banner128
banner238

GENÇ AKADEMİSYENİN ÜÇÜNCÜ KİTABI

Avrasya Üniversitesi Girişimcilik – Yenilikçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Murat Şahin’in ‘’Sigortacılığa Giriş ve Güncel Sigortacılık Hukuku’’ isimli kitabı çıktı. Şahin yaptığı açıklamada özellikle sigortacılık sektörü ve ilgili sektörde bilimsel çalışma yapan her kesime hitap eden bu çalışma bilimsel anlamda büyük bir boşluğu dolduracağını ifade ederek ülkemizin sigortacılık sektöründe bilimsel niteliği yüksek bilgilerle donatılmasında bu kitabın rolünün büyüklüğüne dikkat çekti.

Şahin açıklamasında ‘’Dünya’da Sigortacılığın tarihi çok eski medeniyetlere kadar uzanmaktadır. Özellikle imparatorlukların eski zamanlarda, ticaretin kendi toprakları üzerinde gelişmesini sağlamak amacıylasınırları içerisindeki tüccarlara verdikleri güvenceler, Sigortacılığın ilk örneklerini oluşturmuştur. Bu örneklerden en çok bilineni Orta Mezopotamya'da kurulduğu düşünülen Babil (MÖ 1894) de, Hammurabi Kanunlarıdır. Hammurabi Kanununda doğal afet sigortacılığına örnek bir maddede söyle denmektedir; “Eğer bir adamın borcu varsa (fakat) tarlasını fırtına tanrısı su altında bırakırsa veya sel götürürse yahut susuzluktan tarlada arpa yetişmemişse, o yıl arpayı alacaklıya ödemeyecektir. Tableti (vesikası) ıslatılacak (silinecek) ve o yıl için faiz vermeyecektir.” Bu örnekten de geçmişte sigortacılığın aslında var olduğunu dahası ekonominin gelişmesi için önemli olduğunu tarihsel kayıtlar da bizlere göstermektedir. Yine sigortacılığın birçok örneğini kendi içinde barındırdığı, keşfedilen Hammurabi Kanunlarının yer aldığı tabletlerden günümüze taşınmıştır. Tarihsel süreç ilerlediğinde ve M.S. 1250 yıllarına gelindiğinde ise Venedik, Floransa ve Cenova şehirlerinde ilk Prim esaslı sigorta görülmüştür.1424 yılında da İtalya’da “SantaClara” isimli geminin yükü sigorta edilmiş ilk sigorta olarak tarihsel sıralamada yerini almıştır. Yine aynı tarihte ilk sigorta şirketi İtalya’nın Cenova şehrinde kurulmuştur. Sigorta konusunda bir başka gelişme ise ilk kanuni mevzuat olan Barselona Fermanı’nın 1435 yılında yılın da yayınlanması olmuştur. Bu tarihlerden sonra ise sigorta kavramını önemli kılan çeşitli doğal afetler gözlemlenmiş ve gelişimi için yenilikler getirilmiştir’’.

‘’Dünya’da sigortacılık farklı coğrafyalarda farklı süreçlerden geçerken ülkemizde ilk sigortacılık faaliyetleri 1872 yılında İngiliz sigorta şirketlerinin açtığı temsilcilikle başlamıştır. İngilizlerin ardından 1878 yılında Fransız şirketi ülkemizde faaliyetine başlamıştır. 1893 yılında ise Osmanlı Umum Sigorta Şirketi ilk yerli sigorta şirketi olarak çalışmaya başlamıştır.

Günümüzde ülkemizde 60’a yakın sigorta şirketi 15.000 kişinin üzerinde istihdam sağlamaktadır. Ekonomi içerisinde gelecek yıllarda öneminin artması ile sektörünü gelişiminin istihdama yansıması da ayrıca beklenmektedir. Üniversitelerimizde 265 Meslek Yüksek Okulunda Sigortacılıkla ilgili bölüm mevcuttur. Sigortacılığa yönelik açılan Lisans bölüm sayısı ise sadece 19’dur. Yüksek Lisans ve Doktora programları da ilgili alanlar için hızla bölümler açılmakta olup ülkemizin bu anlamda nitelikli eleman yetiştirilmesinde bilimsel anlamdaki boşluğu doldurmak amacıylaortaya çıkarttığımız yayınlar büyük önem taşımaktadır. Bu alandaki araştırmacılar için bilgi üretmek ve ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora seviyelerindeki öğrencilere nitelikli kaynak sağlamak amacıyla “Sigortacılığa Giriş ve Güncel Sigortacılık Hukuku” kitabını hazırladım. Kitabın ilgili alanda çalışan, çalışmayı arzulayan ve bilimsel bilgi üretmek amacında olan araştırmacılara kaynak sağlamasına yönelik oluşturdum’’ cümlelerine yer verdi.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol