Türk Eğitim-Sen “Öğretmenlerin Promosyonları Güncellenmeli” 

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNİN BAŞLAMASI NEDENİYLE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASIDIR.
    Değerli Arkadaşlar
Bilindiği üzere 2022-2023 eğitim öğretim sezonu başlamıştır. Hem Milli Eğitim Bakanlığı Çalışanlarına hem de Üniversite çalışanlarına, öğrenci ve velilerimize hayırlı olsun. Milyonları aşan eğitim çalışanları ve on milyonlarca öğrencimiz büyük bir heyecan ve şevkle bu sürece başlamıştır. Geçen yıl salgın hastalık gölgesinde yürütülen eğitim, bu yıl bu sıkıntıdan kurtulmuş olarak yürütülecektir. Zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde Üniversite ve Milli Eğitim çalışanları olarak bazı sıkıntılarımızı paylaşmak ve çözüm aramak için buradayız.
    Eğitim çalışanları olarak; Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere her yıl ödenen eğitim öğretim ödeneği artırılmalı ve tüm eğitim çalışanlarına verilmelidir. Toplu sözleşme sürecinde belirlenen rakam bugünün şartlarında güncelliğini kaybetmiştir. Mutlaka güncellenmelidir. Banlık uhdesinde bulunan öğretmen dışındaki eğitim çalışanlarına da bu ödeneği vermelidir. Bu çalışma barışı için elzem ve gereklidir. 
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı tayinleri takvim gereği emeklilikten önce yapılmaktadır. Bu kapsamda boş yer olmadığı için pek çok öğretmen tayin olamamaktadır. Bu nedenle il içi isteğe bağlı tayinler ya emeklilik sonrasına aktarılmalı ya da sıra tayin sistemi getirilerek her ne suretle olursa olsun boşalan yerlere sıradan atama yapılmalıdır. İller arası özür tayinlerinde il emri uygulamasında olduğu gibi il içi özür tayinlerinde de belli mesafeler dikkate alınarak ilçe emri uygulaması yapılmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, bu sürecin uzama ihtimaline karşı sözleşmeli öğretmenlere de aile birliğine bağlı tayin hakkı verilmelidir. Eleman temininde güçlük çekilen yerlere zorlayıcı değil teşvik edici sistemler geliştirilmelidir. Üniversiteler arası geçişler kolaylaştırılmalı, aile bütünlüğü ve sağlık gibi hususlara öncelik verilmelidir. Muvaffakat şartı objektif kriterlere bağlanmalıdır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının bir takvime bağlanarak düzenli olarak yapılması sağlanmalıdır. Sınavla atama yapılmayan kadroların atanmasında kurum içi personelin özellikle değerlendirilmesi ve atamada çalışma süresi, liyakat ve devlete sadakat dikkate alınmalıdır. Atama şartlarını sağlanmasına rağmen kadro alamayan ve bu nedenle akademik olarak yükselemeyen akademik personelin özlük problemlerinin çözülmelidir. Geliştirme ödeneğinin tabanı genişletilerek idari personele de verilmelidir.
3600 Ek Gösterge düzenlemesi önemli bir kazanımdır. Ancak uygulamadan doğan bazı sıkıntılar mevcuttur. Bu kapsamda ekim ayında Meclis açıldığında Torba Kanun kapsamında sendikamızın görüşleri doğrultusunda bu eksiklikler giderilmelidir.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Proje Okullarına öğretmen ve yönetici atama iş ve işlemleri Bakanlığın öğretmen ve yönetici atama yönetmeliğine bağlanmalı tercihli atama olmaktan çıkarılmalıdır. Okullarımızdaki DYK kursları öğrenci talebine göre tüm derslerden açılmalı, sadece sınav derslerinden açılmamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığında çalışan öğretmen dışındaki diğer eğitim çalışanlarının görev tanımları açık ve net bir şekilde yapılmalıdır. Özellikle şeflerle ilgili şu an yapılan yönetmelik çalışmasında öneriler dikkate alınmalıdır. Farklı bakanlıklarda aynı unvanda çalışanların özlük hakları arasındaki farklar giderilmelidir.
    Kıymetli arkadaşlar,
Bildiğiniz üzere öğretmenlerimiz bu yıl yaz tatili yapamadılar, dinlenemediler. Malumunuz olduğu üzere Öğretmen Kariyer Basamakları düzenlemesi nedeniyle tabi tutulacakları bir sınav için Bakanlıkça hazırlanan videoları izlemekle ve sınava çalışmakla uğraştılar. Türk Eğitim-Sen olarak 2005 yılından beri sınavla yapılacak bir kariyerlendirmeye itirazımızı halen daha sürdürüyoruz. Öğretmenlik mesleği zaten kanunla tanımlanmış bir kariyer mesleğidir. Burada sınav yerine yıla dayalı bir uygulama yapılmalı ve 10 yılını dolduran Uzman 20 yılını dolduranlar Başöğretmen ilan edilmelidir. Bu konuda sendika olarak kanuni düzenleme çıkmadan önce ve Mecliste görüşülürken düşüncelerimizi yetkililerle her platformda paylaştık. Takiben sınavın iptali, sınav takvimin yürütmesinin durdurulması gibi pek çok hususta dava açtık ve halen bu davamız devam etmektedir. Hal böyle iken bir kısım sendikamsı yapıların bu konuda sendikamıza dönük 

