TÜRKAV YÖNETİM KURULUMUZ,

Eğitim ve öğretimde ikinci döneme başlıyoruz. TÜRKAV YÖNETİM KURULUMUZ,  Eğitim ve öğretim yılına başlamamız nedeniyle sevgili öğrencilerimize ve eğitimin mihenk taşı olan Öğretmenlerimize başarı dilemekteyiz. Ailelerin eğitime olan inancını da yürekten kutluyoruz.
            Öğrenme ile doğrudan bağlantılı bir kavram olarak karşımıza çıkan isteklendirme kavramı, bir hedefe dönük, davranışı harekete geçiren, sürdüren ve yönlendiren bir güç olmaktadır. Öğretmenlerin isteklendirme problemleri ve kaynaklarının neler olduğunun, bunların öğrencilerinin özellikleri yönünden ne ölçüde farklılaştığının belirlenmesi olarak görmek mümkün olabilmektedir. Bu konuda eğitim ve öğretimde araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda aklın öne çıkarmasının önemli yere sahip olduğunu TÜRKAV öteden beri ifade etmektedir.
Sıralarsak kısaca;
Davranışçı yaklaşım kuramcıları, İhtiyaçları kültürel deneyimlerle ilişkilendirmek, başarı, aşağılanma, saldırganlık, kaçınma, aşağılanmadan kaçınma, itaat, egemenlik, zarardan kaçınma, bakım, düzen, oyun reddetme gibi başlıklarda toplamak mümkündür. Başarı odaklı amaç, problem ve yöntem analizi, bütün ayrıntılarıyla test edilmiş olduğu halde, Eğitimde,  Milliyetçilik ruhunu farklılaştırarak milli kimliği ret edenler tarihin önünde yer almışlardır.
            Geleceğimiz olan öğrencilerimiz bazı Vakıfların eğitim yöntemlerinin kıskacından maalesef kurtarılamamaktadır. Bakın, Türkiye’nin içinde bulunduğu tarihi, milli, manevi ve kültürel durumunu uygun şekilde telif edememenin sıkıntılarını gidermede, eğitimin ve öğretimin yeri büyüktür. Buradan bir örnek vererek dikkatleri çekmek istiyorum; Hürriyet ve istiklalinde daima asıl varlığıyla var olan Türkiye’nin demokrasiye olan inancı da, eğitim ve öğretimle anlamlanmaktadır. Tarihte Divan kelimesinin kullanıldığı yerlere göre farklı anlamlarının olduğu bilinmektedir.  Kültür ve medeniyetimizdeki divanin çok önemli yeri mevcut olduğu halde üzerinde durduğumuz eski Türk kültür medeniyetindeki kurultayın günümüzde de divan anlayışıyla özdeşleştiğini görmekteyiz. Divanin sorumluluğunu yerine getiremeyenler, Allah katında üç divan bulunduğuna bakmamıştır. Demokrasilerde, uygar hukuk devletinde, eğitim ve öğretimin yükleyeceği sorumlulukları yaşamak için bilmek ve bildikleriyle var olmak mümkündür.

HABER: KENAN KURU

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner1