banner128
banner238
NEVAL KÜTÜK
NEVAL KÜTÜK
Yazarın Makaleleri
RÜYA GİZEMİ
Beden bir tohumdur ve bu tohum bireyin maddi evrene geldiği günden itibaren bütün deneyimlerini içermektedir. Bu tohumun kendine özgü bir dili vardır. Birey tekamül tekniklerini uygulayarak bu dili anladığında rüya gizemini çözebilir. O zaman...
KUŞKU GİZEMİ
Kuşku bir duygudur ve bu duygunun temelinde bilgi yetersizliği yatmaktadır. Başka insanların iyi niyetlerini kötüye yorarak insan kuşku duyar ve bu kuşku, olmayanı olur gibi yorumlar. Bireyin elindeki konuyla ilintili ne 'evet' ne de 'hayır'...
DEĞİŞIM SANATI
Değişim bir eylemin sonucu olarak ortaya çıkan "değişme" olgusudur. Belli bir süreç içinde ortaya çıkan değişikliklerin tümüne "değişim" denilebilir. Değişim herhangi bir sistemin planlı ya da plansız olarak zaman içinde bir durumdan...
MUTLULUK KAPISI
Mutluluk kapısını bulunca mutluluk dünyasına girebilirsiniz.  Mutluluğa giden yol beklentisiz olmaktan geçer. Siz beklentisiz olunca mutluluk yolunda yürümeye başlarsınız. Mutsuz insan mutsuzluğu bırakınca boşluğa düşer ve bu boşluk...
ÖZ FARKINDALIK
Farkındalık içsel ve dışsal olarak iki yönlüdür. İçsel farkındalık kendinin kim olduğunu bilmek, kendinin farkında olmak, öz farkındalığı geliştirmek ve kendin olmakla ilgilidir. Dışsal farkındalık ayakta uyumamak ve dışarıda olup...
TESLİMİYET SIRRI
Teslimiyet herkesi ve herşeyi kucaklamaktır. Teslimiyet bir davranıştan ziyade bir yaklaşımdır. Teslimiyet tartışmak değil, güven yoluyla yaşamaktır. Teslimiyet içinde olan insan gözlemci olur ve hayatı düşman olarak değil, dost olarak...
SAMİMİYET GÜNEŞİ
Samimiyet içten olmak ve içtenlik demektir. Samimi olmak, kendin olmak demektir. Kendinizle ilgili  anlatmak istemediğiniz şeyler vardır.  Bazen kendinize bile itiraf edemedikleriniz vardır. Bunlar ürkütücü olabilir. İnsan, bu şeyleri...
DUYGU YÖNETİMİ
Duygu ebedi özden kaynaklanır. Bir insan duygularının efendisi olmadığında duygular insanın efendisi olur ve onu yıpratır. O zaman duyguların köleliği başlar. Tekamül ve değişim teknikleri duyguların yönetilmesini sağlar. Negatif duygular ...
GERÇEK AŞK
Aşık olmak kalbini açmak ve teslim olmak demektir. O yüzden gerçek aşkı yaşayanlar cesur insanlardır. Acı vermeyen aşka erişmek için bencillikten özgürleşmek gerekir. Gerçek aşk sayesinde imkansız şeyler bile başarılır. Gerçek aşk...
GERÇEK MUTLULUĞA MERHABA
GERÇEK MUTLULUĞA MERHABA Dünya Değişim Akademisi sayesinde tekamül ve değişim içindeki insan mutsuzluğu aşıp insanlığı bir bütün olarak görmeye başlar. Beden fizik mutluluk ise metafiziktir. Mutluluk yolunda ilerleyen insan farkındalığını...
KORKULARI AŞMAK
Korku aslında olmayan bir şeydir. Onu var eden sizsiniz. Siz olmayan bir şeye inanınca korkulardan, ölüm korkusundan da özgürleşeceksiniz. Siz, ebedi ölümsüz ruhi varlıklarsınız. Beden ölünce siz ölmüyorsunuz. Beden olduğunuza inanınca...
ÖFKE SİSİ NASIL DAĞILIR?
Kontrolsüz öfke kişiler arası ilişkileri bozar ve huzursuz bir yaşantıya neden olur. Öfkeyle başa çıkmak için öfkenin nereden kaynaklandığını tespit etmek gerekir. Öfke duyduğunuz kişiyle müsait bir zamanda konuşun ve ona öfkelendiğinizi...
SIR YOLU
Sır hakkında konuşmak önemli değildir, önemlisi sır yolunu, yoldaki engelleri, sır yolundan çıkmamak için kullanılacak araçları konuşmaktır. Sır yolunda doğru yönde gittiğinizden emin olmak için yolda karşılaşacağınız işaretlerin...
ZİHİNSİZLİK VE ÖZGÜRLÜK
İnsan düşündüğü için değil, var olduğu için vardır. Hiç düşünmeden de tamamen var olabilir. Bir insan tekamülsel teknikler ve değişim sayesinde saatlerce düşünmeden de var olabilir ve bu saatler onun varlığını zenginleştirir. ...
MASUMİYET
Masumiyet masum olma durumu, suçsuz, hatasız olmak anlamına gelir. Masumiyet içinde olmak herkesin hakkıdır. Samimiyet, Masumiyet olgusunun anahtarıdır. Tekamül yolunda masumiyet aracılığıyla bir mucizenin gerçekleşmesi mümkündür. ...
COŞKU KANATLARIYLA UÇ!
Coşku, özden gelir. Dışardan gelen hiçbir şey sizi coşkulu yapmaz. Kendinizi aştığınızda, kendinizi bulduğunuzda, içinizdeki öz varlığınızla tanıştığınızda içinizdeki coşku fışkırır ve tüm negatifleri, üzüntüleri silip süpürür....
NEŞELİ OLMA SANATI
Neşeli olma hali, kendini mutlu hissetmektir. Neşe, özden geldiği için hem bir his hem de ifade şeklidir. İnsan mutluyken neşelidir, o yüzden de neşeli olmak mutluluğun da bir ifadesidir. Gülünce, hoş şeyler konuşunca ve pozitif konuşunca...
BEDEN KÖLELİĞİNDEN KURTULUŞ
İnsan, maddi beden ve ebedi özden oluşur. Birey, bedenden ölüme kadar sürüklenen bir sürece girer. Ne yapılırsa yapılsın, bu gerçek ve bu süreç değişmez. Yaşam boyunca insan bedeni, birçok değişime uğrar ve bunlar üzerinde kişi, kontrol...
BAŞARININ SIRRI: TEK ODAKLI ZİHİN
Tek odaklı ve güçlü bir zihne sahipseniz başarı sizinledir. Başarının anahtarı, zekayı uyandırmak ve zihni negatif düşüncelerden arındırarak tek odaklı hale getirmektir. Zihin, bir işe odaklandığında ve o işi bitirmeye çabaladığında...
STRES KISIR DÖNGÜSÜ
Hayat, iniş ve çıkışlarla doludur. Günün bir anı mutlu, huzurlu hissederken, diğer anı stres, gerginlik içinde mutsuz olabilirsiniz. Yaşam akışı an be an değişir. Duygusal dalgalanmalar strese neden olur. Stresten kurtulmak için yaşadığınız...