DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2017 yılının ilk 11 ayında (Ocak-Kasım)  1.297.797.545 USD tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2016 yılı ilk 11 ay ihracatı 1.402.944.137 USD olarak gerçekleşmişti) oranla  % 7,5  bir düşüş yaşanmıştır. 2017 yılı ilk 11 ayı ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise
İl Adı Ocak-Kasım
2016 ($) Ocak-Kasım
2017 ($) Değişim
(%)
Trabzon 1.173.012.864 1.067.642.435 - 9
Rize 148.225.477 140.526.386 -5,2
Artvin 52.512.181 48.940.484 - 6,8
Gümüşhane 29.193.615 40.688.240 39,4
TOPLAM 1.402.944.137 1.297.797.545 -7,5
olmuştur.
İhracatın iller bazında dağılımında Trabzon ili ihracatında % 9,  Rize ili ihracatında % 5,2 ve Artvin ili ihracatında % 6,8 oranında düşüşler yaşanırken Gümüşhane ili ihracatında    % 39,4 oranında bir artış yaşanmıştır.
Trabzon, Rize ve Artvin illeri ihracatında yaşanan düşüşün en önemli nedenleri ihracat dağılımında önemli ağırlığa sahip olan fındığın birim ihraç fiyatlarının bir önceki döneme göre önemli oranda düşmüş olması, Rusya Federasyonu’na yapılan yaş meyve sebze ihracatına getirilen firma kısıtlaması uygulaması nedeniyle izin verilen ihracatçı firma listeleri içinde Bölge firmalarının olmamasından dolayı bu ülkeye geçtiğimiz dönemlerde domates ihracatında yetkin ve söz sahibi olan Bölge firmalarının domates ihracatı yapamaması, Artvin ve Rize illerimizden bu illerin ağırlıklı ihraç pazarı olan Gürcistan’a yapılan ihracatta yaşanan sorunlardan kaynaklı ihraç sevkiyatlarının azalmasından kaynaklanmaktadır.   
Gümüşhane ilimiz ihracatında ise görülen yüksek oranlı ihracat artışının nedeni Gümüşhane ilimizden önceki yıllara oranla önemli oranda madencilik ürünleri ihracatının artmış olması yanında, dünya piyasalarında metal fiyatlarındaki yükseliş trendinin ihracatta ta önemli artışa neden olmasıdır.     
Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2017 yılı ilk 11 ayında gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında bir önceki yıla oranla % 17,5 düşüşle 760.236.580 USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, % 36 oranındaki artışla 239.875.159 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri ikinci sırayı ve % 3 oranındaki  artışla 134.597.827 USD tutarındaki ihracatla da Madencilik ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.
Bölgemizden 2017 ilk 11 ayında 112 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Fransa olmuştur. Bu ülkelerden Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatta yaş meyve sebze ürünlerindeki ihracat yasağının kaldırılmış olmasından kaynaklanan % 117 oranında bir artış yaşanmıştır. 
Bölge ihracatçılarımızın binbir gayret ve fedakârlıkla ihracatlarını artırmaya çalışmalarına rağmen gerek küresel piyasalardaki olumsuzluklar ve gerekse de yakın komşu ülkelere yapılan ihracatımızda altyapıdan ve piyasadaki olumsuzluklardan kaynaklanan ihracatçılarımızın rekabet imkânlarının azalmasına neden olan sorunlar nedeniyle ihracatımızdaki düşüş devam etmektedir. Özellikle Rusya Federasyonu’nun başta domates olmak üzere belli sebze ve meyve ürünlerinde dolaylı olarak kısıtlamaları devam ettirmesi, sektörün en yetkin firmaları arasında bulunan Bölgemiz ihracatçılarının ihracat yasağının devam etmesi ve izinli firmalar arasında yer almamaları ihracatımızdaki düşüşün önümüzdeki aylarda da devam edeceğini göstermektedir.   
Ülkemizin içinde bulunduğu hain küresel güçler tarafından sürdürülen kuşatma ve baskı ortamında, piyasalara can suyu finansmanı sağlamada büyük gayret gösteren ihracatımızın önümüzdeki dönemde rekabet imkânlarını koruyabilmesi açısından desteklenmeleri büyük önem ihtiva etmektedir. Rakiplerimize oranla rekabet imkânlarımızın azaldığı finansman ve ulaşım maliyetlerinde ihracatçımıza destek sağlanması halinde ihracatımız önümüzdeki yıllarda kat be kat artarak üst noktalara ulaşacaktır. Bölge ekonomisine tüm diğer faaliyet dalları içinde en önemli katma değeri sağlayan ve Bölge gayri safi milli hasılasının en büyük bölümünü oluşturan ve Bölgemiz ekonomisinin can damarı olan ihracatımızın daha üst noktalara ulaşması açısından da yerel aktörlerin ihracatımıza daha fazla destek ve önem vererek bürokrasi ayağındaki sorunların çözümüne katkı vermeleri gerekmektedir.  Unutulmamalıdır ki tüm hain küresel güçlerin çapalarına rağmen, ihracatçımız cansiperane tüm zorluklara göğüs gererek Ülkesine döviz kazandırıp, hainlerin oyununu bozacaktır. Yeter ki ihracatçımıza rekabet imkanı kazandıracak alanlarda destek verelim. 
Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN
    Yönetim Kurulu Başkanı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye OlGünebakış Trabzon Haber