MUSTAFA YAZICI
MUSTAFA YAZICI

SADECE KUDÜS SORUNU YOK: SUUDÎ ARABİSTAN DA PARAMPARÇA EDİLMEK ÜZEREDİR

Benim tarih ve kültür araştırmacısı olarak Dünya olaylarında en çok şaştığım şey İngiliz Yahudilerinin (Büyük Biritanya imparatorluğunun) Osmanlı imparatorluğunu çökertmesine rağmen İsrailin kurulduğu Ortadoğuda 2 milyon 150 bin

23 Aralık 2017 Saat: 11:02
YORUM YAPTavsiye EtYazdır

Bu yazı 120 kez okunmuştur

Benim tarih ve kültür araştırmacısı olarak Dünya olaylarında en çok şaştığım şey İngiliz Yahudilerinin (Büyük Biritanya imparatorluğunun) Osmanlı imparatorluğunu çökertmesine rağmen İsrailin kurulduğu Ortadoğuda 2 milyon 150 bin klm2 Arap Yarım Adası toprağını Suudîlere bırakması Dünyanın Petrol Zenginliğinin %20’sini elinde tutan Suudî Arabistan devletine diğer Arap devletlerini yıkmaları gibi yıkmaması,İsrailin burnunun dibinde saklamasıdır.Üstelik Arap Yarım adası toprakları 2 milyon 240 bin klm2’dir.Yani Adanın tamam Suudî Arabistanın elindedir.Meğer Dünya kamu oyunun halâ anlamadığı ve bilmediği gerçekler var.Bu hususu araştırınca onlar da birer birer ortaya çıktılar. Meğer Suudi Arabistanı Arap baharı aldatmasıyla(Cehennemi ve kışıyla) perişan ettikleri diğer Arap devletlerinden beter hale getirdiler.Onun çatırdaması daha korkunç ses çıkartmak üzeredir.Şöyle ki:
1-İslâm Hilâfetini yıktıktan sonra yerine İngiliz krallığının simgesi ve yönetim adı olan Suudi Arabistan krallığı yönetimini getirdiler.İslâmda krallık var mı?Hz.Peygamber Medinede kurup başına Halife olarak geçtiği devletin adı Medine Cumhuriyeti idi.Çünkü: İslâmda devlet Başkanının adı Halife amma yönetim şekli Cumhuriyet.Çoğunluk idaresi.Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk de hilâfeti şahsen kaldırmamış ozamanki T.B.M.M.nin yetkisine bırakmıştır.Çünkü:Demokraside Halk ne isterse o olur.Halk istediğine göre Cennetlik veya Cehennemlik olur.T.B.M.M. de bu yetki halâ devamdadır.Bu husus Genel Kurmay Başkanlığındaki mahfuz,henüz açılmamış sandık da Atatürk’ün vasiyeti olarak da durmaktadır.Buna rağmen Suudi Arabistan İslâm yönetiminden çıkarılarak İngiliz Krallığını Mekkede ilân etmiştir.Atatürk bu ilânı da kabul etmemiştir.
2-Suudî Arabistan krallığı yönetimini bütün Suudi Arabistan adası halkına vermemişler sadece Suud ailesine,bir zümreye vermişlerdir.Zira bu sülâle bayraklarına “LÂİLÂHE İLLELLAH MUHAMMEDÜN RASÜLELLAH” diye yazmalarına ve yanına bir Peygamber devleti kılıcı koymalarına rağmen,bu küfrün bir aldatma metodudur 18.asırdan sonra bu kılıçlı ve kelime-i Şehadetli devlet Hz. Peygamberin Sünnetinden çıkarak İngilizlerin Abdulvehhab isimli ne idüğü belirsiz bir araba kurdurttukları Vahhabî mezheine geçmişlerdir.Kral ailesi hep bu mezheptendir.Atatürk Türkiye Diyânetine bu mezhebi de sokmamıştır.Bakınız Yeni nüfus kağıtlarımızdaki Dini:İSLÂM veya Uyruğu T:C. Veya Medenî hali kelimeleri bile yeni kaldırılmıştır.Eleştirilen Atatürk Cumhuriyetinde bu gaflet olmamıştır.Efendim kutucukta saklıymış.Geç onu ,geç..Domatesin tohumunu bile İsrailden alıyor bu yeniciliğin Tarım Bakanlığı..Yerli malı haftaları bile halktı.Yabancı malı haftaları geldi.Suudi Arabistan bu yüzden bizden daha beter oldu.Çünkü:Osmanlıyı da İngiliz Yahudileriyle birlikte arkadan hançerlemişlerdi.Bu nedenle Vahhabiler Türkleri hiç sevmediği kayıtlara da geçmiştir.Üstelik Kasım sonu –Aralık 2017 başı Suudi Arabistan müftüsü “İsraile karşı çıkmak caiz değildir” şeklinde fetvalar yayınladı.Suuddiyye dış İşleri Bakanı ise İsraille işbirliği içinde olduklarını belirterek ABD devlet başkanı Trump’u övmüştür.Nasreddin hoca böylelerine “Eşekten yana mısın yoksa Nasreddin Hocadan yana mı?”uyarısını yapmıştır.
3-Sadece İsrail,ABD veya İngiltere değil,bütün AB ülkeleri bile Suudi Arabistanı sömürmektedir.Ocak 2017’de bizzat Mekkeye giderek gördüm Mekke çevresinde bulunan bütün Vinçler,şantiyeler,iş Makinaları hep İngiliz şirketlerinin.Veya İngiliz taşeronlarının.Suudi Arabistan Zemzemine rağmen,Petrolden Daha pahalı olan suyunu hergün Uçakla Fransa’dan getirtmektedir.Suudi Arabistanı anlaşmayla ABD AVAC radar uçakları korumaktadır.İranlı şiiler birkaç sene önce Kâbeyi işgal ettiğinde Fransız komandoları büyük paralar alarak İranlıları dışarı atmıştır.Zira Suudi Arabistanın nüfusu 33 milyon civarındadır %25’i şiidir.İsrail ve İngiltere ve ABD İranla ,Irakı nasıl on sene savaştırarak zayıflattıysa,Suriye,Libya,Mısır,Irak ve Tunusun başına ne büyük belâlar açtıysa Suudî Arabistanı şimdi İran ve Yemenle birbiriyle savaştırıp çökertmek istemektedirler.Üstelik bu sömürgeciler birçok borçlarını Suudi Arabistana ödetmektedirler.Bin
Ladini onlar yetiştirdiler.Daeş,Ypg ve Pkk’yı onlarkurdurdular.Suriye nin işi bitince de sıra İrana,Arabistana ve Türkiyeye gelecektir.Osmanlı İmparatorluğunu çökertenlerin hesapları böyle.Suudilere de mühlet vermediler.Suudilerin fark edemedikleri cihetten çökertmen istemektedirler.
4-Bukadar büyük petrollü Arap toprakları Osmanlıya bırakılır mı?Önce İslâmın önderliğini,Hilâfetini ve Cumhuriyetini yürüten Osmanlı çöksün,Suudi Arap topraklarını parçalayıp yutmak kolaydır.Şeklinde plânladılar.”BİP”,Yani “Büyük İsrail Projesi”ni sonraları Türkiyeyi de kendilerine hizmet eden “Eşgüdümcü başkanlık”vererek “BOP” yani,”Büyük Ortadoğu Projesi” ne çevirdiler ve Dünya İslâm âleminin,Dünya insanlığının başına Filistinden sonra Kudüs Felâketini de getirdiler.Türkiyeyi Ermeni Soykırımcı ilân ettiler.Yetmemiş gibi bir de başına “FETO” isimli bir CİA” ÇETE’si musallat ettiler.O da yetmemiş gibi Türkiyenin Güney doğusunda Kürdistan,Vandan Yukarı Karadenize ulaşan bir Ermenistan haritası çizip Sivası ve Rize ve Trabzonu da içine dahil ettiler.Bu da yetmezmiş gibi şimdi Suudi Arabistanı beşe böldüler.Doğu Arabistan,Batı Arabistan,Güney Arabistan,Kuzey Arabistan,başkent Riyad civarı ise” Vahhabistan” ilân edildi ve bu bölünmüş Suudî Arabistan haritası da Dünya basınında yayınlanarak herkes buna alıştırılmaya başlandı amma Kur’ân-ı Kerime göre kâfirerin kendilerine göre bir plânı varsa Yüce Allahın da kendine göre bir plânı ve tuzağı var.Hodri meydan.Yeterki İslâm âlemi birleşsin.Onların haritalarını başlarına çalsın.Biz araştırmacı olarak bu BİP ve BOP’u tâ 1966’lı yıllarda Kayseride Yüksek tahsilde iken sekiz sene İsrailde kalan ve iki Cilt halinde “YAHUDİLER VE TÜRKLER” adlı çok önemli araştırma kitabını yazan Prof.Dr.Hikmet TANYU adlı Dinler Tarihi hocamızdan öğrenmiştik.Fakat çokları hayal sandı.Şimdi ise herkes uygulanışını görmektedir.Bu uygulamaya mutlaka “DUR” demeliyiz.Zira İslâm Âleminin beyni ve kalbi parçalanmak istenmektedir. İşte o Şeytan Haritası.
-1-
Haritanın Kuzey doğusunda bir de “Şiistan”görülmektedir.Yani İranı da Filistin topraklarını alanlar vaktiyle tâ Hz. Osman ve Hz.Ali devrinde “Hariciler” ismi altında saptırarak bugünkü Ehli Sünnet dışı Şiiliği ortaya çıkarmışlar Ortadoğu haritasında da Onu göstermektedirler.Buna rağmen İrana karşı çıkmalarının ve de Araplarla çatıştırmak istemelerinin asıl sebebi İslâm âlemini zayıflatmaktır.Çünkü:Mekke ve Medine’yi de ele geçirmeye çalışmaktadırlar.İleride bütün İslâm Âleminin Hac parasını da Siyonistler ele geçireceklerdir.Müslümanlar Hacca gidebilse dahi ABD ve İsrail izniyle olacaktır.Geçici de olsa dahi şimdilik tehlikeli durum budur.İslâm Âlemi Tek güç olursa bu kötü amaçlarına bu zâlimler asla ulaşamazlar.Asıl sorun ve asıl düşman İslâm âleminin nefsi gafletidir.Halbuki Hz. Peygamber nefisle savaşın Bedir savaşından daha önemli olduğunu vurgulamıştı.Buna rağmen Sıffın ve Kerbelâ vakalarında Siyonistler Müslümanları birbiriyle çarpıştırarak on bin Müslümanın birbirini katlini uygulatmışlardır.Hep Hz. Peygamberin Cihat metodlarına uymadıkları için.Sonra olanlar malüm.Şimdi de aynı gaflet var İslâm âleminde.Düşmanları yenmek için önce bu gaflet,cehalet ve dalaletten kurtulup Tevhîde Kur’ân ve Sünnete tam uyup gereğini yapmaları gerekmektedir.
Şimdi anladınız değil mi İslâm âleminin başına geçirilmeye çalışılan çuvalı.Dünyada oynanmakta olan bâtıl senaryoyu..Zaten İsrailin başkentini Telavivden Kudüse naklatme olayından sonraki Filistinli çocukları dahi gözü bağlı hpse tıkamaları da göstermiştir ki Yahudiler büyük bir korku içindedirler.Zaten bu oyunlara girişmeleri cesaretlerini değil İslâl âleminin Tevhîd Dininne rağmen birlik olamayışlarındandır.Bu birlik temin edilirse hepsi kaçışacak ve tepe taklak olacaktır.Yeter ki Selâhaddin Eyyübi ve de Yavuz ve Kanûnî Devleti ve birliği ortaya çıksın..
İşte diğer Pkk kökenli Ermenistan Kürdistan haritaları..
_2_
Trump ve İsrail Ortadoğu topraklarının dörtyüz senelik yönetimimizdeki Osmanlıca haritalarını da bilmezlikten ve görmezlikten görüyorlar.Fakat,başlarına gelebilecekleri bir bilebilseler…Bir görebilseler….
Bu konuyu İstiklâl Marşı Şâirimiz rahmetli Mehmet Âkif Ersoyun tembihlediği tarihî sözüyle noktaladım:
“SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR.SEN SAHİP OLURSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR”

