROĞLU

-Adaylık kararını nasıl aldınız?

-Adaylık kararını kişi kendi başına alamaz, kendi başına aldığı karar kendi ekseninde kalır. Bu bugüne kadar yapmış olduğunuz aktivite, araştırma ve çalışmalar neticesinde toplumun ortak görüşüyle almış olduğumuz bir karar vardır. Adayı toplum belirler. İktidarda da olsanız, muhalefette de olsanız bu böyledir. Toplumun ortak kararı gereklidir.

-Ne gibi projeleriniz var?

-Değişen ve gelişen Yomra’da devam eden ve başlayacak olan projelerimiz var. Özellikle sosyal projelere ağırlık veriyoruz. Bu projelerden biri şu anda Kaşüstü kavşağından sahile, oradan balıkçı barınağına ve takiben dolgu projemiz kapsamında şehir meydanına yaya yürüyüş yolu çalışmamız bulunmaktadır. Yomra’nın en büyük ihtiyacı olan sosyal projelerden diğeri de kamu oyununda bildiği şekilde mevcut limanı korumak kaydıyla, 650 dönümlük deniz dolgusu kapsamında oluşturulacak sosyal alanları içermektedir.

Sözü edilen 650 dönümlük sahanın tamamı yeşil alandan ibaret olup, proje büyük şehir belediyesiyle ortak yürütülecektir. Proje içerisinde 850 odalı konaklama, otopark, yüzme alanları ve yeşilin esas alındığı diğer sosyal donatılar yer alacaktır. Diğer projemiz de ise; kaymakamlık binası yıkılarak pazar yeri dahil edilmek suretiyle polis merkezimiz ile birlikte yeni bir devlet binası kompleks alanı inşa edilecektir. Böylece Yomra’daki Devlet kurumları bir araya toplanmış olacak, vatandaşımız Devletle ilgili işlerini sağa, sola dolaşma ihtiyacı hissetmeden bu kompleks içerisinde çözümleyecektir.

-Bugüne kadar gerçekleştirip, gerçekleştiremediğiniz projeleriniz nelerdir?

-Eski Pazar yeri diye tabir edilen yerde yaklaşık 20 dönümlük bir alanımız mevcut olup, kamulaştırma işlemleri yapılmıştır. Bunun 15 milyon liralık bedeli Yomra belediyesi kaynaklarınca ödenmiştir. Proje uygulamaya konuncaya kadar, ilçemizin en önemli meselelerinden biri olan otopark sorununu çözümlemek adına sözü edilen bu alanı seçimlere kadar açık otopark şeklinde kullanacağız. Seçimden sonra kazı çalışmalarına başlayarak 3000 araçlık kapalı bir otopark alanı sağlayacağız. Öte yandan mevcut yıkılan mekânları 7 metre kadar geriye çekmek suretiyle yeni bir ticaret merkezi oluşturacağız. Ön taraf şehir meydanı, arka kısım sosyal aktivite alanı olarak kullanılacak, şehir meydanı orta kısmına saat kulesi yerleştirilecektir. Aynı zamanda bu alan mitinglerin de düzenlenebileceği bir alan haline getirilecektir. Yomra’mızın böyle bir meydana ihtiyacı vardır. Ayrıca havaalanında kaza sonucu pistten çıkan uçağımızı sosyal hizmetler için donatıyoruz. Şu anda ilgili sahada temel kazılar yapılıyor, uçak doğu yönünde denize ve karaya bakacak şekilde çapraz yerleştirilecektir. Uçağın bagaj kısmının olduğu yer 15 Temmuz Millet kıraathane ve kütüphanesi, yolcu kabinlerinin bulunduğu kısım ise 15 Temmuz restorandı olarak dizayn edilecektir. Uçak, belediye uhdesinde çalıştırılarak 15 tane gencimize istihdam sağlanacaktır.

Kiralama yoluyla küçük işletmelere vermeyip, Belediyemiz emrinde çalıştırmayı esas almamızın sebebi vatandaşa daha ucuz hizmet sunmaktır. Başka belediyeler bu tür hizmetleri kiralama şeklinde üçüncü şahıslara vermeleri sebebiyle daha pahalı hizmet sunmak zorunda kalmışlardır. Özelleştirme yüksek maliyete neden olmuştur.

Kalafka deresi istikametinde çarşı başı yönüne doğru olan eski harabe yapıyı yıktık. TOKİ ile birlikte yürüttüğümüz bu projelerin şu anda çevre düzenlemesi yapılmaktadır. TOKİ bu hizmeti belediyemizin imkânları sayesinde kısa sürede başarmıştır. Dere içerisini temizleyip deniz suyunu daha yukarılara doğru çıkarmak hedefimizdir. Ayrıca derenin yukarı ki kısımlarına su tutma bentleri yaparak, taşma sonucu gelen birikintilerden ötürü oluşacak kirlenme ve dolma sorunlarını önlemiş olacağız. Yaklaşık top sahası seviyesine kadar bu bentler yapılacaktır. Derenin yukarısında dereyi kirleten iki müessesin bulunduğunu biliyoruz. Onlarla da ortak hareket ederek bu kirliliğinin önüne geçmeye çalışacağız. Bu iş aslında belediye olarak bizim görevimiz değildir. Bu, Çevre ve Şehircilik ’in görevi olan bir durumdur. Ancak bu işletmeler bizim gençlerimize ekmek kapısı sağlamaktadırlar. Onları da rahatsız etmeden ortak bir çalışma ile bu sorunun çözümüne gideceğiz. Elbette öncelikli olarak çevreye duyarlı olmak zorundayız. Yomra eskisi gibi değil. Değişen ve gelişen Yomra’nın nüfusu 18000 civarında iken bugün 45000’e ulaşmıştır. Bu sebeple çevreye halkımızın sağlığı açısından daha duyarlı olmaya mecburuz. Bir başka husus ise uçağın yan tarafına bir şehir terası kurmayı planlıyoruz. Bu projenin ödeneği de çıkmış olup, derenin ıslahından sonra, çalışmalara başlanacaktır. Belediye başkanlığı görevinde bulunduğum bu güne kadar sanayi dışında, söz verip te yapamadığım hiçbir iş yoktur. Kaldı ki bu sorunu da, Varlıbaş Holding ile birlikte Özdil-Oymalıtepe grup yolu dere kenarında kurmakta olduğumuz sanayi alanıyla çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Yomra artık modern bir şehir olmuştur. Bizi eleştirenler bu hizmetlerimizi görememektedirler. Eleştirilerinin de bir sınırı olması lazım. Ama neden eleştirdiklerini biliyorum. Benim için önemli olan Yomra halkına hizmettir. Bu makamlar kalıcı, bizler gidiciyiz. Yarın buradan ya kendi irademle veya halkın iradesiyle ayrıldığımda sokakta vatandaşımla karşılaştığım zaman birbirine güler yüzle, ikramda bulunabilmek gerekir.

-Köylere toplu taşımacılık konusundaki soru üzerine?

-Toplu taşımacılık büyük şehir belediyesi il koordinasyon kurlunun görevi içerisindedir. Ama biz büyük şehir belediyemizle tam koordineli olarak çalışacağız. Toplu taşımanın tamamını özelleştirmeyi düşünüyoruz. Dolmuş esnafımızın ekmeğiyle oynanmayacak şekilde, toplu taşımacılığı onlara devretmeyi planlıyoruz. Hiç taşıma olmayan yerlerde özelleştirme ihalesiyle toplu taşıma yapılacaktır.

-Yomra, Özdil-Oymalıtepe Grup yolu konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

-Orada 18 km’lik Özdil yolunun 10 km’si yapılmıştır. Yakın zamanda Ankara’da yapmış olduğumuz görüşmelerle yolun geri kalan kısmının yapımını başlatıyoruz. Bu yıl, yol tamamıyla bitmiş olacaktır. Bizim bölgemizin çalışma şartları malum çok zordur. Vahşi bir coğrafya olduğundan çalışmaları zorlaştırmaktadır. Dulbant mevkiini tünelle geçiyoruz. Gülyurdu’nun olduğu dolambaçlı yol bölgesini de tünelle geçiyoruz. Bir başka çalışmamız ise Kaşüstü kavşağından hastaneye, vadi içerisinden yukarıya yeni bir yolun kamulaştırmasını yapmış bulunmaktayız. Seçimden sonra ihalesi yapılacaktır. Kanuni hastanesinin yukarısındaki 35 dönümlük bir araziye de KYK’ya verdik. 3200 kişilik modern bir öğrenci yurdu yapılacaktır. Kaşüstü kavşağı ile ilgili çalışmalarımızda ise mart ayı içerisinde, tek tüpe

