DÜNYADAKİ KÖKLÜ OMBUSMANLIK KURUMLARIYLA AYNI DÜZEYE GELDİ

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih CORA, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın, 2023 yılı bütçesi üzerine söz aldı. CORA, burada yaptığı açıklamada Kamu Denetçiliği Kurumu'nun son zamanda büyük bir atılım gösterdiğini belirterek, “Kamu Denetçiliği Kurumu faaliyet gösterdiği on yıllık süreçte kuruluş amacına uygun bir şekilde, hukuk devletinin yerleşmesi, idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesi, iyi yönetim ilkelerinin üst düzeyde benimsenmesi, insan hakları ihlallerinin azaltılması, hukukun üstünlüğünün öncelenmesi noktasında çok önemli ve değerli faaliyetler ortaya koymuş, kurum ve kuruluşlara büyük katkılar sağlamıştır.” dedi.

CORA, "Kurum son zamanlarda çok büyük bir atılım göstermekte; aldığı kararlarla, tavsiye kararlarla beraber birçok mağduriyetin önlenmesine vesile olmaktadır. Özellikle Kurumun son yıllarda bu tavsiye kararlarını takip etmesini de önemsiyoruz ve bu tavsiye kararlarına uyum oranının %20'lerden, %79'lara çıkmış olmasının ve dünyadaki köklü ombusmanlık kurumlarıyla âdeta aynı düzeye gelmesinin takdire şayan bir durum olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun, birçok mevzuat değişiklikleriyle geniş kitleleri ilgilendiren problemlerin çözümüne katkı sunmuş, bireysel nitelikteki başvurularla sadece ilgili vatandaşın problemini değil benzer nitelikte ancak başvuru yapmamış olan birçok kişinin de hukuki sorunlarını açıklığa kavuşturacak ve yargının da iş yükünü azaltacak faaliyetlerde bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: 

ÇOCUKLARIN HAYATINA DOKUNDU

“Kamu Denetçiliği Kurumunun işlevini iyi hatırlamamızda yarar var. Biliyorsunuz ülkemizde çocuk teslimine ilişkin çok kötü manzaralar ve olaylar yaşanıyordu. Bu çocuk tesliminin icra sisteminden çıkarılmasına ilişkin almış oldukları tavsiye karar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de çıkarmış olduğumuz kararla beraber aile buluşma noktaları, çocuk teslim merkezleri gibi birimlerin ihdas edilmesine imkân sağladı ve tabiri caizse boşanan çiftlerin çocuklarının o kötü görüntülerden kurtarılmasına imkân sağlamıştır. Aynı şekilde şimdi de aile ara buluculuğunu tartışma konusu hâline getirmesinin de mahkemelerde boşanma davalarını doğrudan etkileyecek bir husus olduğunu düşünmekteyim.”

HAYVAN HAKLARIYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMEYE GEÇİLMESİNE KATKI SAĞLADI

“Türkiye'de sık sık sosyal medyada ve yaygın mecralarda sokak hayvanlarına yönelik şiddetle ilgili olarak çok sayıda olumsuz örneklerle karşı karşıya kalıyorduk. Kamu Denetçiliği Kurumu bu konuyu da kendine vazife olarak görüp önden çalışmalar yapıp bizleri de bilgilendirerek, sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sokak hayvanlarına ilişkin, hayvan haklarıyla ilgili çok önemli bir yasal düzenlemenin geçmesine katkı sağladılar. Artık, hayvanlarımızı bir mal olarak değil, can olarak değerlendirme sürecine gitmemize vesile olmuştur.”

KREDİ FAİZLERİNİN SİLİNMESİNDE MECLİSİN PERSPEKTİFİNİ GENİŞLETTİ

“Öğrenim kredisi almaktayken devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin kredilerinin belirtilen süre boyunca ödenmesine devam edilmesine yönelik düzenleme yapılması hususundaki tavsiye kararı da öğrenim kredisi alan milyonlarca öğrenciyi etkilemektedir. Burada şunu da ifade etmeliyiz: Bizim birçok üniversite öğrencimiz yükseköğrenim kredisi almaktadır ve bu kredilerin de faizleri her zaman problem olarak öne çıkmaktaydı. İşte yapılan bu çalışmalar, alınan tavsiye kararları bizim perspektifimizi genişletmiştir ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan kanunla yükseköğrenim kredisi alan öğrencilerin almış oldukları kredileri faizsiz bir şekilde ödemelerine imkân sağlayan bir yasal düzenlemeyi gerçekleştiriyoruz. Bu uyumlu ve eş güdümlü çalışmanın sonuçlarının ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz.”

“Noter işlemleri sırasında hem noterlerdeki yoğunluğun ortadan kaldırılması için, burada ödemelerin kredi kartıyla, banka kartıyla ve internet aracılığıyla mobil ödeme yapılabilmesinin önünü açan ciddi kararlar alarak ve bu manada birçok kişiyi ilgilendiren ve işlemleri kolaylaştıran düzenlemeler yapılmıştır.

NÖBETÇİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İLE ÖĞRENCİLERİN STRESİNE SON VERİLDİ

“En çok rastladığımız hususlardan biri de şuydu değerli arkadaşlar: Her sınav zamanında nüfus cüzdanını kaybeden öğrencilerin dramları gözler önüne seriliyordu. İşte yine Kamu Denetçiliği Kurumunun, bir tavsiye kararı olarak, ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda, sınav merkezlerinde nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasını hayata geçirmesi yüz binlerce öğrencinin stresini ortadan kaldıran bir uygulama oldu. Öğrenci tanımındaki yaş şartının kaldırılmasını önemli bir tavsiye kararı olarak değerlendiriyorum. Yine öğrenci disiplin cezalarına ilişkin sicillerin tutulması ve belirli koşullar çerçevesinde silinebilmesi için açık ve net düzenlemeler yapılmasına ilişkin öneriler de tüm yükseköğretim öğrencilerini ilgilendiren düzenlemelerdir.”

OLUMSUZ REKLAMLAR KONUSUNDAKİ DÜZENLEMEDE ETKİN ROL ALDI

 “Çocuklarımızın, gençlerimizin ve toplumun ahlak yapısı üzerinde olumsuz etkiler bırakan reklamların engellenmesi ve bu reklamların ilgili içerikten arındırılması konusunda hızlı ve etkin işleyişi sağlamaya yönelik mevzuat düzenlemelerinin yapılması yönünde önerilerini de bulunduğunu biliyoruz. Sonuç olarak Kamu Denetçiliği Kurumu faaliyet gösterdiği on yıllık süreçte kuruluş amacına uygun bir şekilde, hukuk devletinin yerleşmesi, idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesi, iyi yönetim ilkelerinin üst düzeyde benimsenmesi, insan hakları ihlallerinin azaltılması, hukukun üstünlüğünün öncelenmesi noktasında çok önemli ve değerli faaliyetler ortaya koymuş, kurum ve kuruluşlara büyük katkılar sağlamıştır.”

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner133

banner220