VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANI EROL SAYIN

FAO bu yıl Dünya Gıda Gününün AÇLIĞA SON teması çerçevesinde kutlanmasını kararlaştırmıştır.

Açlık; Bu gün Dünya insanının yaşadığı en önemli sorunların başında gelmektedir. Yaklaşık 850 Milyon insan açlıkla savaşmaktadır. Bunun sebebi, yetersiz gıda üretimi değildir. Çarpık ve adil olmayan dünya düzenidir. Bu gün açlık çeken insan sayısının 3 katı düzeyde, çoğunluğu gelişmiş ülkelerde olmak üzere 1 Milyar 600 Milyon aşırı kilolu ve 715 Milyon obez insan bulunmaktadır. Bir tarafta açlık, bir tarafta obezite sorunu yaşanmaktadır. Dünya kaynaklarını aşırı bir şekilde tüketen belli zümreler, aşırı beslenmeden dolayı sağlık problemleriyle uğraşırken, açlığın ve yetersiz beslenmenin pençesinde kıvranan 850 milyon insan açlıktan ölmezlerse bile yetersiz ve kirli su nedeni ile ölüm tehdidi altında yaşamaktadırlar.

Bunun yanında; israf çok yüksek seviyelere ulaşmıştır. Yıllık olarak israf edilen gıda miktarı 1.3 Milyar ton dolayındadır. Bu miktar, Dünyadaki açlık sorununu çözebilecek düzeydedir. Bununla birlikte; Her geçen gün artan dünya nüfusunu, yeterli ve sağlıklı gıda ile beslemek için kırsaldan kentlere göç önleyerek, üretimi artırmak zorundayız.

Göçün önlenmesi, kırsaldaki refahın arttırılması, kültürel ve sosyal yaşamın geliştirilmesi ile mümkündür. Bunun için, kırsalda yer alan küçük ve orta ölçekli tarımsal aile işletmelerinin desteklenmesi, kültürel ve sosyal amaçlı yatırımların arttırılması gerekir.

Diğer taraftan, değişen iklim koşullarına uyumlu bitkisel üretim ve yeni veya yeniden ortaya çıkabilecek salgın hastalıklara dayanıklı hayvansal üretim planlanmalıdır.

Bir toplumun gelişmişlik seviyesi fertlerinin tükettiği hayvansal gıdaların miktarı ile doğru orantılıdır. Ülkemizde tüketilen et, balık, süt, yumurta gibi değerli protein kaynakları miktarının gelişmiş ülke verileri ile karşılaştırıldığında çok geride olduğu görülecektir.

Ülkemiz geniş coğrafyası, iklim özellikleri ve üç tarafındaki denizleri ile hayvansal üretim açısından önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen yanlış tercihle uygulanan tarım politikaları nedeniyle hayvansal üretim geliştirilememektedir. Bunun sonucu insanlarımız dengeli beslenme için gerekli düzeyde hayvansal proteine ulaşamamaktadır. Dünyada yaşanan bu kadar büyük açlık tehlikesine rağmen ülke potansiyelinin değerlendirilerek hayvansal üretimin arttırılmaması bunun yerine, hayvansal protein açığının ithalat yolu ile karşılanmasının tercih edilmesi, ileride çok daha büyük açlık sorunlarını beraberinde getirecektir.

Gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanmasında veteriner hekimlere önemli görevler düşmektedir. Gıda güvenliği ile ilgili riskin % 90’ı hayvan kökenli gıdalardan kaynaklanmaktadır. Bunun yanında zoonoz hastalıklar riski nedeniyle, hayvansal kökenli gıdalar halk sağlığı açısından özel öneme sahiptir.

Bütün olumsuzluklara rağmen, topraklarına sahip çıkarak üretmeye çalışan, geleceğine sahip çıkan tüm gıda üreticilerine minnettarlarımızı sunar, Dünya Gıda Gününü kutluyorum.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye OlGünebakış Trabzon Haber