banner237
banner238

GÜZİDE UZUN SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHİT ÜSTEĞMEN ERDAL KURTOĞLU PARKI İÇİN MAHKEME İKİNCİ KEZ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALMIŞTIR. KARARIN  TEBLİĞ EDİLMESİNİ BEKLEMEDEN BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ  3.KEZ PARKIN SATIŞA ÇIKARILMASI KARARINI ALMIŞTIR.

BU KONU İLE İLGİLİ BASIN  METNİDİR.

Anayasa’nın 56. maddesinde çevre hakkı herkes için öngörülmektedir. Dolayısıyla, herkes ekolojik açıdan dengeli ve temiz bir çevrenin alacaklısı konumundadır. Hakkın muhatabı olarak ise devlet ve vatandaşlar gösterilmiştir. Anayasa Mahkemesi yerleşik içtihatlarında, Anayasanın 56.maddesini uygulanan bir norm olarak kabul etmektedir. Yüksek Mahkemeye göre, 56.maddede düzenlenmiş olan çevre hakkı, bireylere hukuksal bir talep hakkı sağlayan "subjektif bir kamu hakkı"dır. Dolayısıyla çevre hakkını düzenleyen, Anayasanın 56.maddesi bireylere hak sağlayan, devlete ise ödev yükleyen bir anayasal haktır.

Çevre hakkı; yalnız bugün yaşayan insanların değil, gelecek nesillerin de hakkını kapsamaktadır. Bugünkü insanlar; insanlığın müşterek mirasını koruyarak intikal ettirmek zorundadırlar. Yani, insanlığın müştereken sahip olduğu tabii ve yapay değerler üzerinde, gelecek kuşaklarında hakkı vardır.  Biz bu değerleri korumayarak tahrip edersek, yalnız kendimizin sağlıklı ve dengeli bir ortamda yaşama hakkını değil, gelecek nesillerinde haklarını ihlal etmiş oluruz. Şüphesiz, bugün insanlığın müşterek malı olan değerlerden istifade etme hakkı, onları koruma ve gelecek nesillere olduğu gibi intikal ettirme sorumluluğunu da ihtiva etmektedir. Bu anlayışını neticesi olarak çevre hakkı; bugünkü insanların ve gelecek kuşakların müşterek hakkıdır. Bu hakkın ihlali, yalnız günümüze ait değil, geleceğe ait olan bir hakkın da ihlalidir.

1972 tarihli Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı Stockholm Bildirisi nin birinci maddesinde; insanın, onurlu ve iyi bir yaşam sürdürebilmesi için sağlıklı/elverişli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, bu hakka sahip olan insanların aynı zamanda hem bugünkü hem de gelecek kuşaklar için çevreyi koruma sorumluluklarının olduğu açık bir şekilde vurgulanmıştır.

Çağdaş kentlerde rezidans ve alışveriş merkezlerine kolaylık sağlamak yerine, bunları kent merkezlerinden uzaklaştırma çarelerinin arandığı, oysa yoğun yapılaşma karşısında yeşil alanların genişletilmesinin gerekli olduğu halde, somut olayda Beşikdüzü Belediyesinin Şehit Üsteğmen Erdal Kurtoğlu Parkını satışkararı çevre düzenini bozacak niteliktedir. Bununla birlikte satış kararıyla kişi başına düşen yeşil alan metrekaresinin azaltılmakta, anayasal hakların korunmasına dikkat edilmemekte, aksine var olan estetik, tarihi, sembolik ve ekolojik değerleri yok edilmektedir.

Bugün Beşikdüzü’nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesiyle "Kent Mirasına" ait mekanların referansları zayıflatılmaktadır. Cumhuriyetin ilanıyla başlayan yeni kentleşme sürecin kentsel ve kültürel değerlerinin de korunması ve tarihe aktarılmasının gereklidir. Uzun yıllarıdır hemşehrilerin kullanımına tahsis edilmiş olan Şehit Üsteğmen Erdal Kurtoğlu Parkı ve kent mirasının geleceğe taşınacak bir katman olarak görülmesi gerekmektedir. Kurtoğlu Parkı uygulandığı dönemin bayındırlık hareketlerinin bir örneği olup, Karadeniz Sahilinde bir sosyalleşme ve paylaşım alanı olarak yıllar boyunca bölge halkına ve misafirlere hizmet sunmuştır. Parkta yapılacak değişiklikler toplumsal hafızada yer alan mekansal kodların ve işaretlerin kaybolmasına neden olacaktır.

Beşikdüzü kayıtlarında geçen ilk imar planlarından bu yana Kurtoğlu Parkı boş imar parseli değil, sosyal donatı alanı olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte Beşikdüzü'nde kişi başına düşen yeşil alanların azlığı sorunu bulunmaktadır. Yeşil alan oranının Batılı çağdaş kentlerin çok gerisindedir. Satış kararıyla Beşikdüzü genelinde kişi başına düşen aktif yeşil alan oranının gerilemektedir. Bununla birlikte park içerisindeki ağaçların kesilmesi kentin simgesel kısmına zarar verecektir.

Rezidans ve alışveriş merkezi inşaası için hazırlanan imar planı değişikliği Al Ajaji şirketini ‘rant vemenfaati’ gözetilerek üretilmiştir. Rezidans ve alışveriş merkezleri üçüncü dünya ülkelerinin batı medeniyetine özenmesinden başka bir şey değildir. Rezidans ve alışveriş merkezinin inşaasıyla Şehit Üsteğmen Erdal Kurtoğlu Parkı’nın yakın ve uzak çevresi için afet toplanma olarak hizmet verme potansiyeli zedelenecek olması nedeniyle kamu yararına aykırıdır. Şehircilik ilkeleri açısından korunması gereken bu özel, kentsel alanı, tarihsel özelliklerine saygıyla, nitelikli ve yaşanabilir bir alan haline getirme, tasarım değerini yükseltme yönünde kararlar geliştirilmelidir.

İnsanlar ancak kendilerine yaşam desteği sunan bir çevrede yaşayabilirler. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kararı, yapılaşma yasağı bulunan alanlarda yeni yapı inşa etmenin yasal aracı haline dönüştürülmemesi gerekmektedir. “Kentsel değil Rantsal Dönüşüm”ü şiar haline getiren AKP zihniyetinin Beşikdüzü temsilcilerine şunu söylüyoruz. CHP Trabzon İl Örgütü olarak, Beşikdüzü’nün kent ve çevre değerlerine karşı girişilen saldırılarda Beşikdüzü halkının yanında olduğumuzu beyan eder, bu hukuksuz satışın iptali için Mahkemelere başvuracağımızı kamuoyuyla paylaşırız.

Saygılarımızla.

                                                                                                          Güzide UZUN

                                                                                                          İl Başkanı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye OlGünebakış Trabzon Haber