çift yönlü gidiş, geliş trafik akışını vermeyi hedefliyoruz. Burada yapılan çalışma normal bir çalışma değildir. Bölge deniz seviyesine yakın olduğundan özel makineler getirtilip, fore kazıklar çaktırılmak suretiyle tüp geçit çalışması yürütülmektedir. Bu makinelerden Türkiye’de üç tane vardır. Bu özel makinenin iki tanesi burada çalışmaktadır. Tüp geçitte yapılan duvarlar su geçirmez, diyafram duvarlardır. Bu projenin 750 metrelik mesafenin üst kısmı yeşil alan olacaktır. Burada 500 metre dalcık tüp geçit yer alacak ve bu tüp geçide üç ayrı noktadan dönel kavşak giriş ve çıkış olacaktır. Diğer taraftaki tüp geçit ise takriben 6. Aylarda trafiğe açılacaktır.

Yomra belediyemiz çok hızlı çalışan bir belediyedir. Çok büyük değişimler yaptık. Yomra çok değişti ve büyüdü. İlçemizin 25 mahallesinin yollarını yüzde doksan seviyesinde betonlama işlemlerini bitirdik. Şu anda yeni beton ihalelerimizle geri kalan yüzde onluk yol betonlama eksiğimizi de Önümüzdeki Ağustos ayına kadar bitmiş olacaktır. Biz her zaman vatandaşa verdiğimiz sözün arkasında durduk ve duracağız. Verdiğimiz sözleri zamanında bitireceğiz.

-Doğalgaz ile ilgili çalışmalara gelince:

-Kavala bölgesinden ilçemize yaklaşık 700 metrelik bir mesafemiz var. Ana doğalgaz hattı geliyor. Kaşüstü’nün yüzde yetmişlik doğalgaz isale hattını yaptık. Ekonomik krizden ötürü firma biraz duraklama yaşamıştır. Bu yılsonuna kadar Kaşüstü’nün tamamı, Yomra’nın ise yüzde doksanı doğalgaz almış olacaktır.

Daha sonra Yomra’nın çevre düzenlemesi ve sanat sokağı gibi güzelleştirmeler yapacağız. Bunları geciktirmemizin sebebi altyapı çalışmalarının gecikmiş olmasıdır. Yık-yap olmasın diye alt yapı çalışmalarını bekletmek zorunda kaldık. Amacımız daha güzel ve sorunsuz bir Yomra inşa etmektir.

2-MUSTAFA BIYIK

İyi Parti Yomra İlçesi Belediye Başkan Adayı

-Bu adaylık kararını nasıl aldınız?

-15 yıldır (3 dönem), Yomra belediye başkanlığını yürüten mevcut yönetimin, ilçemize hak ettiği hizmetleri veremediği konusunda çevremizdeki dost ve siyasilerin haklı eleştirileri bağlamında yapılan istişareler sonucunda daha iyi bir hizmet gayesiyle böyle bir göreve talip olduk.

Bu şahsen benim tek başıma almış olduğum bir karar değildir. İlçemize yönelik kanaat önderlerinin bizlere vermiş olduğu destek ve öneriler neticesinde almış olduğumuz bir karardır. On beş yıldır aynı yönetim tarafından aralıksız yönetilen bir Yomra böyle olmamalıydı. Bugün, Yomra sorunsuz, eksiksiz bir Yomra olmalıydı. Çünkü mevcut belediye yönetimi iktidardaki bir yönetimin belediyesidir. Çevre ilçelere baktığımızda, ilimize en yakın olan ve Trabzon’un en eski ilk iki ilçesinden bir konumundaki Yomra bu şekilde olmamalıydı. Atıl durumda kalan Yomra’mız sanki bir yetim, öksüz evlat konumuna düşmüş olduğunu görüyoruz. Oysa biz, Yomra’nın ve Yomra’lının bunu hak ettiğini düşünmüyoruz. Halkın hak ettiği doğru hizmetleri sunabilmek adına hareket etmeyi emir telakki ediyoruz.

Vatandaşımızın desteği bizde büyük bir umut yaratmıştır. Bu sebeple yola çıktık. Amacımız Yomra’ya hizmet etmektir. Yomra’nın eksik sorunlarını ortadan kaldırmaktır. Biz, çok büyük

vaatler vermiyoruz. Halkı yanıltmıyoruz. Yapabileceğimiz, başarabileceğimiz vaatler ile konuşuyoruz. Bugün yalan söyleyip yarın halkımıza mahcup olmaktansa yapabileceklerimizi vaat ederek, gerçekçi ve dürüst bir politika izlemeyi yeğliyoruz. Üç dönemdir Yomra’nın yönetiminde olanlar, her dönem seçim arifesinde aynı vaatleri öne sürüyorlar. Bu bir nevi vatandaşın aklı ile alaydır. Vatandaşı kandırmaktır. Geçen seçim döneminde vatandaşa verdikleri vaatlerin listesini cesurca çıkarsınlar ortaya, bakalım ne kadarını gerçekleştirmişler, vatandaş görsün. Hani, Yomra deresi gondollar ile gezinti yeri olacaktı? Hani oranın etrafına bahçeler, parklar yapılacaktı, nerede? Geçen dönem de aynı vaatleri verdiler, şimdi de aynı. Yomra deresinden akan suyun durumu alenen görülüyor. Herkes Allah için söylesin! 15 yıldan beridir bir kez temiz aktığı görülmüş müdür?

Bizim için önemli olan vatandaşın öncelikle kısa vadeli ihtiyaçlarını, sorunlarını tespit edip, karşılamaktır. Daha sonra, ayağı yere basan planlamalarla orta ve uzun vadeli problemleri ortadan kaldırmak gerekir.

Yomra’nın bir otoparkı yoktur, sosyal hizmet sahaları yoktur, bir pazar yeri yoktur. Yomra çamur ve toz toprak içerisindedir. İnsanlar aileleriyle dolaşabilecekleri güzel bir park alanına dahi sahip değildir.

Biz, sosyal alanlarla ilgili 50 tane proje hazırladık. Bunların yarısı gençlere yönelik projelerdir. Gençlerin ve kadınların ekonomiye katkı yapabilmeleri ve işsizliğin çözümüne ilişkin çeşitli projelerimiz vardır. Öte yandan tarıma dayalı projelerimizden biri de, dünyaca ünlü Yomra Elma’sının yaygınlaştırılması ve ait olduğu çizgiye taşınmasıdır.

-Sosyal projeleri açar mısınız?

-Avrupa birliği destekli projeler bağlamında kadınlarımızın el becerisi ile yapacak oldukları çalışmaları muhtelif kurs düzenlemeleriyle destekleyip, geliştirip, ürünlerinin Pazar bulmasına imkân sağlayacağız. Bu kapsamda kendilerine münhasır mekânlar tahsis etmeyi düşünüyoruz. Çeşitli bölge ve yöre vatandaşlarının bu konu üzerinde kişisel ekonomisine ciddi katkılar sağlandığını açıkça görmekteyiz. Ayrıca birçok ülke de, bizim için basit görülen evlerdeki el emeği çalışmalarının ilgili Devlet ekonomilerine sunduğu katkıları bilmekteyiz. Bireysel tarımın ekonomiye yaptığı katkı da olduğu gibi, bireysel el becerilerinin de ciddi bir ivme yaratacağı muhakkaktır. Bu düşünceler hayallerden ibaret değil, bilakis muhtelif ülke ve toplumlarda icra edilen somut gerçeklerdir.

Biz, Üniversite ile birlikte, Yomra’mızın kalkındırılması ve geliştirilmesi yönünde bir çalışma düşünüyoruz. Biz, vatandaşı devasa uçuk hayali projeler ile kandırmıyoruz. Biz, hayali projeler ile vatandaşın oy ’una talip değiliz. Biz gerçekçi, reel projeler ışığında tüm halkımızı aydınlatmaya ve hizmet etmeye talibiz. Herhangi bir işletme Yomra’mızda herhangi bir faaliyeti yürütmek adına, ciddi projelerle gelirse, onlara da yardımda bulunmak önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Zira bu tür projeler gençlerimizin işsizlik konusunu da büyük ölçüde ortadan kaldırmış olacaktır.

Şu anda Yomra’yı 3 kişi yönetmektedir. Biz ise Yomra’yı; Üniversite, iş adamları ilgili tüm kamu kurumları ve kanaat önderlerimizden aldığımız feyz ile hep birlikte yönetmeye talibiz. Mevcut yönetim, sivil toplum örgütlerinin hiçbirinin görüşüne önem vermeden kendi başına çalışma yürütmektedir. Biz ise katılımcı ve şeffaf bir yönetimle çalışacağız.

-Yomra’nın çevre köy yolları ve Özdil-Oymalıtepe grup yolu üzerine sorulan soruda ise;

-Belediyenin asli görevlerinden biri de bunları yapmak veya yapılmasını sağlamaktır. Bunlar ekstra, özel hizmetler olarak sunulmamalıdır. Köy/mahalle yollarının yapımı, bakımı ve onarımı belediyenin asli görevi olduğu gibi, görev alanı dışında kalan yollar da, yine belediyenin takibini gerektiren hususlardır. Bu kapsamda Özdil-Oymalıtepe yolu 15 yıldır bitirilememiş, geldiği durum ortadadır. 15 yılda 18 km’lik yolun 10 km’si bitirilmiştir. O’ da tamamlanamamıştır. Herkesin gözü önündeki bir durumdur. Biz hamaset yapmıyoruz, vatandaşımız her gün oradan geçerken görüyor. Hesap edilirse, yılda yaklaşık 650 m. yol yapılmış demektir. Bu komik bir durumdur. Bunu hizmet sayanlara halkımız gerekli cevabı verecektir. Bununla hizmet diye övünenlerin biraz yüzü kızarmalıdır. Siz iktidar partisinin bir belediyesi olacaksınız, yılda 650 m. yol yaptım diye övüneceksiniz. Eskiden vatandaş o yolu kazma-kürekle yaptığını yaşlılarımız çok iyi bilmektedir.

Yomra Özdil-Oymalı-Yağmurdere grup yolunun Bayburt ile birleştirilmesi konusunda Sn. Cumhurbaşkanı’mızın Trabzon’a geldiği mitinginde ifadeleri olmuştur. Cumhurbaşkanı’mıza bunu söyleten kişi ben olmuşumdur. Böyle bir projenin de bir yıl içerisinde bitirileceğini söylemektedirler. Oysa 18 km’lik yolun 10 km’sini 15 yılda yapalar 20 km’lik yolu nasıl bir yılda yapabilecekler, bunu da halkımızın takdirine sunuyorum.

Ben hiçbir zaman seçimi kazanmak için afaki vaatlerde bulunmam ve bulunmadım. Ben, dürüst siyaset anlayışıyla yola çıktım. Halkımız yalandan bezmiştir, kandırılmıştır. 15 yıl içerisinde aralıksız görevde bulunanların vermiş oldukları 15 yıl önceki vaatler hala yapılamamıştır. Köylerdeki vatandaşlara verilmiş olan betonlama yol sözleri hala yerine getirilmemiştir. Her seçimde, seçim malzemesi olarak betonlama sözü verilmektedir. Dolayısıyla mevcut belediye asli hizmetini vatandaşa şantaj olarak kullanmış olduğu aşikârdır. Yolunu betonlayacağına dair söz veriyorsun, 5 yıl geçiyor, 10 yıl geçiyor, vatandaş hala çamurun içinde yürüyor. Eşe-dosta gelince her türlü desteği veriyorsun.

-Köylere toplu taşımacılık sorusu üzerine?

-Bu konu büyükşehir belediyesi alanındadır. Bizim bununla ilgili her hangi bir çalışmamız yoktur. Ancak tatbikî köylerden göçü geriye döndürmek ve vatandaşa hizmet için bu olmalıdır.

3-SELÇUK ATASOY

Saadet Partisi Yomra Belediye Başkan Adayı

-Adaylığa nasıl karar verdiniz?

2014 yılında bir adaylığımız söz konusu olmuştu. 2014 yılından bugüne kadar Yomra, gelmiş olduğu noktada pek bir değişiklik gösterememiştir. Bu sebeple, yapmış olduğumuz istişareler sonucunda böyle bir adaylığı düşündük.

Vatandaşımız, Yomra’nın kronikleşmiş sorunları karşısında “yeter” dediği durumuna gelmiştir. Karar vermeden önce halkın geniş bir tabanıyla yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda bu kararı aldık. Bu süreç, her kesimin siyasetçisiyle; iş adamıyla, akraba ve kanaat önderiyle yapmış olduğumuz istişareler sonucunda gelişmiştir. Biz sadece kendi teşkilatımız ve kendi siyasi görüşümüzdeki kişilerle değil, diğer tüm partilerdeki öncülerle istişarelerde bulunduk. Amaç, Yomra için daha iyiyi, daha güzeli başarmaktır.

Mevcut belediye başkanı AK Parti’nin belediye başkanı olarak devam kararı almıştır. İyi Parti adayı “ben yola çıkıyorum” diyerek bir karar almıştır. Biz ise istişarelerimiz sonucunda bir karar almış bulunuyoruz.

Siyasi kısır çekişmelerle Yomra’ya herhangi bir hizmet verilemediği ve bundan sonra da verilemeyeceğine yönelik kanaatimiz nedeniyle adaylığımızı açıkladık. Yani diğer siyasi düşüncelerin Yomra’mıza hak ettiği hizmeti veremeyeceği inancına vardık.

Saadet Partisi, geçmişte Milli Görüş çizgisiyle Türkiye’de örnek belediyeciliği başlatmış olan bir misyona sahiptir. Belediyecilik Türkiye’de Saadet Partisi ile görülmüştür. Belediyecilik ancak ve ancak milli görüş anlayışıyla yapılabilir. Biz Saadet Partisi olarak aday olduk ama diğer bütün parti teşkilatlarından da bu konuda destek gördük. Bu şekilde çalışmalarımıza başladık.

Kadrolarımızı kurduk, belediye meclis üyelerimizi tespit ettik ve ziyaretlere başladık.

-Öncelikle, Yomra’da, bugüne kadar ne yapıldı, ne yapılmalı ve ne yapılacak. Proje ve düşüncelerinizi anlatır mısınız?

Öncelikle Yomra, siyasi çekişmelerden ötürü hep kaybetmiştir. Ömer Yıldırım döneminde de aynı şekilde siyasi çekişmeler sebebiyle Yomra kaybetmiştir. Ancak şunu belirtelim ki; Ömer Yıldırım zamanında bir takım hizmetler yapılmıştır. Bu dönemde de bir takım hizmetler vardır. Bunları inkâr ederek kimsenin hakkını yiyemeyiz. Ancak bu hizmetler Yomra için çok yetersiz hizmetlerdir. Çevre ilçelere baktığımızda Yomra’mız çok gerilerde kalmıştır, halkımız buna layık değildir.

Göreve geldiğimizde belediye hizmetlerini mutlak suretle candaşa-yandaşa-gardaşa-yoldaşa olmaktan kurtarıp, vatandaşa olmasını temin edeceğiz.

Bizim gençliğimizde Yomra Lisesi’ne giderken yürüdüğümüz kaldırımlar hala aynı şekilde yerinde duruyor. Değişen sadece binalardır. O yüzden, dünün öğrencileri bugünkü Yomra’nın geri kalmışlığını görerek, Yomra’yı yönetmeye aday olmuşlardır. Bunu oturup iyi düşünmek lazımdır!

Bizim hedefimiz siyasi partiler, ya da kişiler değildir, bizim hedefimiz Yomra’ya ve Yomra halkına hizmettir. Kişiler ve partiler gelip geçicidir ama ilçe ve halk kalıcıdır. Önemli olan Yomra’nın kazanmasıdır.

Belediye, Sosyal Kültürel, Ekonomik ve Sağlık alanında halkımıza hizmet sunmak durumundadır. Belediye anlayışı budur. Biz bunu yapmak için yola çıktık. Bu konuda örnek birçok belediye mevcuttur. Yomra örnek belediyeler arasında olamamıştır. Amaç bu tür örnek belediyeler arasına girmektir. Belediyemiz, bugüne kadar kendi yandaşına ve candaşına hizmet etmekten vatandaşa hizmeti unutmuştur.

Şehrin görüntüsü ortadadır. Bir kılavuza gerek yoktur. Belediye bugüne kadar halka hizmet olarak yapması gereken asli hizmetlerini bir proje olarak sunmuş ve önemli bir hizmet saymıştır. Biz bu adaletsizliğe ve yandaşlığa karşı olduğumuz için bu yola çıktık. Bu pozisyonda saadet partisi bir alternatif olarak yola çıkmıştır. Biz beş yıl önce Kaşüstü’ndeki sorunu dile getirmiştik. Bu sorun bir an önce giderilmeli diye uyarmışızdır. Doğalgazı o gün dile getirmiştik ve bugün beş yıl sonra seçim arifesindeyiz hala bir yerde yok. Oysa bugüne kadar bunların bitirilmiş olması gerekliydi. Yomra ilçemiz, coğrafi olarak çukurda bir ilçe olduğu için hava kirliliğini fazla barındırmaktadır. Bu açıdan doğalgazın bugüne kadar gelmiş olması gerekirdi.

Yomra, Trabzon’un incisi pozisyonundadır. Dışarıdan önemli ölçüde yatırım gelmektedir. Bu sebeple Yomra bir an önce altyapısını uzun vadeli olarak bitirmiş olması gerekirdi. Ama hâlâ alt yapı eksiktir. Hâlâ doğru, düzgün bir sosyal alan, bir park alanı yoktur. Kaşüstü’ne bir hastane yapıldı ama hastanenin yolu hala problem.

Yomra çok yakın zamanda, çok daha gelişmiş bir şehir olacağından Yomra’nın yönetim anlayışının da gelişmiş olması gerekir. Sadece başkanın değişmesi yetmez, hizmet alanında da değişim gerekir. Biz bütün bu hizmetleri yerine getirmek için vatandaşımızın yanında yer aldık.

Mevcut belediye 10 yıldır vatandaşını aldatmaktan başka bir iş yapmamıştır. Evet, köylerde yolları betonlamıştır ama belediyenin yaptığı betonun kalınlığını gidin, kırın bir ölçün bakalım standartlara, projeye uygun mudur?! Hem belediyenin asfalt beton aşkı nedir?! Asfaltın ömrü ile betonun ömrü bir midir? Hem büyükşehrin yaptığı betonlamanın rengine bakın, katılan çimentonun durumuna bakın, bir de Yomra belediyesinin durumuna? Halep orda ise arşın buradadır!. Bugün seçim arifesinde, Pazar yerinde yıkım yapmıştır. Neden seçim arifesinde de bu güne kadar değil? Bütün bunlar vatandaşa göz boyamadır. Gelelim pazar yerine getirilen uçağa... Devletin 500.000 TL, eski para ile 500 milyar TL. ‘si harcanarak alınmış, bir bunun yarısı kadar da ödeyerek mevcut yerine taşınmıştır. Bu para vatandaşın parası değil mi? Tüysüz yetimin hakkı değil mi? Ne yapılacak; lokal, çay evi vs… kim çalıştıracak bunu? Buna gerek var mıydı? Elbette vatandaş bunun cevabını sandıkta verecektir.

Bizim elimizde çok projelerimiz var. Gençlerimiz için önemli projelerimiz var. Kadınlarımıza yönelik önemli projelerimiz var. İş çevrelerine ve yatırımcılara yönelik çalışmalarımız var. Gençlerimizin çok daha önemsiyoruz. Çünkü gençlerimiz ülkenin geleceği, yarının büyükleri ve bu ülkeyi yarın yönetecek olanlar olduğu için onlara iş imkânı sağlama konusunda el uzatmak zorundayız.

Bugün 40.000 civarındaki Yomra nüfusu sürekli göç vermektedir. İşsizlik sebebiyle oluşan bu göçü durdurmak zorundayız. Bu göçü hem durduracak hem de geriye döndüreceğiz. İnsanlar ilçemize yakın alanlarda apartman yapmış fakat terk edip gitmişler. İş imkânı sebebiyle başka yerlerde yaşamak zorunda kalmışlar. Bu göçün geriye döndürülmesi konusunda belediye’nin mutlak suretle bir çalışma içine girmesi gerekmektedir. Bu konuda neler yapılabilir?

