TÜRKİYE BAĞIMSIZ EMEKLİLER PLATFORMU

TÜRKİYE BAĞIMSIZ EMEKLİLER PLATFORMU Yönetim Kurulunca alınan karar gereği TÜRBES
TÜRKİYE BAĞIMSIZ EMEKLİLER SENDİKASI startını vermek için Türkiye geneli İl Yönetim Kurulları ve İlçe Temsilcileri ile Marmara, Ege, İç Anadolu Bölge Sorumluları belirlenen gün ve saatte bir araya geldiler. 19 Mart 2023 Pazar günü Ankara’ da saat 13.00- 16.00 arası yapılan toplantı; öncelikle 6 Şubatta ülkemizi derinden yaralayan depremlerle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız anıldı, saygı duruşu ve İSTİKLAL MARŞI ile başladı. Toplantı boyunca Yönetim Kurulu üyeleri, söz alan İl Yönetim Kurulları Başkanları, bölge temsilcileri ile Ankara’ dan toplantıya katılarak söz almak isteyen üyelerimiz düşüncelerini ifade ettiler.
İstiklal Marşı’ nın ardından Genel Başkan Mehmet Öztürk açılış konuşmasında Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu’ nun dünü, bugünü ve yarını ile ilgili genel açıklamalarda bulunarak duygu ve düşüncelerini paylaştı. Konuşmasında; Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu’ nun ilk olarak birkaç kişiyle fikir olduğunu, 22 Aralık 2020 tarihinde de sosyal medya üzerinden üye kaydedildiğini, günümüzde 16 binlere yaklaşan üye sayısına ulaşıldığını belirtti. 
Kurumsallaşma yolundaki başarı derecemizin yüksek olduğunu; emeklileri konu alan diğer gruplar, platformlar ve sendikalarla sürekli bağlantı içinde bulunarak, yerel basın ve medyada platformun oluşumu ile ilgili haberlerde yer alarak kanıtladığını, platform olarak amacımızın tek çatı altında toplanarak emeklilerimize en yüksek değerdeki faydayı sağlamak olduğunu, halihazırda mevcut sendikalardan çok daha farklı ve etkin bir model oluşturup, işlerlik kazanması için gereğini yerine getirmek amacımız olduğunu, TÜRBES Türkiye Bağımsız Emekliler Sendikası oluşumu için Sendika Tüzüğünün hazır olduğunu hatırlattı.
Tüm emeklileri tek çatı altında toplayıcı bir örgütlenmeyle yeni bir sendika modeli oluşturma hedefimize giderek yaklaşıldığını söyledi. Bu amaçla çaba gösterip var gücüyle çalışan, emek veren Yönetim Kurulu üyelerine, bölge, İl ve ilçe yöneticilerine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. 
TÜRBEP Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Muzaffer Esen konuşmasında; yıllarca emek verip çalıştıktan sonraki emekli sürecinde yaşadığımız zorlukları hatırlatarak burada bulunuşumuzun amacını dile getirdi. Platforma girdiği günden bu yana inançla çalıştığını, sendikalaşma sürecinde görevli herkese büyük iş düştüğünü, üye kaydına önem verilmesini ve ulaşabildikleri tüm emeklilere TÜRBEP i iyi tanıtmalarını gerektiğini belirtti. 
TÜRBEP Genel Başkan Yardımcısı Esma Müjgan Çelikkol; ilk olarak deprem felaketinin ülkemiz üzerindeki olumsuz etkilerinden (can ve mal kaybıyla birlikte milli servetimizin kaybı)  bahsederek salonda bulunan konuklara verdikleri emekten dolayı teşekkür etti. Konuşmasına; emeklilerin aldıkları ücretlerin yetersizliğinden ve son bir aylık TÜİK ve TÜRK-İŞ verilerini söyleyerek emeklilerin istemeleri gereken altı maddeyi sundu. Bu maddelere göre; 4447 ve 5510 sayılı yasaların acilen değişmesini, vergi dilimlerinin düşürülmesini, emekli maaşlarından yapılan kesintilerin tazminat olarak geri ödenmesini, maaşların enflasyon oranında artırılmasını, ek göstergenin yeniden düzenlenmesini ve TÜRBEP olarak sürekli vurgulanan sorunların emeklinin yaşamını kısıtladığını, emeklilerle ilgili oluşumların eylem birlikteliğinde olması gerektiğini hatırlattı. 
Yönetim Kurulu İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Raziye Yazıcı konuşmasında; emeklilerin haklarını korumak için bir araya geldiğimiz bu platformun geliştirilmesini, sendika sürecine kadar daha da güçlü olmamız için çok çalışmamız gerektiğini, birlik beraberlik içinde yol haritasını iyi belirtmemizi söyledi.
TÜRBEP Yönetim Kurulu Basın Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Meryem Altunkaya
konuşmasına; yaşanılan deprem felaketinin tüm ülkeyi derinden sarstığına, yas sürecindeki çalışmaların bu yönde olduğunu belirterek başladı. TÜRBEP Yönetim Kurulunun zor bir iş başardığını, sendikalaşma sürecinde ve sendika olunduğunda hedeflerinden şaşmayacağını, yaşanılan sürece tüm emeklilerin haklarının savunulacağını, emekliyi unutan siyasi iktidarlarla masaya oturma gücünün kazanılacağını, ekip ruhuyla hareket edecek bireylere ihtiyaç olduğunu söyleyerek başta Genel Başkan olmak üzere emeği geçen tüm üyelere teşekkür etti.
TÜRBEP Yönetim Kurulu Örgütten Sorumlu Başkan Yardımcısı Orhan Çelik; konuşulan ve vurgulanan konuların özümsenmesini, aldığı maaşla yaşantısını kabul eden emeklinin durumunu da değiştirip her emeklinin hakkını savunmak için çalışmalara var gücümüzle devam etmemizi belirtti. Ayrıca örgütlenmeye daha da fazla önem verilmesini özellikle vurguladı.
TÜRBEP Yönetim Kurulu Doğa ve Çevre Komisyonu üyesi Gülşen Oflaz konuşmasına kendini tanıtarak başladı. Platformun gelişmesi için çok emekler verildiğini, asgari ücretle emekli maaşını karşılaştırarak iktidarların neler yapması gerektiğini, emeklinin asgari ücretten daha fazla maaş almasını,  çoğu emeklinin insanca yaşamadığını, ileri yaşlarda dahi ikinci işle uğraştığını, emekliler arasında ülkeye katkısı bulunanların kıymetinin bilinmesini hatırlattı.
TÜRBEP Yönetim Kurulu Örgütten Sorumlu Başkan Yardımcısı Hilmi Saral; 1970’ li yıllarda bir emeklinin ikramiye ücretiyle ev ve araba alabildiğini, 1980’ li yıllarda sadece ev ya da araba alabildiğini, günümüzde ise hiçbirini alamadığını söyledi. Bu tür oluşumların sadece kurularak umut verdiğini ancak platforma katıldıktan sonra çalışmaları görüp izledikçe iyi işler yapıldığını, platformun genel kurul üyesi olarak hedefe çok rahat ulaşılacağını belirtti.
TÜRBEP Yönetim Kurulu Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kemal Kocaoğlu emeklilerin genelinin ikinci bir işte çalışarak geçimini sağlamaya çalıştığını, hak arama mücadelesine önemle devam edildiğini, üye sayısının çokluğuyla platformumuzun gücünü göstereceğini ve sendikalaşma sürecinde tüm aktif üyelerin çok çalışması gerektiğini söyledi.
TÜRBEP Yönetim Kurulu Doğa ve Çevre Komisyonu üyesi Muharrem Dalgıç doğanın insan hayatındaki olumsuzlukları ile ilgili kısa konuşmasının ardından emekli olarak evde oturmak yerine STK larda çalışılmasını, bizlerin sırtında tarihi bir yükü başarıyla taşıdığımızı, Kuvayi Milliye ruhuyla emeklilerin refahını sağlamak için coşkuyla çalışılacağını, üstesinden el birliğiyle gelinileceğini belirtti. Ayrıca il ve ilçe temsilciliklerimizin sayısını vurguladı.
TÜRBEP Yönetim Kurulu Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal, Platforma katıldığı günden bu güne gelen süreçte yapılan örgütsel çalışmaların öneminden bahsederek taslak tüzüğün ne kadar büyük bir emekle meydana getirildiğini, hak hukuk adalet ve siyaset üstü siyasetle ilişkiyi sürdürerek yol alınacağını, Yönetim Kurulu üyelerinin samimiyetle, ortak akılla yola devam etme çabalarının yadsınamayacak olduğunu vurguladı. 
Toplantıyı başından itibaren yöneten ve sunumunu üstlenen TÜRBEP Yönetim Kurulu Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkanı Ferda Sarıyer tüm yönetim Kurulu üyelerinin farklı hikayelerle platformda bulunduğunu, ekip ruhuyla hep birlikte muazzam bir yol alınacağını belirterek söz almak isteyen Bölge Sorumluları, İl Y.K. Başkanlarına ve diğer konuşmacılara söz verileceğini belirterek ikinci bölüme geçildi. 
İkinci Bölümde İç Anadolu Bölge Sorumlusu Suat Gür söz almak istedi. Suat Gür, salonda bulunan bulunmayan tüm aktif üyelerin birlik beraberlikle daha planlı çalışmalar olacağını, kurulu eksik üyesi olan il ve ilçelerin üye kayıtlarının hızlandırılması gerektiğini belirtti.
TÜRBEP AMASYA İl Başkanı İsmail Civan; platforma katıldığı günden itibaren yaptıkları mücadelenin sonuçsuz kalmayacağı düşüncesinde olduğunu ve yılmadan çalışmalara devam edileceğini belirtti. ‘’Beraberce yol yürümekten gurur duyduğumuz arkadaşlar ile 26 Haziran da yapmayı düşündüğümüz sendika hazırlık çalışmalarını hiç bir kesimin güdümünde olmayacak şekilde bağımsız irademizle yürütmeye azimliyiz.’’ dedi.
TÜRBEP Ege Bölge Sorumlusu Ayşin Kıyıcı söz alarak Ege Bölgesi olarak depremle ilgili çalışmalardan bahsetti. Konuyla ilgili İzmir ve Çorum ilinin çalışmalarını özetledi. Bu güne kadar bölgesinde yaptıkları etkin çalışmaları nedeniyle İl Başkanlarının kendisiyle birlikte güzel çalışmalara imza attıklarını belirterek kendilerine teşekkür etti.
TÜRBEP SAMSUN İl Başkanı Arif Şahin Atatürk’ ün ‘’ Bağımsızlık ve Özgürlük benim karakterimdir.’’ sözüyle konuşmasına başladı. Platformdaki çalışmalarında da Samsun ili olarak Atatürk ilke ve devrimlerinin önderliğinde çalıştıklarını vurguladı. ‘’Çok değerli yol arkadaşlarım; Ankara buluşmasından çok memnun kaldım buradaki havayı teneffüs etmek benim için çok önemli idi. Güzel insanların arasında bulunma fırsatını bana tanıyan başta Sayın Genel Başkanıma ve Genel Başkan Yardımcıları arkadaşlara, değerli yol arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Yolumuz açık ve aydınlık olsun. Yönetimimizin bundan sonraki kararlarını daima inceleyerek fayda sağlamaya devam edeceğiz. Saygılarımla’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.
TÜRBEP AYDIN İl Başkanı Yüksel Aksu Platform kurulmadan Genel Başkan Mehmet Öztürk’ le  fikri ilk hayata geçirenlerden biri olduğunu açıkladı. Fırsat buldukça üyemiz olsun olmasın tüm emeklilerle irtibat kurulmasını, onların durumlarıyla ilgilenilmesini il başkanlarından istedi. 
TÜRBEP MUĞLA İl Başkanı Fahri Eryılmaz sendikanın tanımını yaptı. Sendikaların üyelerinin azami ölçüde yararlanmasını sağlayan yükümlülüğü olan kuruluşlar olduğunu belirtti. Bu yükümlülüklerin; sadece ekonomik alanda değil sosyal yaşamda da varlığını sürdürmesi gerektiğini, çağımızın gereklerine göre emeklilerin haklarını korumayı, sendikanın yaşayan bir organizma olması gerektiğini, sendika çatısı altında bulunan üyelerin kendi kaderlerini belirlemesi gerektiğini, emekli evlerinin acil ihtiyaç olduğunu, EYT Sorunsalı ve Sosyal Güvenlik konulu araştırma ve sunumlar yaptıklarını, üye sayısının önemli olduğunu, emekliler olarak ülkenin kurucuları ve tarihini yazdıklarını, emekçi emekliler olarak bir köşede oturmak yerine var gücüyle çalışılacağını belirtti.
TÜRBEP ARTVİN İl Başkanı Sami Özçelik emekliyi asgari ücretin altında yaşamayı başaran tanımlanmamış canlı olarak ifade etti. Yönetim Kurulu üyelerinin; Türkiye’ nin yeni bir emekli sendikası ile tanışma arefesinde bulunduğunu, sadece genel başkanın ve yönetim kurulunun değil, üyelerinin de söz hakkının olacağı, gerçekten emeklilerin hakkını savunmak için bir sendika kurulacağını, Türkiye’de başka emekli sendikalar mevcut iken neden yeni bir sendika kurulacağını açıklamalarını dinlediğini söyledi. Ardından açıklamalar ne kadar net olsa da  yaklaşık 16 milyon emeklinin %1’i bile sendikalı değilse yeni bir sendikaya çok acil ihtiyaç olduğu açık ve net ortada olduğunu konuşmasında belirtti. 
 “TÜRBES” adıyla kurulacak sendikanın çerçevesinin oldukça geniş olduğunu, siyasi görüşünüz ne olursa olsun kimliğiniz, cinsiyetiniz sizin özeliniz olup bu sendikaya üye olmanız için engel değildir, dedi. ‘’Bu günden sonra çok daha fazla sayıda emekli insanlarımızı sendikalı “TÜRBES” li yapmak için daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyor, tekrar bu sendikanın kuruluşunda emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum.’’ sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.
TÜRBEP KIRŞEHİR İl Yönetim Kurulu üyesi Ozan Gülerman İl Başkanı Ahmet Yağmur’ u temsilen toplantıya katıldığını belirtti. Ozan Gülerman konuşmasında; birlik ve beraberliğimizi korumamız gerektiğini, emeklilerin ayrışma yerine birleşmesi gerektiğini, Kırşehir ilinde örgütlenmeye ağırlık verileceğini söyledi.
TÜRBEP ÇORUM İl Başkanı Ayşen Candaş Yılmaz ilk olarak depremde yaptıkları çalışmaları anlattı. Yol arkadaşlarına teşekkür etti. Bu toplantıya beş arkadaşıyla katılmaktan ve platform üyeleriyle tanışmaktan memnuniyetini ifade etti. Umutlarının tazelendiğini ve çabalarını artıracaklarını belirtti. Sadece Çorum ili değil tüm illerdeki emeklilere platformu tanıtacaklarını ifade etti. Emekliler olarak insanca yaşamanın yolunu ya bulacağız ya da yeni bir yol açacağız diyerek konuşmasını sonlandırdı. 
TÜRBEP İZMİR İl Başkanı Şenay Sertatıl İzmir il örgütü olarak platforma her zaman destek olacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti. İzmir ilinde ilçe teşkilatlarına önem verileceğini açıkladı.
Ankara’ dan toplantıya katılan Behice Bilir inançlarının daha da güçlendiğini, tanıdığı her emekliyi platforma kazandıracağını söyledi.
Ankara Çankaya İlçe Temsilciliğinde görevli Yaşar Sezgin, SGK nın birleşmesinin karışıklığa neden olduğunu, emekli olarak toplumdaki saygınlığın yeniden kazanılmasını, ön yargısız, ön koşulsuz iş birliği ve dayanışma içinde yolumuza devam etmemizi ifade etti.
TÜRBEP ESKİŞEHİR İl Başkanı Turgut Seliti bu toplantıdan memnun kaldığını, en kısa zamanda tekrarlanmasını istedi. 
TÜRBEP ORDU İl Başkanı Selami Akarsu Demokrasinin temel taşı muhtarlık görevinin yanında platforma destek verdiğini, emeklilerin örgütlenmesi gerektiğini, ancak çalışmalarda siyaset yapılmamasını ve paylaşımlarda bu duruma dikkat edilmesini özellikle söyledi.
Enver Öztürk ağabeyi Genel Başkan Mehmet Öztürk’ ün başından beri çok fazla emek verdiğini, Bağımsız Emekliler Sendikasını kuracağı inancını taşıdığını açıkladı ve başarılar diledi.
TÜRBEP BALIKESİR İl Başkanı Ali Kaya Ankara’ ya gelerek toplantı ile ilgili izlenimlerinin olumlu olduğunu ve çalışmalara hızla devam edileceğini söyledi.
TÜRBEP ANTALYA İl Başkanı Rıfkı Çıtak’ ı temsilen katılan Orhan Abaz gerekli notları aldığını ve il başkanına ileteceğini belirtti. 
Ankara’ dan katılan Şehriban Kaygısız 1995 DİSK Emekli Sen kurucularından olduğunu, yönetim değişimi nedeniyle ve anlaşmazlıklar sonucu sendikanın kapatıldığını açıkladı. Platformun sendikalaşması sürecinde gerekli desteği vereceğini söyledi. 
Ankara Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Yasan maaşlardan yapılan kesintilerin çok fazla olduğunu ve kısa zamanda değişmesi için çalışılmasını istedi. Ne kadar çok üye olursa o kadar güçlü olunacağını belirtti. 
Ankara Yönetim Kurulu üyesi Ali Ekber Tombakoğlu emekli emniyet müdürü olarak bir evi olmadığını, mücadele etmeden hak aranmayacağını, çalışmalara her zaman destek vereceğini söyledi. 
Toplantı sonunda Genel Başkan Mehmet Öztürk kapanış konuşmasında TÜRBES Türkiye Bağımsız Emekliler Sendikası’ nın 25 Haziran 2023 tarihinde gerekli mercilere başvuruda bulunulacağını ve kurucular kurulu ile Ankara’ da büyük bir toplulukla kurulacağını bildirdi. Tüm çalışmalarda iki plan üzerinden hareket edildiğini söyledi. A planının örgütlenme komisyonları, B planının Tüzük komisyonları çalışmaları olduğunu söyledi. Depremden hepimizin fazlasıyla etkilendiğini, duygusal çöküş yaşandığını ve çalışmalara ara verildiği için sendika açılış tarihinin ertelendiğini, ülkede yapılacak genel seçim tarihinin 14 Mayıs olması nedeniyle de 1 Mayıs’tan 25 Haziran’ a ayına sarktığını açıkladı. Türkiye genelinde 911 yönetici olduğunu ve bu sayının her geçen gün arttığını açıkladı. Yapılan tüm çalışmalar değerlendirildiğinde doğru işler yapıldığını vurguladı.
Genel Başkan; ‘’ EMEKLİLERİN BAĞIMSIZ DEMOKRATİK ETKİN KATILIMCI KİTLESEL SENDİKASINI BİRLİKTE KURACAĞIZ.
Bugün dünden daha geç değil başlıyoruz ARKADAŞLAR
YAŞASIN EMEKLİLERİN ORTAK BİRLİKTE SENDİKA MÜCADELESİ’
YAŞASIN EMEKLİLERİN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, KATILIMCI, KİTLESEL, BÜTÜN ÜYELERİN SÖZ VE KARAR SAHİBİ OLDUĞU SENDİKA MÜCADELEMİZ! 
Benimle birlikte bu mücadelede yer alan bu onurlu mücadeleyi büyüten ARKADAŞLARIM ve 16 milyon ‘’EMEKLİ’’ ler adına hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.’’ Sözleriyle konuşmasını bitirerek toplantıyı sonlandırdı.

TOPLANTIYA KATILAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:
MEHMET ÖZTÜRK                   Yönetim Kurulu Genel Başkanı
MUZAFFER ESEN                     Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
ESMA M. ÇELİKKOL                 Yönetim Kurulu Başk. Yardımcısı
RAZİYE YAZICI                          Yönetim Kurulu İdari İşlerden sorumlu Bşk. Yrd.
MERYEM ALTUNKAYA            Yönetim Kurulu Basın Medyadan Sorumlu Bşk. Yrd.
ORHAN ÇELİK                           Yönetim Kurulu Örgütten Sorumlu Bşk. Yrd.
HİLMİ SARAL                             Yönetim Kurulu Örgütten Sorumlu Bşk. Yrd.
FERDA SARIYER                        Yönetim Kurulu Hukuk İşlerinden Sorumlu Bşk. Yrd.
AHMET ÜNAL                           Yönetim Kurulu Hukuk İşlerinden Sorumlu Bşk. Yrd.
KEMAL KOCAOĞLU                 Yönetim Kurulu Mali İşlerden Sorumlu Bşk. Yrd.
GÜLŞEN OFLAZ                        Yönetim Kurulu Doğa ve Çevre Sorumlusu Bşk. Yrd.
MUHARREM DALGIÇ              Yönetim Kurulu Doğa ve Çevre Sorumlusu Bşk. Yrd.
TOPLANTIYA KATILAN BÖLGE TEMSİLCİLERİ:
AYŞİN KIYICI                             EGE BÖLGE SORUMLUSU
MUHARREM DALGIÇ              MARMARA BÖLGE SORUMLUSU
RAZİYE YAZICI                          KARADENİZ BÖLGE SORUMLUSU
SUAT GÜR                                İÇ ANADOLU BÖLGE SORUMLUSU
TOPLANTIYA KATILAN İL YÖNETİM KURULLARI BAŞKANLARI: (Alfabetik sıralama)
ALİ KAYA                                  BALIKESİR İL Y. K. Bşk.
ARİF ŞAHİN                              SAMSUN İL Y. K. Bşk.
AYŞEN YILMAZ                        ÇORUM İl Y. K. Bşk.
FAHRİ ERYILMAZ                     MUĞLA İL Y. K. Bşk.
İBRAHİM AYDOĞAN               KIRŞEHİR İL Y. K. Bşk yrd.
İSMAİL CİVAN                         AMASYA İL Y. K.Bşk.
KEMAL KOCAOĞLU                İSTANBUL İL Y. K. Bşk.
MERYEM ALTUNKAYA           ZONGULDAK İL Y. K. Bşk.

MUZAFFER ESEN                 ANKARA İLY.K.Bşk.
ORHAN ABAZ                      ANTALYA ilini temsilen 
SAMİ ÖZÇELİK                     ARTVİN İL Y.K.Bşk.
SELAMİ AKARSU                 ORDU  İL Y.K.Bşk.
ŞENAY SERTATIL                 İZMİR İL Y.K.Bşk.
TURGUT SELİTİ                   ESKİŞEHİR İL Y. K.B şk.
YÜKSEL AKSU                      AYDIN İL.Y.K. Bşk.
TOPLANTIYA İLLERDEN KATILAN ÜYELER: (Alfabetik sıralama)
Alaattin Çiftçi(Eskişehir), Alaattin Alçın(Eskişehir), Ali Ekber TOMBAKOĞLU(Ankara), Ali IŞIKER, Ahmet İsmail SARGIN(Ankara), Behice BİLİR(Ankara), Celal SEYİDOĞLU(Ankara), Fuat ŞAHİN(Ankara), Hediye ÇETİN(Çorum), Kenan AYDOĞAN(Ankara), Kerim EYÜBOĞLU(Ankara Bşk. Yrd.), Murtaza Topuz(Ankara Keçiören İlçe Temsilcisi), Mustafa KILIÇ(Samsun),  Nezaket KAYGISIZ(Ankara), Öcal YILMAZ(Çorum), Sultan DOĞAN(Çorum), Turgut GÜVEN(Ank./ Zong.), Tülay TANKAL(Samsun), Yaşar SEZGİN(ANK. Çankaya Y.K.), Yaşar Muzaffer ÜNLÜ( Ankara), Yavuz PARLAK(Ankara), Yılmaz ESER(Ankara Keçiören Y.), Zeynep YASAN(AnkaraY. K.)

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye OlGünebakış Trabzon Haber