YORUMLAR Üye Girişi

Bu Yazıya Yorum Yapılmadı. İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz? 
Lütfen Resimdeki kodu yazınız
 

Trabzon Haber Trabzonspor Haber | Manşet 61 Tavsiye Formu

Bu Yazıyı Arkadaşınıza Önerin
İsminiz
Email Adresiniz
Arkadaşınızın İsmi
Arkadaşınızın E-Mail Adresi
Varsa Mesajınız
Güvenlik KoduLütfen Resimdeki kodu yazınız

Yazarın Diğer Yazıları

9.TRABZON GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ19 Kasım 2017 Saat: 15:25
TARİHİN AYNASI İSTANBULDA 9.TRABZON GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ MUSTAFA YAZICI İSTANBULU YENİDEN FETHETTİ..
MUHTEŞEM JÜBİLE,MUHTEŞEM YAZARLIK (FETİH VE CUMHURİYET) SERGİSİ19 Kasım 2017 Saat: 14:59
1947 yılında Trabzonun bir köyünde kafullukta doğdum
TRABZON KALELERİNDE YENİ ORTAYA ÇIKAN -ŞİMDİYE KADARBİLİNMEZ- TARİHÎ SEMBOLLER VE YAZILAR1 Kasım 2017 Saat: 21:52
Şimdiye kadar biz araştırmacı olarak Trabzon kalelerinde başka tarihî belgeleri bilirdik.Bu 2017 senesinin Mayıs ayında Tabakhane vadisine Yukarı Hisar Doğu duvarından bakanlardan ise haberimiz yoktu.
Tüm Yazıları