Bugün belediye park, bahçe, asfaltlamalarla vatandaşın gözünü boyamaktadır. Seçim çalışmaları vesilesiyle yaptığımız gözlemlerde; asfaltlama yapılan mahallelerdeki ekiplerin ifadelerinde “bu asfaltlamaya yazıktır, bir ay sonra yıkılıp yeniden yapılacaktır” cümleleri yer almaktadır. Bir ay sonra TİSKİ borular döşeyecek, diyorlar. Veya doğalgaz çalışmaları yapılmamış, yeterli alt çalışma yapılmadan göz boyalamak için asfalt döküyorlar. Bu israftır, hebadır ve vatandaşın hakkıdır.

Görüyoruz ki belediye müthiş bir israfın, göz boyamanın içerisindedir. Bu israf önleyerek büyük bir tasarruf sağlanabilir. Bizim anlayışımız bu tür israfları önleyerek belediyenin gelirlerini en az yüzde elli artırmaktır. Başka alanlarda da belediyenin müthiş israfı söz konusudur.

Milli görüş belediyeciliği, geçmişten yapmış olduğu tasarruflarla örnek belediyecilik anlayışını ortaya koymuştur. Ve rüştünü ispat etmiştir. Bir iş makinesi aynı gün bir vadide çalışırken bir bakmışsınız bir saat sonra başka bir vadide, bir saat hizmet yapıp geri dönüyor. Maksat işte görünmektir.

Tarım bitmiş durumdadır. Zengin, verimli topraklarımız varken sebzeyi, meyveyi, salatalığı, patatesi artık yurt dışından ithal edilir duruma gelmiştir. Oysa topraklarımızda her türlü tarım yapılabilmektedir. Bu, çeşitli şekillerde teşvik edilmelidir. Biz bu tarımın yeniden canlandırılması konusunda ciddi çalışmalar yapmak zorundayız. Biz, dünyada eşi bulunmayan Yomra’ya has, adını da bu elmadan alan Yomra Elma’sını çoğaltarak ekonomiye katkı sunacağız. Bunlar çeşitli şekillerde faaliyete geçirilerek desteklenmelidir. Bütün bu çalışmalar da bir anlayışla olur. Yomra’da alternatif tarımı ön plana çıkarmalıyız. Bu konuda halkımızla birlikte çalışacağız.

Ayrıca, yayla ve alternatif turizmi destekleyeceğiz. Turizme zarar veren çalışmalarla deniz katledilmiştir ve edilmeye de devem olunmaktadır. Sahil dolduruldu mahvedildi. Binalar yüksek yüksek dikilerek yeşil katledildi. Dolayısıyla bu turizmi olumsuz yönde etkilemiştir. Denizle kucak kucağa olan ilçemizin sahilinde gerek yerel halkımızın gezebileceği dolaşabileceği gerekse turistin dolaşabileceği düzgün bir alan yoktur. İnsanlar bunun için çevre ilçelere gitmektedir. Her alanda spor sahaları olmalıdır.

Biz, yüksek binalı kentleşmeden ziyade yaygın binalı kentleşmeyi önemsiyoruz. Biz, projelerimizi günden güne halkımıza açıklıyoruz. Hedefimiz Yomra’dır. Yomra halkının geleceği, huzur ve refahıdır.

Son olarak ta; gerek köylerimize gerekse ilçemize toplu taşıma ile ilgili önemli çalışmalarımız mevcuttur. Bu meyanda hem dolmuşçumuzu hem de vatandaşımızı rahat ettireceğiz. Mahallelere toplu taşımacılık getirilmesi gerekir. Köylerden göçün yegâne sebebi budur. Ulaşım yetersizdir. Köylerde okul inşaatlarıyla göçü geriye döndürme hedefindeyiz. Yomra’da bir özel üniversitemiz var ama onların hizmetini karşılayacak yeterli bir alt yapı söz konusu değildir. Biz, alt yapı konusunda kırk, elli yılı öngören projeler ile yola çıkmayı hedefliyoruz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye OlGünebakış Trabzon Haber