Trabzon Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu

Trabzon Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Hakan Uzun,Aile hekimliğinin 10. yılı dolayısıyla Trabzon gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı yaptı, toplantı sonrası Dr.Hakan Uzun, günün anısına TGC'ye dernek flaması hediye etti,.. TGC Başkan yardımcısı Nevzat Yılmaz Dr.Hakan Uzun'dan hediyeyi alarak Cemiyet hatıra dolabına bıraktı..

BASIN AÇIKLAMASI…………………………………………………………….05.01.2019  

Sayın Basın Mensupları,

05.01.2009 tarihinde Trabzon’ da başlayan aile hekimliği uygulamasının bugün 10.yılını kutluyoruz. Bu 10 yıllık süreç içinde ilimizde aile hekimliği, 85 aile sağlığı merkezinde, 257 aile hekimliği birimi ile 801.731 kayıtlı nüfusa birinci basamak sağlık hizmeti vererek, büyük bir başarı ile uygulanmıştır. 2018 yılı verilerine göre aile hekimliği birimi başına düşen nüfus sayısı 3120 olup, 4.3 kişi başı yıllık muayene sayısı ile aile hekimleri tarafından 3.433.639 poliklinik yapılmıştır.  Aile hekimliğinin ilimizde başladığı 2009 ile 2019 yılları arasındaki 10 yıllık süreyi karşılaştırdığımız zaman,

* Aşı oranları 2008 yılında %90.5 den, 2018 yılında %99 oranlarına ulaşarak, 2018 yılında 240.000 doz aşı yapma başarısına ulaşılmıştır.

* Bebek izlem oranları 2009 yılında %88.9 ‘ dan, 2018 yılında %99.9 oranlarına ulaşmıştır.

* Gebe izlem oranları 2009 yılında %97.5 ‘ den, 2018 yılında %99.8 oranlarına ulaşmıştır.

* Bebek ölüm hızı (binde) 2009 yılında 11.4 iken 2018 yılında 4.9 düşmüştür.

* Anne ölüm hızı (yüz binde) 2009 yılında 36.9 dan 2018 yılında 0 düşürülerek büyük bir başarıya imza atılmıştır.

* 2018 yılında ilimizde 37.500 kişiye kanser taraması aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları ve ketem personelleri tarafından yapılmıştır.

* Tüm hekimler içinde aile hekimlerinin hasta memnuniyet oranları 2017 yılı verilerine göre, Türkiye ortalamasının ( 87.65) üstüne çıkarak ilimizde 89.15 olarak gerçekleşmiştir.

* Aile hekimlerimiz 2017 yılı verilerine, göre akılcı antibiyotik kullanımında da Türkiye ortalamasının ( 24.97) altına inerek, 22.06 ile başka bir başarıya daha imza atmışlardır.

10 yıllık verilerin karşılaştırılmasından da görüldüğü gibi ilimizde çalışan, 257 aile hekimi ve 252 aile sağlığı çalışanının tüm iş yüküne rağmen, il sağlık müdürlüğü ile koordineli ve özverili çalışmaları sonucunda bu başarılar elde edilmiştir. Aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımıza elde ettikleri bu başarılar için TRAHED ( Trabzon Aile Hekimleri Derneği ) olarak teşekkür ediyoruz.

Aile hekimliği uygulaması ilimizde 10 yılını, ülkemizde ise 14 yılını tamamlamıştır. Ülkemizde sağlık göstergelerinin düzelmesini sağlayan ve sağlık harcamalarının azalmasına katkı sağlayan aile hekimliği uygulamasının önümüzdeki yıllarda da Maliye Bakanlığı tarafından kaynak artırımı yapılarak devam etmesi sağlanmalıdır. Çünkü aile hekimliği uygulaması ile koruyucu sağlık hizmetleri ön plana çıkartılarak, kişilerin hem hasta olması önlenmiş hem de gereksiz sağlık harcamalarının önüne geçilmiş olacaktır.

Aile Hekimliği uygulamasında elde edilen bu başarıların ilerleyen yıllarda daha da artırılabilmesi için; uygulamada yaşanan bazı olumsuzlukların giderilmesi gerekmektedir.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının iş yükleri azaltılmalıdır.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları büyük bir iş yükü altında ezilmektedirler. Gereksiz ilaç tekrarı istekleri, gereksiz sağlık raporu talepleri gibi birçok istek %50 oranında gereksiz iş yükü oluşturmaktadır. Bununla ilgili düzenlemeler yapılarak gereksiz iş yükü ortadan kaldırılmalıdır. Aile hekimliği birimi başına düşen kişi sayısı, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinde bir azalma olmadan, katsayı düzenlemesi yapılarak 2500 seviyelerine indirilmelidir.

Sağlıkta etkin ve caydırıcı şiddet yasası biran önce çıkartılmalıdır.

Aile hekimliğinde gereksiz iş yükünün ve gereksiz hasta isteklerinin ortadan kaldırılmaması sonucu sağlık çalışanları sözel ve fiziksel şiddete uğramaktadırlar. Bunun önlenebilmesi için sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkartılarak, şiddet uygulayanlar tutuklu yargılanmalı ve şiddet ceza süreleri iki kat artırılarak, ceza ertelemesi yapılmamalıdır.

Sağlık okuryazarlığı artırılarak, kişilere sağlığı için sorumluluk verilmedir.

Aile hekimliği uygulamasında hizmet alan kişilerin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Buda sağlık hizmeti sunumunda hizmet vermeyi zorlaştırmaktadır. Sağlık hizmeti sunumunu kolaylaştırmak için kişilere sağlığı için sorumluluk yüklenerek, sağlık okuryazarlığı artırılmalıdır.

Aile Sağlığı Merkezlerinin kira artışları, ödeneklere yapılan zamlardan daha fazla olmamalıdır.

Aile hekimleri çalıştıkları aile sağlığı merkezlerinin kiralarını kendileri ödemektedirler. Bu sebeple 2019 yılında ön görülen  %46 oranında kira artışı miktarı oldukça yüksek olup, kira artışlarının aile hekimlerine yapılacak zam oranlarını geçmemesi gerekmektedir.

Aile Sağlığı Birimlerinin cari gider ödenekleri artırılmalıdır

Aile sağlığı merkezlerinde aile hekimleri tarafından sınıflandırma kapsamında çalıştırılan ebe, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, tıbbi sekreter ve hizmetliler için asgari ücret 2019 yılında %26 oranında artırılmasına rağmen, aile hekimlerine personel çalıştırmak için verilen cari gider ödeneği asgari ücret kadar artırılmamıştır. Bu sebeple aile sağlığı merkezlerinde kaliteli hizmet verebilmek için aile hekimleri tarafından çalıştırılan personelin maaşlarının ödenebilmesi için ödeneklerin asgari ücret kadar artırılması gerekmektedir. Aksi durumda ilimizde 100’ e yakın, tüm ülkede de yaklaşık 15 bin aile sağlığı çalışanı personelin işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalma riski bulunmaktadır. Asgari ücretin yanında, elektrik, su, sarf malzeme, kömür veya doğalgaz gibi birçok kalemde artış olması özellikle aile hekimliğinde kaliteli hizmet vermeyi zorlaştırmaktadır. Bu sebeple aile sağlığı birimlerinin cari gider ödenekleri artırılmalıdır.

Vatandaşın hekim seçme özgürlüğü elinden alınmamalıdır.

Aile Hekimliği Kanununda son yapılan değişiklik ile Sağlık Bakanlığına yeni açılan sıfır nüfuslu aile hekimliği birimlerine vatandaşın onayı olmadan, nüfus aktarma yani kayıt yapma yetkisi verilmiş olup, bu yetki anayasa aykırıdır. Vatandaşlarımızın kendi seçtikleri aile hekimlerine kayıt yaptırma özgürlükleri elinden alınamaz.

Gereksiz Sağlık Raporu istekleri kaldırılmalıdır

Aile hekimlerine 3396 çeşit sağlık raporu talebi gelmektedir. Birkaç örnek verecek olursak “dolabında süt bulundurabilir”, “geziye gidebilir”, “aerobik yapabilir”, “havuza girebilir”, en son cuma namazında hoca vaazda sandalyede oturarak namaz kılanların sayısı artınca, aile hekimlerinden “oturarak namaz kılabilir” raporu alsanız iyi olacak bile demiş. Artık sağlık raporları konusunda bu noktaya geldik. Her kurum Sağlık Bakanlığının bilgisi ve onayı olmadan sağlık raporu talep etmektedir. Bu durumda hem vatandaşlarımız hem de aile hekimleri gereksiz yere meşgul edilmektedir. Bu durumun düzeltilmesi için Sağlık Bakanlığının onayı ve algoritması olmadan hiçbir raporun talep edilmemesi sağlanmalıdır.

Aile Hekimliğinde elde ettiğimiz başarıların ilerleyen yıllarda daha da artması için aile hekimliği uygulamasında yaşanan bu eksikliklerin Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından giderilmesini bekliyoruz.

Aile hekimleri vatandaşın sağlık danışmanıdır.

Vatandaşlarımızdan;

 * Aile hekimleri ile tanışmalarını, yılda iki kez aile hekimlerini ziyaret etmelerini,

*  Bebeklerinin aşılarını eksiksiz yaptırmalarını,

* Çocuklarının izlemlerini yaptırmalarını,

* Gebe kadınlarımızın aile hekimlerine gebe olduklarını bildirmelerini,

* Kanser taramalarını yaptırmalarını istiyoruz..

Aile hekimliğinin ilimizde uygulanmasının daha nice 10 yıllık başarılarını yine birlikte paylaşmak temennisiyle hepinize basın açıklamamıza katıldığınız için teşekkür ederiz.

Dr. Hakan UZUN

Trabzon Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

(AHEF) Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri

Tel: 0 532 6276732

e-mail: drhakanuzun_14006@hotmail.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner133