banner238
NEVAL KÜTÜK
NEVAL KÜTÜK
Yazarın Makaleleri
ZİHNİN ÖTESİ
İnsan, zihnin ötesine geçerek negatif düşüncelerden kurtulabilir ve negatif düşünceleri pozitif düşüncelere yönlendirebilir. Zihin aşılmadığı takdirde zihinde gerçek olmayan korku ve kaygılar ortaya çıkar. Bir insan kendini olmadığı...
İRADE GÜCÜ
İrade, özgürce seçim yapabilme özgürlüğüdür. Kişi, irade sayesinde bir eylemi yapıp yapmama kararını verebilir ve özgür olarak seçimleri tercih edebilir. Böylece eylemin gerçekleşmesi için irade enerjisini kullanarak çaba gösterilmiş...
YAŞAM YOLCULUĞU
Yaşam, olayların belirli bir sonuca varacak şekilde art arda sıralanmasıdır. Yaşamla birlikte, varoluşsal akış içinde akarak yaşamı elde edebilirsiniz. Yaşamın akışına karşı gelmenin sonucu başarısızlık, bitkinlik, bıkkınlık ve...
STRESLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?
Sürekli stres altında olmak ciddi ve yıpratıcı bir sorundur. Her gün ufak olarak yaşanan stres kızgınlık, öfke, nefret gibi olumsuz sonuçlar doğurur. O yüzden stresten özgürleşmek için önce stresin farkına varıp, bünyeyi nasıl olumsuz...
NEFRET DÖNÜŞÜMÜ
Nefret, saldırgan ve nefret dolu eylemlere neden olmaktadır. Nefret eylemleri kötü alışkanlıklardan ve düşük farkındalıktan dolayı olmaktadır. Böylece fiziksel, zihinsel ve duygusal acımasızlıklar oluşmaktadır. Nefret duygusunun amacı...
YALNIZLIK FARKINDALIĞI
Herkes yalnızlıktan korkar ve yalnızlıktan kurtulmak için elinden gelen herşeyi yapar. Yalnızlıkla baş edebilmek için yalnızlık olgusunun farkına varmak ve yalnızlık duygusunu tekbaşınalığa dönüştürmek gerekir. Yalnızlık bireye acı,...
KAHKAHA MUTLULUĞU
Kahkaha yüksek sesle gülmektir. Aynı zamanda da duygusal bir ifadedir. Kahkaha atan birey rahatlar, zenginleşir ve huzur bulur. Bedende birikmiş negatif enerji boşalır ve sinir sistemi sağlığına kavuşur. Kahkaha sayesinde birey hareketlenmekte...
GERÇEK İNSANI
Gerçeği bulmak için zihnin, sevginin, farkındalığın değişime ihtiyacı vardır. Eğer zihin gerçekdışı olgularla dolu olunca sevgi de yapay olur. O zaman hayat, gerçekdışı olur çünkü gerçek olamaz. Bir insan gerçeği merak etmeye, gerçek...
SIR SEVGİSİ
İki insan arasındaki sevgi akışı sır dolu değişime neden olur. Sır dolu sevgi devreye girdiğinde insan bambaşka bir sırra sahip olur ve yeni bir sır ortaya çıkar. Bir erkek ve bir kadın sevgi dolu ilişki kurduklarında, artık aynı kişiler...
AŞK KONTROLSÜZLÜĞÜ
Birey aşık olduğunda özüne yaklaşır ve kendi olmaya başlar. O zaman aşk kontrolsüzlüğü söz konusu olur çünkü gerçek aşkta kontrol denen birşey yoktur. Özgürlük, kontrolsüzlük demektir. Her türlü kontrol, özgürlüğün kısıtlanmasına...
AYDINLANMA MEŞALESİ
Aydınlanma, tekâmül sayesinde değişmek ve dönüşmektir. Bir insan hayatının sorumluluğunu üstlendiğinde aydınlanma gerçekleşir.  Kendi aklı yerine başkalarının aklına da  uyarsa aydınlanmayı engeller. Aydınlanmış insan kendini...
ÖFKE KONTROLÜ
Öfke duygusunun doğru ve sağlıklı bir şekilde ifade edilmesine öfke kontrolü denir. Öfke kontrolünde amaç, bireyin öfkesini kendisine ve başkasına zarar vermeden ifade etmesidir. Kontrolsüz öfke güç değildir çünkü öfke yıkıcı ve...
ACILARIN DÖNÜŞÜMÜ
Acı, dış veya iç etki yüzünden bedende  veya zihinde oluşan ağrı ve derin üzüntüdür. Acı fiziksel, zihinsel, duygusal veya ruhsal olabilir. Acı birşeylerin yanlış gittiğine dair bir uyarıdır. Kişi acı hissettiğinde bedendeki rahatsızlığı...
KISKANÇLIK VE TAKDİR
Kıskançlık duygusal bir tepkidir. Kıskançlık duygusu bir nesneyi veya özneyi sahiplenme ve paylaşamama olgularından kaynaklanır. Kıskançlık duygusu yaşayan birey kıskançlık negatif bir duygu olduğu için kaçar, onu baskılar ve inkar eder....
VAROLUŞSAL VİCDAN
Gerçek vicdanı yakalamak için insan ebedi özüne odaklanarak tekâmülsel ve değişim tekniklerini uygulamalıdır. O zaman ebedi özdeki varoluşsal vicdan doğmaya başlar ve gerçek vicdan ortaya çıkar. Gerçek ve saf vicdana erişmek için bireyin...
TEKAMÜL SERÜVENİ
Tekamül bir akıştır.  Tekamül etmek tekâmül akışında olmak demektir. Tekamül olgusunun en büyük sırrı, kesin belirtilerin olmamasıdır. Tekamül ve değişim yolunda yürüyen insan aydınlanır ve belirli erdemlere sahip olur. Bu özelliklerden...
MERAK GİZEMİ
Merakı sürekli yüksek olan birey daha anlamlı bir hayat için çeşitli fırsatlar bulmaktadır. Herkeste doğuştan merak duygusu vardır ama daha sonra bu duygu artabilir de azalabilir de. Herkeste doğuştan merak duygusu vardır ama daha sonra bireysel...
RÜYA GİZEMİ
Beden bir tohumdur ve bu tohum bireyin maddi evrene geldiği günden itibaren bütün deneyimlerini içermektedir. Bu tohumun kendine özgü bir dili vardır. Birey tekamül tekniklerini uygulayarak bu dili anladığında rüya gizemini çözebilir. O zaman...
KUŞKU GİZEMİ
Kuşku bir duygudur ve bu duygunun temelinde bilgi yetersizliği yatmaktadır. Başka insanların iyi niyetlerini kötüye yorarak insan kuşku duyar ve bu kuşku, olmayanı olur gibi yorumlar. Bireyin elindeki konuyla ilintili ne 'evet' ne de 'hayır'...
DEĞİŞIM SANATI
Değişim bir eylemin sonucu olarak ortaya çıkan "değişme" olgusudur. Belli bir süreç içinde ortaya çıkan değişikliklerin tümüne "değişim" denilebilir. Değişim herhangi bir sistemin planlı ya da plansız olarak zaman içinde bir durumdan...Günebakış Trabzon Haber