AHMET KAYA'DAN KREDİ BORCU OLAN GENÇLER İÇİN KANUN TEKLİFİ (CHP TRABZON MV. AHMET KAYA)

Üniversiteden mezun olarak hayata yeni atılan gençlerimizin iş bulma sıkıntısına ek olarak birde devlete olan kredi borçlarını ödeyememe kaygısı eklenince sıkıntıları daha da artmaktadır. Borçları nedeniyle bunalıma giren gençlerimizde aile içi huzursuzluklar, boşanmalar ve hatta intihar vakaları yaşanmaktadır. Maddi ve manevi çöküntü içerisindeki bu gençlerimizin ülke gelişimine katkı sunmaları da beklenemez.

Ekonomik kriz nedeniyle birçok büyük şirketin milyarlarca lirayı bulan vergi borçları bir kalemde siliniyorken, yüksek öğrenim öğrenci ve mezunlarının kredi borçlarının da ekonomik kriz nedeniyle bir kereye mahsus olmak üzere silinmesi çok yerinde bir uygulama olacaktır.

Konu ile ilgili Kanun Teklifim ektedir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.
Sevgi ve saygılarımla.

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesi ile ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Ahmet KAYA
Trabzon Milletvekili
                                   

 

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde her yıl yüzbinlerce öğrencimiz Yüksek Öğrenimleri süresince Kredi Yurtlar Kurumunca verilen katkı ve öğrenim kredilerini kullanmakta ve bu kredilerin borçlarıyla mezun olmaktadır.

Kanunen mezun olan öğrencilerin bu borçları mezuniyetten iki yıl sonra geri ödemeye başlamaları gerekmektedir. Bazı istisnai durumlarda (askerlik, doktora, yüksek lisans gibi) bir yıl erteleme mümkün olmaktadır.

İşsizlik oranının çok yüksek olduğu Türkiye şartlarında üniversiteden yeni mezun bir kişinin iş bulması oldukça zordur. Ekim 2018 işsizlik rakamlarına göre işsizlik oranı %11,6’dır. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise %22,3’tür.

Türkiye’de sayıları 4 milyona ulaşan işsizlerin yaklaşık 1,1 milyonunun üniversite mezunu olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. 

Ülkemizin önemli üniversitelerinden mezun olanların dahi asgari ücret düzeyinde ücretlerle çalıştığı bilinmektedir.

2017 yılında öğrenim kredisi kullanan 1 milyon 156 bin 832 öğrenciden 239 bin 97’sinin kredi borcunu zamanında ödeyemediği, katkı kredisi kullanan 388 bin 225 öğrencinin ise 106 bin 185’inin kredi borcunu ödeyemediği saptanmıştır.

Yine 2018 yılında kurum tarafından kredi borcunu ödeyemediği için 6183 sayılı kanun kapsamına giren 279 bin 897 kişi vergi dairelerine bildirilerek tahsilat yoluna gidildiği açıklanmıştır.

Üniversiteden mezun olarak hayata yeni atılan gençlerimizin iş bulma sıkıntısına ek olarak birde devlete olan kredi borçlarını ödeyememe kaygısı eklenince sıkıntıları daha da artmaktadır. Borçları nedeniyle bunalıma giren gençlerimizde aile içi huzursuzluklar, boşanmalar ve hatta intihar vakaları yaşanmaktadır.

Maddi ve manevi çöküntü içerisindeki bu gençlerimizin ülke gelişimine katkı sunmaları da beklenemez.

Ekonomik kriz nedeniyle birçok büyük şirketin milyarlarca lirayı bulan vergi borçları bir kalemde siliniyorken, yüksek öğrenim öğrenci ve mezunlarının kredi borçlarının da ekonomik kriz nedeniyle bir kereye mahsus olmak üzere silinmesi çok yerinde bir uygulama olacaktır.

Üniversite mezunlarının istihdama ve üretime katılmaları ve gençlerimizin geleceğe umutla bakmaları, ülkemizin kalkınması açısından son derece önemlidir.

Bu kanun teklifiyle, Yüksek Öğrenim eğitimini tamamlayarak hayata yeni atılan gençlerimizin öğrenim ve katkı kredisi borçlarının silinerek, bir nebze de olsa rahatlamaları ve geleceğe umutla bakmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 – Bu madde ile Yüksek Öğrenim sürecinde öğrenim ve katkı kredisi kullananların mevcut kredi borçlarının silinmesi; Yüksek Öğrenim mezunlarının iş bulamadan borçlandırılması nedeniyle yaşadıkları sıkıntıların ortadan kaldırılması ve işsiz kaldıkları dönemde borçlarını ödeyememeleri nedeniyle icra takibine düşme korkusunun son bulması sağlanacaktır.

MADDE 2 – Yürürlük maddesidir.

MADDE 3 – Yürütme maddesidir.

 

 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1 -  16/8/1961 tarihli ve 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun 16. Maddesine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 7 – Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle öğrenim kredisi veya katkı kredisi alan öğrenciler ile geçmişe dönük kredi borcu olan kişilerin bu borçları başka bir işleme gerek kalmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere faiziyle birlikte silinir. Kredi borçlarına ilişkin önceki ödemeleri iade edilmez.

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

 

Ahmet KAYA
CHP Trabzon Milletvekili

TBMM KİT Komisyonu Üyesi

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye OlGünebakış Trabzon Haber