KEMAL ÖZDEMİR
KEMAL ÖZDEMİR
KÖŞE YAZARI
Yazarın Makaleleri
MİŞ GİBİ
KEMAL ÖZDEMİR 26.06.2024  Günümüz toplumunda sosyal ve içtimai hayat özellikle iki kavramı birebirinden ayırt etmekte zorlanıyoruz. Yapmak veya yapıyormuş gibi görünerek o kadar birbiriyle iç içe sunuluyor ki akıl sahiplerini çıkmaza...
ŞEHİR VE KÜLTÜR
Şehirler sadece meskenlerden, yollardan, fabrikalardan ve kalabalıklarından ibaret değildir. Bizler, insanoğlunun binlerce yıllık birikiminin ve yaşam serüveninin izlerini en canlı şekilde şehirlerde buluruz. Tarih, kültür ve medeniyet söz...
Medeniyet Davamız 
Anadolu, kültür ve medeniyetin önemli temel taşları vardır. Medeniyetimizin temel taşları milletimizin ve inancımızın kaynağından beslenerek diğer milletlerin ulaşmak istediği bir konuma gelmiştir. Anadolu irfanı ve medeniyet, insanlığın...
Mutluluğa hedefle ulaş
İnsanoğlunun en büyük özelliklerinden birisi de yaşamış olduğu olaylara kendi kültürü, yetişme tarzı ve bilgi kapasitesi doğrultusunda anlama ve yorumlama becerisidir. Çözümleme, özümseme anlama ve mana çıkararak yargıya varmak. Bulunan...
Ekip Ruhu ve  Birlikte Çalışma
Kemal Özdemir İnsan oğlu toplu olarak yaşamaya başladığndan itibaren daha etkin ve daha verimli çalışmalar ortaya çıkarma çabası, onları gruplar oluşturarak mücadele vermeye yöneltmiştir. İnsanlık tarihi içinde, yaşam mücadelesinin...
İtibar ve Güven
Kemal ÖZDEMİR İnsani, ahlaki ve sosyal açıdan gelişmiş toplumlarda kişisel veya toplumsal itibar insaniyet, adalet, vicdan, merhamet, hoşgörü, saygı, sevgi ile ölçülür. Ahlaki erdemlerden yoksun toplumlarda ise itibar paraya, sermayeye, makama,...
TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ VE ALGI YÖNETİMİ
Kemal Özdemir Sömürgeci devletlerin yüz yılımızdaki en büyük ve sinsi organizasyonu toplum mühendisliğidir. Toplumları istedikleri gibi şekillendirmek, yönetmek için düşünce kuruluşlarının hazırladıkları plan dâhinde emellerine ulaşmaya...
Yerel Yönetim ve STK’lar
Kemal ÖZDEMİR Günümüzde sivil toplum örgütleri ile yerel yönetimler arasında sıkı bir ilişki olmasının gerekliğine inanmaktayım. Yerel bakışın gelişimi için bu güçlü birliği fikir birliğiyle hayat bulmalıdır. Yönetişim sistemimizde...
Diyalog İhtiyacımız…
 Bireyler arası iletişimde 'karşılıklı konuşma' anlamına gelen diyalog kavramı, yalnızca konuşmayı değil, etkin dinlemeyi, anlama çabasını ve sonucunda uzlaşmaya giden yollar silsilesini içeren bir süreci tanımlamakladır....
Medya ve On Ocak
İnsan; sosyal bir varlıktır. İçinde bulunduğu toplumu ve diğer toplumları tanımak, tanışmak ister. Kendi gelişimi huzuru ve refahı için bilgi, duygu, düşünce, tecrübelerini aktarmak ihtiyacında olan varlıktır. İşte bu aktarıma, iletişim...
DEĞER BİLMEK KAYBETTİRMEZ
KEMAL ÖZDEMİR  Değer, kişileri saygın, toplumları ve milletleri diri tutan özel bir kavramdır. Değer bilmek deyimi ise 'değerli olanın ayrımında olmak, kişileri önemsemek, değeri yaşama, yaşatmak ve değerlerin topluma mal olmasını...
BİZ SEYREDİYORUZ
Günümüz Türkiye'sinde dilimize musallat olmuş, makul ve mazlum görüntülü fıtratı, fikri deforme sebep olan geleceğimizin temellerine dinamit koyan özü yabancı sözleri söylemekle kalmıyor; büyük bir pişkinlikle yaşıyor, yaşatıyor,...
Nerden Başlamalıyız
Toplumlar maddi ve manevi gelişimini çocukluk ve gençlik üzerinde yapacağı başarılı çalışmalarla sağlayabilirler. Ailede ve ilk öğretimde verilen terbiye, disiplin ve hayat anlayışı bir sonraki dönem olan gençlik döneminde şekillenmeye...
ŞEHR-İ EMİN OLMAK
Yerel seçimlere az bir zaman kala, siyasi partilerde hareketlilik başladı. Adaylar, başvurularını yapıp ben de varım demek için ortaya çıkıyorlar. Şehrül-Emin olma hayalı kuranlar maddi ve manevi hazırlıklarını yaparak yola koyulduydular....
Toplum ve Bilinç
Bilinçli bir toplum bilinçli bireylerle ancak sağlanabilir. Anadolu gibi gözde bir vatanda hem sakini hem de sahibi olarak oturmak çok önemli bedeller ister. Plan ister, program ister, disiplin ister, gayret ister, vefa ve bilinç ister. Bilinçsiz...
Toplum ve Bilinç
Bilinçli bir toplum bilinçli bireylerle ancak sağlanabilir. Anadolu gibi gözde bir vatanda hem sakini hem de sahibi olarak oturmak çok önemli bedeller ister. Plan ister, program ister, disiplin ister, gayret ister, vefa ve bilinç ister. Bilinçsiz...
Hazır Olun
Son yüz yılda dünyada meydan gelen katliam ve soykırımların en dehşetlisi, en alçağı. Bir tarafta dünyanın en medeni! En güçlü orduları. Bir tarafta yetmiş yıldır ezilen, yok edilmeye çalışılan ve sonun da katliamla da soy kırıma...
Fert mi? Toplum mu?
Çok eski zamanlardan beri insanoğlu tartışır durur. Toplum mu? fert mi? Tartışması zihinleri meşgul ede gelmiştir. Fikir sahiplerini çoğu zaman bu konuda karşı karşıya getirmiştir. Toplumların huzuru, sökünü ve istikbali için hangisi...
CANLI YAYINDA SOYKIRIM
Dünya en gelişilmiş, en modern, aklı ve bilmi kullanan devletlerin soykırımını canlı canlı izliyor. Demokrasi ve insan haklarının beşiği olmanın yanında dünyayı düzene sokma iddiasındaki  İsrail ve onun en büyük himayecisi...
Medeniyet Karatması 
İnsanlık tarihi geçmiş çağlardan beri huzuru, mutluğu arama bulma yolunda hedeflediği kavramın adına medeniyet demiştir. Kavram kelimesinin sözlüklerde geçen ortak tanımı herhangi bir nesneye, olaya, duyguya verilen ortak anlamın adı, şeklindedir....Günebakış Trabzon Haber