banner128
banner222
OSMAN KARAGÜZEL
OSMAN KARAGÜZEL
KÖŞE YAZARI
Yazarın Makaleleri
DR.ALİ EDİZER, GÖREVİNDEN ALINMALI MIYDI? 
Vatsap yoluyla, bendenizin de dahil olduğu bir guruba gelen ve büyük ölçüde katıldığım , eğitimci-Yazar Musab Seyithan'a ait makaleyi, herkesin okuması ümidiyle iktibas ediyor, Dr. Ali Edizer'in paylaşımının düşünce ve ifade...
 CAN AZERBAYCAN VE DİPLOMASİ 
1.Dünya savaşının galibi küresel eşkıyaların oluşturduğu ve sınırlarını çizdiği bu günkü Müslüman Türk dünyası haritasında, Azerbaycan ve devamındaki Orta Asya Müslüman Türk coğrafyası arasına, Ermenistan'ı hançer gibi...
CEMAAT, TARİKAT VE HOCALAR ÜZERİNDEN NE YAPILMAK İSTENİYOR?  
Birisi çıkıp; Din ve Müslümanlık adına tarikat şeyhi oluyor.  Bu sahte şeyhler üzerinden din, Müslümanlar, şeriat ve tarikat imajı yerle yeksan ediliyor. İşte 'Din ve Müslüman budur, bunlar böyledirler” imajı yaydırılıyor....
DİNİ VE MİLLİ DEĞERLER SİYASET DIŞINDADIR! 
Belki üç ya da altı ay da bitecek bir cami onarımı, bir buçuk yıl sürüyor.  Şikayetlere ve serzenişlere sebep oluyor.  Bir buçuk yıl, çevresinde enkaz yığını ile merkezin tam ortasında çevre ve görüntü kirliliği yapıyor. ...
HAÇLI KULÜBÜ VE AB
          Akdeniz meselesinde, AB'nin bir Haçlı-Hıristiyan kulübü olduğu, çok açık, sarih ve net bir şekilde görülmüş, tarih boyu süregelen MALUMUN İLANI tekrar edilmiş, hiçbir şeyin değişmediği...
KORONA MUSİBETİ VE HELAK AYETLERİ
           Vatsap'tan bir dostumuzun gönderdiği, İ. S. Sırma hocamızın kaleme aldığı, bazı 'hocalar!.”ın, kompleksten midir nedir; 'malumatfruşluk.” ve 'bilgiçlik.” taslayarak,...
 Abdurrahman  Dilipak'a Linç Teşebbüsü
'Devrim önce kendi çocuklarını yer” diye bilinen bir söz vardır.   Partiler de öyle!  Bunun çok örneklerini gördük. Bunlardan biri de, çeşitli şekillerde önü kesilen, eziyet gören bendenizim. Hak, adalet, insan hakları,...
 SAĞLIKLI VE SAADETLİ HAYAT ANAYASASI 
Sosyal basından tarafımıza ulaşan, Osman Müftüoğlu'nun alıntı olduğunu belirttiği, Mevlânâ, Y.Emre veya Buda'dan alındığı ifade edilen, kısa notlarla 100 maddelik hayat anayasası olarak sunulan, 10'arlı guruplar halinde SAĞLIKLI,...
ALİYA İZZET BEGO’DAN BİZE SESLENİŞ! 
Sosyal basında paylaşılarak tarafıma ulaşan, Bilge insan Aliya İzzet Bego'ya( 'Viç” ekini ben çıkardım) ait olduğu kaydedilen ve bize, TÜRK MİLLETİ'ne seslenen, bugün en çok muhtaç olduğumuz, uyanıp fark etmemiz...
BİZE, DERDİ/GAMI OLAN İNSAN GEREK
          14.Asır sonlarında yaşamış olan Divan Edebiyatı şairi Necati şöyle der:            CİHANDA ADEM OLAN Bİ-GAM OLMAZ/ANIN İÇÜN Bİ-GAM OLAN...
NEFS( NEFİS) İLE İLGİLİ UYARICI GÜZEL SÖZLER 
    'Akıllı, nefsine hâkim olup onu hesaba çekerek ölüm ötesi için çalışan, ahmak ise nefsinin hevasına tabi olduğu hâlde bu durumundan hayır umandır.”            'Mücahit,...
GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNE GENÇ BAKIŞ
           'Z” kuşağı diye adlandırılan,1996 doğumlulardan başlatılan  ve hususen 2000 yılında    doğan, internet ortamında yetişen çocukları kapsayan ve çok konuşulan bu kuşağı...
 YANGIN İÇİNDE KURBAN  BAYRAMI! 
                 Müslüman alem; yıllardan beri süregelen ve bütün bir ümmet coğrafyasını kuşatan, tarihinin en büyük ve en geniş yangınını yaşayarak, yangın/ateş...
DÜĞÜNLERİMİZ VE HELÂL DAİRESI !
                     ‘Doğru Haber' yazarı Bildane Kurtaran, düğünlerdeki  'ÖZENTİ”  kültürünü eleştirerek 'LA  DEMEDEN, ...
  TÜM YÖNLERİYLE AYASOFYA/BÜYÜK TOPKAPI CAMİİ ANALİZİ
                 Ayasofya'nın cami olması kadar tabii/doğal bir şey olamaz. Eşyanın tabiatı neyse, Ayasofya'nın cami hüviyeti de odur. Zira yüzyıllarca...
KİM TEDAVİ EDECEK?
                    VATSAP kanalıyla bir dostumuzun bana gönderdiği, Elazığ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık ÜNALAN'a ait olduğu...
ÇOKLU BARO VEYA MESLEK ODASI OLUR MU?
              Baro ve birçok meslek odası geçmişte ve özellikle darbe dönemlerinde, temel hak ve özgürlükler sözkonusu olduğunda, ve hususen 28 Şubat postmodern darbesinde çok kötü...
BİLGE KAĞAN YAZITI ( ORHUN YAZITLARI )
           Göktürk Kağanlıkları'nın/Devletlerinin ( 522-745), 2. Göktürk Kağanlığı/Devletinin Kağanlarından/Hükümdarlarından olan Bilge Kağan (683-734), bu devletin 4.Kağanı'dır....
EĞİTİM Mİ, ÖĞÜTÜM MÜ?
               Geçenlerde bir gazetede okumuştum. ÖĞDER Genel başkanı 'sistem çocuklarımızı EĞİTMİYOR, ÖĞÜTÜYOR” demişti. Bu tespite katılmamak mümkün değil....
SİYASETTE HER ŞEYİ MÜBAH GÖRMEYİN!
                    İktidara gelmek veya iktidarda hep kalmak için; her türlü Dini, milli, yerli değeri kullanmaya, onların içini boşaltıp, aşındırmaya,...

banner130

banner220

banner133