( OSMANLICA BELGELERDE BÜYÜK OSMANLI KUMANDANI SÜLEYMAN ŞAHLA İLGİLİ BİR AFRİN HÂTIRASI)

Trabzon Ayasofya Camii Şerifinin müze olmadan öce 1953-63 yılları arasındaki son imamı olan rahmetli Muhammed Şefik Yazıcıdan bana hâtıra kalan “MEŞHUR OSMANLI KUMANDANLARI” adlı çok değerli Osmanlıca kitabı okurken hemen başlangıç sayfalarında Suriye hududumuzdaki Afrinde mezarı rahatsız edilen ve tartışılan Süleyman Şahla ilgili bir bölüme rastladım.Çok dikkatimi çekti.Hemen onu Trabzon 2.ve üçüncü Noterleri Yeminli tercümanı olarak tercüme edip” HABERİM HAMSİ TV“ deki “TARİH DÜNYASI” sayfamızda okuyucularımızın ,basınımızın ve de kamunun dikkatlerine sunmayı uygun gördüm.Umarım çok makbule geçecektir.Zira ,burada Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ve kahraman Ordumuzun Afrin Harekâtındaki haklılığı tarihen de,ortaya çıkmış durumdadır.

Kitap,Osmanlıca olarakR.tarihle 1318(M.1902-1903) yılında İstanbul’da 62 No’lu Eski Zabtiye Caddesinde İbrahim Hilmi ‘nin İslâm ve Askerî Kitaphanesinde Yüce Maarif nezaretinin Yüce Dahiliye Matbuat Müdürlüğünün ruhsatıyla basılmıştır.Kitabın yazarı da bir Subay.Piyade mülâzımlarından(teğmenlerinden)AHMET REFİK BEY.İşte adı geçen kitabın kapağının fotokopisi.

Kitap o zamanki eski tarihlerde “POLATHANE TÜRK OCAĞI” tanıtılmış,ciltli olarak dağıtılmıştır.Bu nedenle bu hâtıratı okuyunca o zamanki Akçaabatın ve Trabzonun millî yapısının sağlamlığını ve de vatanseverliğini Ortadoğu için bile anlamak mümkün.

Kitabın 6.sayfasında dikkatimizi çeken konuya şöyle girilmiştir:”Hicretin 456(M.1063=11.Asır) senesinde Asya’da Hükümet binasını tesis eden Selçuklular, Bizans(Doğu Roma ) imparatorluğuna birkaç araziden başka bir şey bırakmadılar.Halbuki,Gazneli Mahmudlar,Alp Arslanlar,Melihşahlar gibi her biri asrının birer cengâver ferdi olan kahramanların yüce himmetiyle şânı artan ,ezici üstünlük sağlayan bu hükümetler de çok bir zaman istikrâr edemedi.OĞUZ HAN NESLİNDEN OLAN SÜLEYMAN ŞÂH ,50.000 kişi ile etrafa ateşler saçarak Asya’yı ayakları altına alan Cengiz’in nice kadrinden (hainliğinden-zulmünden)kurtulmak için batıya doğru hareket etti.Fırat nehrinden geçerken Cağber (Ca’ber)kalesi batısında atının ayağı kayup gark olarak vefatı ,başkanı olduğu kabilenin dağılmasına sebep oldu.İşte bu üzücü vaka ,Ümmetin kalbinde üzücü bir te’sîr ortaya çıkartarak kendinden sonra gelenlerin yüce görüşleri altında şân sahibi olan şâirleri:

ZİKRE ŞÂYÂNDIR FIRAT’IN HER YERİ

BEN BİR TÜRKÜM UNUTMAM CA’BERİ

TÜRK OLAN NİMET ŞİNÂS OLMAK GEREK

UÇARAK GİTSEM MEZAR-I TÜRK’E DEK.

EY MEZÂR-I TÜRK!SAFVETHANESİN.

HER ZAMANIN ŞÂHISIN,ŞÂHÂNESİN

İFTİHÂR ET, EY SARAY-I MA’NEVÎ!

TÜRKLERİN ŞÂHI SENDE OLMUŞ MÜNZEVÎ..

ZİYARETÇİLERİN DAİMA SAYGI GÖSTERSİN.

GÖSTERMEYENLER DAİMA KÜÇÜLSÜN.

EY SÜLEYMAN ŞÂH ,MİNNETTÂRINIZ !

ŞÜKREDEN EVLÂTLARIN,FEYZ ÂSÂRINIZ..

İHLÂSINLA ÖVÜNÇ KAYNAĞI OLDU;

OĞLUN ERTUĞRUL GİBİ BİR KAHRAMAN..

AFRÎN ERTUĞRUL’UN YÂRÂNINA;

AFRÎN ERTUĞRUL’UN OSMANINA…

ŞÂNIMIZ OSMANSIZ OLMAZ,ŞÂNLIYIZ;

BUNCA MİLYON HALK HEP OSMANLIIYIZ..

Hasretli manzumesiyle hissiyâtını açıklamaya mecbur eylemiştir.

Süleyman Şâhın vefatını müteakip Destân-ı millîmizi süsleyen Yüce iftihâr edilecek ma’lûmâttan sonar;Oğlu Ertuğrul Gâzî H.630’da (M.1232”de) Sekûd havalisinde yerleşti.H.680’de (M.1280’de)Vefatının vukuuna dayalı Baş komutan olan mahhdûmî (hizmetkârı -oğlu)Osmân Gâzî Hicretin 699.(M.1299) senesinde bir müddet belliki ünvânıyla Gâlib hükmünü icra eyledikten sonra Saltanat bayrağını İstiklâl burcuna dikti.(İstiklâl Burcunun Saltanat Livasına tayin oldu)

Bu Hükümet ise,kurucusunun Yüce namının cengâverliğine izafetle “OSMANLI HÜKÜMETİ” nâmiyle kurularak İslâmın parlak kılıcıyla şarkı ve garbı aydınlatmaya başladı.

Osmanlıların zuhuruna medâr olan (yarayan)sebeplerin en birincisi harp ve dolaysıyla askerlik olduğundan askerlik cüz’î bir zamanda şayân-1 hayret bir surette terakki eyledi(ilerledi,gelişti)Hatta Osmanlı hükümeti,derhâl askerî bir hükümet haline dönüşerek mülkün arazi taksimatı bile askerlik nokta-i nazarından tanzim edilmişti(düzenlenmişti).”

Süleyman Şah en başarılı bir Müslüman Türk kumandanı ve kahramanı olarak hem Selçukluların ve hem de Osmanlıların atasıdır.

Çünkü:Selçuklu Ertuğrul gâzinin babası ,Osmanların kurucusu olan Osmangazinin dedesidir.Bugün Türkiye Cumhuriyetinin girdiği Afrin topraklarında yaşadı ve öldüler.Ne yazıkki düşmanlar kabrini bile rahatsız ettiler.

Zira o atalarımızın mirası topraklarda Pkk ermenistanı ve onların kuklası olan bir pkk kürdistanı kurmak istiyorlar.Gerçek Müslüman kürtler ise Türkiye’den asla ayrılmak istemiyorlar.Süleyman Şahın Türkiyenin Güney hududundaki Süleyman Şâh türbesine de aynı sorumlulukla sahip çıkıyorlar.

Pkk’nın arkasındaki güçlere de karşı çıkıyorlar. Milli şâirlerin Süleyman Şah türbesine ve Afrine dair söyledikleri şiirler de çok olumlu ve çok önemle mesajlar veriyor.Buna göre demektir ki Selhaddin Eyyübînin ve Sultan Vahdeddinin Şamdaki türbeleri gibi Türkiyenin güneyinde bulunan Süleyman Şâh türbesi de Ortadoğunun ve Afrinin sembolüdür.Bu gerçekten hareketle Süleyman Şaha,türbesine ve Afrine topyekün sahip çıkmalyız.Bunun içi de devletimizi bir kerre daha kutluyoruz.Selâmlar ve de hayırlı bayramlar,kutlu ve mutlu olsun dyoruz.

İşte o büyük kumandanın türbesi ve haritası..

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner130

banner131

banner1

banner133

banner199