banner238

Bilebildiğimiz kadarı ile hiçbir insan bu dünyaya ikinci kez gelmedi ve bundan sonra da gelmeyecektir.

Bu nedenle kendi bireysel hayatımıza ne kadar önem veriyorsak diğer insanların ve hatta tüm canlıların yaşama hakkına da o kadar önem vermemiz, insan olmamızın tabii bir gereğidir ve gereği olmalıdır.

Kimi insanlar, vahşi tabiatta yaşayan hayvanların hayatlarını sürdürmeleri için zorunlu olarak kendilerinden daha güçsüz diğer hayvanları öldürerek onların etinden beslenmeleri gibi bir hayat tarzını benimseyerek, tüm insanlığın huzur ve güvenliğini tehdit etmekte ve bozmaktadırlar.

Bu insanlar, hiçbir telkin ve tavsiyeden asla etkilenmemektedirler. Hiçbir kutsalları yoktur.

Hükmedebildikleri masum insaları da kendi sapık emellerine kurban etmekten asla çekinmezler.

Daha net söylemek gerekirse, insanı insan yapan vicdan duygusundan mahrumdurlar.

Bu melanet insanların toplum içinde faydalandığı en temel hukuk normu, masumiyet karinesidir, temel insan haklarıdır.

Ne yazık ki, başlangıçta insan olarak değerlendirilen bu insan benzeri yaratıklar tarihler boyu masum insanların ve hatta tüm insanlığın başına bela olmuşlardır.

Bahse konu bu vahşi insanlar, bazen devlet yöneticiliğine kadar yükselebilmiş ve böylece yönettikleri toplumlara daha büyük zararlar vermişlerdir.

Bu zararların geri dönüşü yoktur.

Bunların örnekleri, ülkemizde ve dünyamızda çok fazla olduğu için isim vermek istemiyorum.

Bu mübarek dini bayramımız vesilesi ile gene kürsülerden kendilerine sayısız tavsiye ve telkinler yapılacak fakat ne yazık ki, bu tavsiye ve telkinlerin hiçbir faydası olmayacaktır. Tekerrür eden bir tarih sürecidir bu.

Buradan aklı başında ve dünyayı insanı ve insanlığı seven devletlerin yetkililerine hitaben diyorum ki, sizler artık nasihat etmeyi bırakın da bu konularda radikal önlemler alın, aksi halde bir gün size de mutlaka sıra gelebilir.

Bırakın artık kağıt üzerinde yazılı İNSAN HAKLARI BEYANNAMESİ gibi, ezilen ve sömürülen haksızlığa uğrayan insan ve devletlerin hak ve hukukunu korumaktan aciz lafları da, uygulamasını tavizsin yapabileceğiniz beyannameler hazırlayın ve kurumlar oluşturun.

Birleşmiş milletler teşkilatı, tam bir tuzak teşkilat, Nato’nun ise ondan zerre farkı yok. Bu güne kadar ABD ve batılı ülkelerden başka kimi korumuşlar ben duymadım.

Dünya üzerinde yaşayan 7.5-8 milyar insan var. Artık bu kalabalıklar bir gün sizlere de büyük zararlar verebilir. Huzurunuzu kaçırabilirler unutmayın. Fırsat elinde olanların, insanlığın ve tüm dünyanın barışı için bir şeyler yapmasını acilen bekliyoruz.

Yetsin artık bu zulümler.

01.05.2022 M.Sadullah SAĞLAM

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol