ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TRABZON ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Yüksek Gerilim Tesislcrinde İşletme Sorumluluğu, Yüksek Gerilim Elektrik Tesislerinde can, mal ve çevre guvenligini tehdit eden tehlikeli durumlara karşı öncelikle hayati, maddi ve çevre güvenliği sağlamak ve kayıpları önlemek için gerekli yüksek gerilim işletme Sorumluluğu hizmetlerinin üstlenilmesi işidir.

İşletme sorumluluğu, işletme personelinin eğitimi, manevra talimatlarının hazırlanması, güvenlik önlemlerinin alınması, işletme sırasında ortaya çıkan arızalara müdahale edilmesi için; gerekli manevraların yapılması, sorumlulukları ile ilgili konularda işletmeye rapor verilmesi gibi yükümlülükleri olan bir hizmettir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgı tarafindan 30/10/2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürurluluge giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nin 60. Maddesi; tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu bir elektrik mühendisinin olmasını zorunlu tutmaktadır.

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin etkin bir şekilde uygulanması amacıyla Elektrik Mühendisleri Odası Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlatarak yürürlüğe girmesini sağlamıştır.

Elektrik yüksek gerilim tesislerinde meydana gelen kazalar sonucunda ölüm ya da yaralanmaların en aza indirilmesi can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetleri ve bu hizmetlerin yürütülmesini üstlenen elektrik mühendisinin görev, yetki ve çalışma yöntemlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan yönetmelikte, işletme sorumlusunun, işletme sahibinin ve Elektrik mühendisleri Odasının yükümlülükleri ayrı ayrı
belirlenmiş ve işletme sorumluluğunun üstlenilmesi belirli koşullara bağlanmıştır.

Meslek alanı ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi için her türlü çalışmayı yapmak Anayasanın 135. maddesine göre kamu kurumu niteliğinde bir meslek
odası olan Odamızın amaçları içerisindedir.

Elektrik Mühendisleri Odası, kanun ve yönetmelikler ile belirlenen görev ve yetkilerini kullanarak bir yandan hizmetin yürütülmesindeki teknik gereklilikleri ve hizmet kalitesini sağlamak, diğer yandan üyelerin haklarının korunmasında gerekli
gördugu girişim ve müdahalelerde bulunmakla yükümlüdür.

İşletme sorumluluğu hizmetinin önündeki engellerin kaldırılması yönetmeliklerin işler hale getirilerek tüm trafolu işletmelerde
Işletme Sorumlusu bir elektrik mühendisi bulunmasının sağlanması işletmelerin can, mal ve çevre
güvenliği açısından son derece önemlidir.

Bu konuda Şubemiz ve Şubemize bağlı bulunan tüm il temsilciliklerimizdeki Valilikler, Belediyeler, Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Aras Elektrik
Dağıtım A.Ş. nezdinde konu ile ilgili tüm resmi yazışmalar yapılmıştır.

Hayati önem taşıyan bu hizmetin yönetmelikler gereği yaygınlaştırılması ve takibinin yapılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli duyarlılığın gösterilmesi hususunda destek beklemekteyiz.
Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye OlGünebakış Trabzon Haber