banner128
banner238

HACI GAYDAN'IN KALEMİNDEN Pontus yalanı ve Sümela sahtekârlığı!

Yalan bu ya…

Düşlerinde, Hz. Meryem'i gördüklerini ve Trabzon-Maçka'da Karadağ'lara giderek, oradaki mağarada bir kilise yapmalarını istediğini söylemiş.

Bu olay, uydurma bir rivayete göre, MS 375-395 tarihleri arasında olmuş.

Bu rüya üzerine bu iki keşiş de güya bu manastırı inşa ettirmiş. 

Sahtekârlığın kitabını yazdıkları için buna önce kendilerini inandırmışlar.

* * *

Oysa bu yapının inşası ile manastır haline dönüşümü arasında geçen bin yıllık süre hakkında hiçbir bilgi yoktur. 

Çünkü böyle bir olay yoktur.

Gerçekte ise bu yapının asıl kurucusu, III. Komenustur. 

Yunanlılar, III. Komenus adlı Kıpçak Türk Kaanı'nın MS 1375-1395 yılları arasında yaptırdığı Manastırı avantadan sahiplenmenin en kolay yolunu bulmuşlar ve uydurdukları yalan tarih ile de bunda çok da başarılı olmuşlardır. 

Bu tapınağın gerçek yapım tarihi olan MS 1375-1395 tarihini, MS 375-395 tarihi olarak değiştirerek kendilerine mal etmek istemişlerdir ve başarılı da olmuşlardır. 

* * *

III. Komenus'un öz be öz Türkçe Sümela adıyla MS 1375 yılında Karadağ'da yapımına başlattığı bu manastır ve külliyesinin adını, 'Mela ve Melas' şeklindeki sözcüklerle değiştirmişlerdir.

Yetmedi, bu manastırın adının Yunanca kara dağ anlamına geldiğini, burasının da MS 375 yılında Yunanlılar tarafından yapıldığını ileri sürdüler. 

Oysa MS 375 yılında Doğu Roma devleti ile Yunanlıların hiçbir göbek bağları bile yoktu. 

Yunancanın Anadolu'da yayılması, bundan en az 3 yüz yıl sonra gerçekleşmiştir. Anadolu'da yaşayan halkların anadilleri Yunanca değil, Türkçe idi.

* * *

Sümela Manastırı ve kompleksinin Yunan'a veya Rum'a mal edilmesi olayı sadece bir kurnazlık değil, büyük bir tarih hırsızlığı ve sahtekârlığıdır.

III. Komenus'un adı, hiç bir tevile hacet bırakmayacak kadar çok açık olarak Türkçedir. Komenus denilen kişi ve halklar, Kuman Türkleridir. 

Kuman Türk'ü Komenus adıyla, 1349-1390 yılları arasında 41 yıl Trabzon'da İmparatorluk yapmıştır. 

Kuman'ların kurdukları Türk İmparatorluğunun adını, "Rum İmparatorluğu" şeklinde takdim ederek, Yunanlılara mal etmeye çalışmışlardır.

'Trabzon Rum İmparatorluğu' çakma adıyla tarihe mal edilmeye çalışılan bu devletin Kuman Türk İmparatorluğu olduğu, hiçbir zaman ortaya konmamıştır.

Bu konuda Türk milletini büyük bir yanılgıya ve hak etmediği bir tarihi sonuca taşıyan Turizm Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu'nun ilgili dönemlerdeki sorumlularının, mutlaka hesaba çekilmesi lazımdır.

Tamamen tarihten yoksun ve bilim dışı safsatalarla uydurulan ve sözde Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü sayılan 15 Ağustos günü ise, aslında hiçbir şeyi ifade etmemektedir. Çünkü bu tarihte hiçbir şey olmamış.

* * *

Tarihi gerçekleri bir türlü araştırmayan veya araştıranları da yerin dibine sokanlar, Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ve onun gizli ajandasında yer alan işgal projesine yeşil ışık yakmaktalar.

Böylece öz be öz Türk olan Kuman Türklerinin tarihi eserleri, tarih sahtekârlığı yapılarak Yunan'a peşkeş çekilmiş oluyor.

Anadolu'da Yunan diye bir ulus yoktur ve asla da olmamıştır! Kaldı ki Yunanlıların uluslaşmalarında en büyük katkıyı, Türk boyları ve oymakları sunmuştur. 

Kuman demek; kutsal adam, kutlu kişi, mübarek insan anlamına gelen Türkçedir ve Türk demektir. 

Türklerden bir Boy'a da yine, Kuman Türkleri denmektedir. Ayrıca da Mısır'da kurulmuş, MS 1517 yılında Osmanlı Türk İmparatorluk topraklarına katılmış olan Mısır kölemenleri de, Kumanlardır.

* * *

Yunanlı uyanık tarih sihirbazları Kuman'ı Komnenos şekline sokarak, Türk devletini Yunanlılarla ilişkilendirmeye çabalamışlardır.

Böylece, Karadeniz'de hak iddia etmek gibi aptalca bir senaryoya herkesin inanacağını zannetmişlerdir.

Yunanlılar dâhil Latinler, Romalılar ve bütün öteki Avrupalı ulusların hiçbirisi kesinlikle ne kale, ne köprü, ne tapınak, ne şato, ne saray, ne köşk, ne hipodrom ve ne de sarnıç yapımını bilmezlerdi.

Roma'da, Atina'da, İstanbul'da ve öteki Avrupa ülkelerinde kurulan bütün mabet,  köprü, Akrapol, saray, şato, kale ve sarnıçları, Pelasglar, Lelekler, Brintler, Karluklar, Etrüskler ve Qamunlar inşa etmiştir.

Bunların hepsi de, Türk'tür.

Anadolu'da kurulmuş bütün kaleleri, köprüleri, tapınakları, akrapolleri se, Türkler kurmuştur.

* * *

Kuman'ların bir adı da, "Köprü yapan ve Büyük köprü mimarı"dır. 

Romalılar bu sözü, Pontifeks olarak tercüme etmişlerdir.

Dolayısı ile de yıllar yılı Karadeniz üzerinde iddia edilen "Pontus" tezinin asıl kaynağı ve gerçek anlamı da budur.

Yani Trabzon'a gelenler Yunanlılar değil, Kuman Türkleri idi.

Yıllardır bu kadar büyük yalanlara inananlara yuh olsun!

Unutulmasın ki, dünya Türk'ün yurdudur.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol