YOMRA İLÇESİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İLE RÖPORTAJ

Türkiye Yazarlar Birliği ve Anadolu Basın Yayın Birliği adına Kamuran Tuna ve Mümin Sağlam tarafından vatandaşın objektif kriterler esasında bilgilendirilmesi kapsamında Yomra’nın nabzının tutulmasına ilişkin ortaklaşa yürütülen çalışmada, Belediye Başkan adaylarından İbrahim Sağıroğlu ile yapılan mülakatta plan, proje ve hizmet alanları bağlamındaki düşüncelerine yanıt arandı.

1-İBRAHİM SAĞIROĞLU -Adaylık kararını nasıl aldınız? -Adaylık kararını kişi kendi başına alamaz, kendi başına aldığı karar kendi ekseninde kalır. Bu bugüne kadar yapmış olduğunuz aktivite, araştırma ve çalışmalar neticesinde toplumun ortak görüşüyle almış olduğumuz bir karar vardır. Adayı toplum belirler. İktidarda da olsanız, muhalefette de olsanız bu böyledir. Toplumun ortak kararı gereklidir. -

Ne gibi projeleriniz var? -

Değişen ve gelişen Yomra’da devam eden ve başlayacak olan projelerimiz var. Özellikle sosyal projelere ağırlık veriyoruz. Bu projelerden biri şu anda Kaşüstü kavşağından sahile, oradan balıkçı barınağına ve takiben dolgu projemiz kapsamında şehir meydanına yaya yürüyüş yolu çalışmamız bulunmaktadır. Yomra’nın en büyük ihtiyacı olan sosyal projelerden diğeri de kamu oyununda bildiği şekilde mevcut limanı korumak kaydıyla, 650 dönümlük deniz dolgusu kapsamında oluşturulacak sosyal alanları içermektedir. Sözü edilen 650 dönümlük sahanın tamamı yeşil alandan ibaret olup, proje büyük şehir belediyesiyle ortak yürütülecektir. Proje içerisinde 850 odalı konaklama, otopark, yüzme alanları ve yeşilin esas alındığı diğer sosyal donatılar yer alacaktır.

Diğer projemiz de ise; kaymakamlık binası yıkılarak pazar yeri dahil edilmek suretiyle polis merkezimiz ile birlikte yeni bir devlet binası kompleks alanı inşa edilecektir. Böylece Yomra’daki Devlet kurumları bir araya toplanmış olacak, vatandaşımız Devletle ilgili işlerini sağa, sola dolaşma ihtiyacı hissetmeden bu kompleks içerisinde çözümleyecektir. -Bugüne kadar gerçekleştirip, gerçekleştiremediğiniz projeleriniz nelerdir? -Eski Pazar yeri diye tabir edilen yerde yaklaşık 20 dönümlük bir alanımız mevcut olup, kamulaştırma işlemleri yapılmıştır.

Bunun 15 milyon liralık bedeli Yomra belediyesi kaynaklarınca ödenmiştir. Proje uygulamaya konuncaya kadar, ilçemizin en önemli meselelerinden biri olan otopark sorununu çözümlemek adına sözü edilen bu alanı seçimlere kadar açık otopark şeklinde kullanacağız. Seçimden sonra kazı çalışmalarına başlayarak 3000 araçlık kapalı bir otopark alanı sağlayacağız. Öte yandan mevcut yıkılan mekânları 7 metre kadar geriye çekmek suretiyle yeni bir ticaret merkezi oluşturacağız. Ön taraf şehir meydanı, arka kısım sosyal aktivite alanı olarak kullanılacak, şehir meydanı orta kısmına saat kulesi yerleştirilecektir. Aynı zamanda bu alan mitinglerin de düzenlenebileceği bir alan haline getirilecektir. Yomra’mızın böyle bir meydana ihtiyacı vardır. Ayrıca havaalanında kaza sonucu pistten çıkan uçağımızı sosyal hizmetler için donatıyoruz. Şu anda ilgili sahada temel kazılar yapılıyor, uçak doğu yönünde denize ve karaya bakacak şekilde çapraz yerleştirilecektir. Uçağın bagaj kısmının olduğu yer 15 Temmuz Millet kıraathane ve kütüphanesi, yolcu kabinlerinin bulunduğu kısım ise 15 Temmuz restorandı olarak dizayn edilecektir. Uçak, belediye uhdesinde çalıştırılarak 15 tane gencimize istihdam sağlanacaktır. Kiralama yoluyla küçük işletmelere vermeyip, Belediyemiz emrinde çalıştırmayı esas almamızın sebebi vatandaşa daha ucuz hizmet sunmaktır. Başka belediyeler bu tür hizmetleri kiralama şeklinde üçüncü şahıslara vermeleri sebebiyle daha pahalı hizmet sunmak zorunda kalmışlardır. Özelleştirme yüksek maliyete neden olmuştur. Kalafka deresi istikametinde çarşı başı yönüne doğru olan eski harabe yapıyı yıktık. TOKİ ile birlikte yürüttüğümüz bu projelerin şu anda çevre düzenlemesi yapılmaktadır. TOKİ bu hizmeti belediyemizin imkânları sayesinde kısa sürede başarmıştır. Dere içerisini temizleyip deniz suyunu daha yukarılara doğru çıkarmak hedefimizdir. Ayrıca derenin yukarı ki kısımlarına su tutma bentleri yaparak, taşma sonucu gelen birikintilerden ötürü oluşacak kirlenme ve dolma sorunlarını önlemiş olacağız. Yaklaşık top sahası seviyesine kadar bu bentler yapılacaktır. Derenin yukarısında dereyi kirleten iki müessesin bulunduğunu biliyoruz. Onlarla da ortak hareket ederek bu kirliliğinin önüne geçmeye çalışacağız. Bu iş aslında belediye olarak bizim görevimiz değildir. Bu, Çevre ve Şehircilik ’in görevi olan bir durumdur. Ancak bu işletmeler bizim gençlerimize ekmek kapısı sağlamaktadırlar. Onları da rahatsız etmeden ortak bir çalışma ile bu sorunun çözümüne gideceğiz. Elbette öncelikli olarak çevreye duyarlı olmak zorundayız. Yomra eskisi gibi değil. Değişen ve gelişen Yomra’nın nüfusu 18000 civarında iken bugün 45000’e ulaşmıştır. Bu sebeple çevreye halkımızın sağlığı açısından daha duyarlı olmaya mecburuz. Bir başka husus ise uçağın yan tarafına bir şehir terası kurmayı planlıyoruz. Bu projenin ödeneği de çıkmış olup, derenin ıslahından sonra, çalışmalara başlanacaktır. Belediye başkanlığı görevinde bulunduğum bu güne kadar sanayi dışında, söz verip te yapamadığım hiçbir iş yoktur. Kaldı ki bu sorunu da, Varlıbaş Holding ile birlikte Özdil-Oymalıtepe grup yolu dere kenarında kurmakta olduğumuz sanayi alanıyla çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Yomra artık modern bir şehir olmuştur. Bizi eleştirenler bu hizmetlerimizi görememektedirler. Eleştirilerinin de bir sınırı olması lazım. Ama neden eleştirdiklerini biliyorum. Benim için önemli olan Yomra halkına hizmettir. Bu makamlar kalıcı, bizler gidiciyiz. Yarın buradan ya kendi irademle veya halkın iradesiyle ayrıldığımda sokakta vatandaşımla karşılaştığım zaman birbirine güler yüzle, ikramda bulunabilmek gerekir. -Köylere toplu taşımacılık konusundaki soru üzerine? -Toplu taşımacılık büyük şehir belediyesi il koordinasyon kurlunun görevi içerisindedir. Ama biz büyük şehir belediyemizle tam koordineli olarak çalışacağız. Toplu taşımanın tamamını özelleştirmeyi düşünüyoruz. Dolmuş esnafımızın ekmeğiyle oynanmayacak şekilde, toplu taşımacılığı onlara devretmeyi planlıyoruz. Hiç taşıma olmayan yerlerde özelleştirme ihalesiyle toplu taşıma yapılacaktır. -Yomra, Özdil-Oymalıtepe Grup yolu konusundaki düşünceleriniz nelerdir? -Orada 18 km’lik Özdil yolunun 10 km’si yapılmıştır. Yakın zamanda Ankara’da yapmış olduğumuz görüşmelerle yolun geri kalan kısmının yapımını başlatıyoruz. Bu yıl, yol tamamıyla bitmiş olacaktır. Bizim bölgemizin çalışma şartları malum çok zordur. Vahşi bir coğrafya olduğundan çalışmaları zorlaştırmaktadır. Dulbant mevkiini tünelle geçiyoruz. Gülyurdu’nun olduğu dolambaçlı yol bölgesini de tünelle geçiyoruz. Bir başka çalışmamız ise Kaşüstü kavşağından hastaneye, vadi içerisinden yukarıya yeni bir yolun kamulaştırmasını yapmış bulunmaktayız. Seçimden sonra ihalesi yapılacaktır. Kanuni hastanesinin yukarısındaki 35 dönümlük bir araziye de KYK’ya verdik. 3200 kişilik modern bir öğrenci yurdu yapılacaktır. Kaşüstü kavşağı ile ilgili çalışmalarımızda ise mart ayı içerisinde, tek tüpe çift yönlü gidiş, geliş trafik akışını vermeyi hedefliyoruz. Burada yapılan çalışma normal bir çalışma değildir. Bölge deniz seviyesine yakın olduğundan özel makineler getirtilip, fore kazıklar çaktırılmak suretiyle tüp geçit çalışması yürütülmektedir. Bu makinelerden Türkiye’de üç tane vardır. Bu özel makinenin iki tanesi burada çalışmaktadır. Tüp geçitte yapılan duvarlar su geçirmez, diyafram duvarlardır. Bu projenin 750 metrelik mesafenin üst kısmı yeşil alan olacaktır. Burada 500 metre dalcık tüp geçit yer alacak ve bu tüp geçide üç ayrı noktadan dönel kavşak giriş ve çıkış olacaktır. Diğer taraftaki tüp geçit ise takriben 6. Aylarda trafiğe açılacaktır. Yomra belediyemiz çok hızlı çalışan bir belediyedir. Çok büyük değişimler yaptık. Yomra çok değişti ve büyüdü. İlçemizin 25 mahallesinin yollarını yüzde doksan seviyesinde betonlama işlemlerini bitirdik. Şu anda yeni beton ihalelerimizle geri kalan yüzde onluk yol betonlama eksiğimizi de Önümüzdeki Ağustos ayına kadar bitmiş olacaktır. Biz her zaman vatandaşa verdiğimiz sözün arkasında durduk ve duracağız. Verdiğimiz sözleri zamanında bitireceğiz. -Doğalgaz ile ilgili çalışmalara gelince: -Kavala bölgesinden ilçemize yaklaşık 700 metrelik bir mesafemiz var. Ana doğalgaz hattı geliyor. Kaşüstü’nün yüzde yetmişlik doğalgaz isale hattını yaptık. Ekonomik krizden ötürü firma biraz duraklama yaşamıştır. Bu yılsonuna kadar Kaşüstü’nün tamamı, Yomra’nın ise yüzde doksanı doğalgaz almış olacaktır. Daha sonra Yomra’nın çevre düzenlemesi ve sanat sokağı gibi güzelleştirmeler yapacağız. Bunları geciktirmemizin sebebi altyapı çalışmalarının gecikmiş olmasıdır. Yık-yap olmasın diye alt yapı çalışmalarını bekletmek zorunda kaldık. Amacımız daha güzel ve sorunsuz bir Yomra inşa etmektir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye OlGünebakış Trabzon Haber