hamleleri beyhudedir, bu alandan onlara “Değil ekmek, kırıntı bile çıkmaz.” gerçeğini görmeleri gerekir. Bugün de hem hukuki süreç hem de diğer alanlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Sınavsız bir kariyer basamakları için mücadelemiz devam etmektedir. Sayın Genelbaşkanımızın dediği gibi; “Kariyer meselesi ya çözülecek, ya çözülecektir.” bu minvaldeki tavrımızdan milim sapma olmamıştır. Burada şunu kısaca açıklamalıyız ki; öğretmenler olarak sınavdan bir kaygımız yoktur. Ancak eğitim hepinizin malumudur ki itibar esaslı bir uygulamadır. Model olmadır. Sınav yolu ile bu işlem olur ise veli ve öğrencide Başöğretmen, Uzman öğretmen, öğretmen ayrımında; veli ve öğrencide yeterli yetersiz algısı oluşacaktır. Bu algı öğrenci ve velilerde farklı talepleri gündeme getirecek, bu farklı taleplerde eğitimde karar vericileri istenmedik bir kısım davranışlara yönlendirebilecektir. Kısa zaman içerisinde öğretmenin itibarı yok olacak ve bundan da eğitim görenler etkilenecektir. Yani planlanan sonuç elde edilemeyecektir. O nedenle buradan açık bir şekilde ifade ediyoruz ki Meclisimiz açıldığında konu ile ilgili sendikamızın görüşleri ve ortak akıl ile yapılacak kanuni bir düzenleme ile bu problem çözülmelidir. Sınav kaldırılmalıdır. Örselenen öğretmenlerimize sahip çıkılarak yeni bir heyecan ve motivasyon kazandırılmalıdır. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.” ilkesi ile hareket ederiz. Ülkemizin geleceğini yetiştiren öğretmenlerimize hak ettiği değer ve itibar verilmelidir. Daha öncede söylediğimiz gibi, öğretmenin itibarı Milli Eğitim Bakanlığının itibarıdır.
    Değeri arkadaşlar,
    2022 yılı başı itibari ile ekonomik açıdan öngörülemez bir süreci hep beraber yaşadık. Tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de sıkıntılar oluşmuştur. Bu kapsamda çeşitli tedbirler alınmıştır. Ancak banka promosyonlarının güncellenmesi konusunda direnç olduğunu görmekteyiz. Bilindiği üzere kamu çalışanlarının maaşlarını aldıkları bankaların belirlenmesinde bankalarca çalışanlara promosyon adı altında bir ödeme yapılmaktadır. Genellikle üç ila beş yıllık yapılan bu sözleşmelerde ekonomideki ön görülemeyen gelişmeler nedeniyle ciddi bir hak kaybı oluşmuştur. Bankalarımız bu kaybın telafisi için mutlaka promosyonları güncellemelidir. Sendika olarak 2021 ve 2022 yılında yapılan banka promosyonlarının güncellenmesi için kurumlara yazı yazdık. Bir kısım ön görüşmelerde yaptık. Buradan şunu ifade edelim ki, önümüzdeki hafta sonuna kadar ilgili bankalar olumlu geri dönüş yapmaz ise sendikal mücadelenin gereğini yapacağız. Tüm çalışanlar olarak; otomatik ödemelerimizi, takiben kredi karlarımızı iptal edecek, arkasından da bankada paramızı tutmayacağız. İlgili kurumlar tarafından da anlaşma feshi yoluna gidilecektir. Tüm bu olumsuz süreçlerin yaşanmamamsı için bankalarımız iyi niyetli yaklaşımlarımızı dikkate alarak gerekli güncellemeyi yapmalıdırlar. Fırsatçı davranmamalıdırlar. Unutulmamalıdır ki, Türk Eğitim-Sen olarak, promosyon ücretlerinde, emeğimiz vardır, hakkımız vardı, alın terimiz vardır. Bu hakkın gasp edilmesine göz yummayız.
    Türk Eğitim-Sen’in sendikal mücadelesinin temelini adalet, hak ve hakkaniyet duygusu oluşturur. Ne eksik ne de fazla! Tek hedefimiz hakkımız olanı almaktır!
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Coşkun DİLBER
Şube Başkanı
Türk Eğitim-Sen 
Trabzon Şubeleri Adına

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye OlGünebakış Trabzon Haber