KESK YÜKSEL BAYRAM  Şube Başkanı AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla neticelenmesi üzerine, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 28/8/2019 tarih ve 2019/1 numaralı kararı almış, karar 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Sözü geçen kararın mali ve sosyal haklar başlıklı 7. bölümünün 6. maddesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışanların koruyucu giyim yardımından faydalandırılacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu mali haktan sadece 4/A kapsamında görev yapan kadrolu memurlar faydalanacaktır.

Yıllarca kamu emekçilerini %2,5 - 3,5 sefalet zamları ile yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edenler, toplu sözleşmede devletin verdiği ücretin dahi altına imza atanlar şimdi bu sefaletin üstünü örtmek için koruyucu giyim yardımı adı altında "kazanım sağladık" diye kendilerine sahte kahramanlık destanı yazıyorlar.

Yıllarca yoksulluk sınırının altında maaş alan özelde AFAD emekçileri, genelde tüm kamu emekçileri gerçeği bilmektedirler. Biz buradan bir kez daha hatırlatalım ki, her türlü afette, acil durumda ve riskli işlerde mesai kavramı gözetmeden, yedi yirmi dört çalışan AFAD EMEKÇİLERİNİN özlük haklarında yirmi yıldır gerçek anlamda hiçbir iyileştirme sağlanmamıştır. Eşitlik ilkesi gereği AFAD emekçilerine de verilmesi gereken, yıpratıcı ve yorucu işlerde çalışanlara ödenen tazminatlar, örneğin AFAD TAZMİNATI, İŞ RİSKİ TAZMİNATI, FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI gibi haklar, iş kolumuzda yetkili olan sendika tarafından görmezden gelinmiş, AFAD emekçilerinin tüm sorunları halı altına süpürülmüştür.

Yıllardır yapılmayan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ve liyakatsız atamalar ile AFAD EMEKÇİLERİ mağdur edilmiştir. Uzun zamandır yapılmayan sınavlar ciddi bir eşitsizliğe sebep olmuş, telafisi imkansız uygulamalara imza atılmış, sorunlar her geçen gün daha da içinden çıkılamaz hale gelmiştir. Tecrübe, birikim, çalışma yılları arasındaki büyük farklılıklara rağmen, yapılacağı açıklanan sınava tüm personel aynı havuzda sokulacaktır.

Yapı-Yol Sen olarak söz konusu sınavların belli periyodlar ile düzenli olarak yapılması, çalışanlardan sınav için herhangi bir ücret talep edilmemesi, sınav yerinin tek merkez değil her ilin kendi olanakları kapsamında ya da bölgesel olarak belirlenmesi, yazılı sınav sonrası yapılacak mülakatın, şaibeye sebep olacağı için, kesinlikle kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca teknisyen yardımcılarının mağduriyeti de bir an önce giderilmelidir.

Yine AFAD emekçilerinin İl Özel İdarelere bağlandığı dönemde gerçekleştirdiğimiz hukuksal ve fiili mücadeleler sonucu kazandığımız “sosyal denge tazminatı”, kamuoyunca bilinen adıyla SDS hakkının, yaptığımız onca girişimlere rağmen, yetkili sendika tarafından üzerine düşülmemiş, hatta gündeme dahi getirilmemiş, AFAD emekçilerinin ciddi bir mali kazanımı gasp edilmiştir. Sağlık emekçileri, itfaiye emekçileri gibi nöbet esasına göre çalışan kurumlarda yemek sorunu çözülmüşken, AFAD emekçilerinin yemek sorunu hala çözülememiştir.

Yıllarca kamu emekçilerini Türkiye İstatistik Kurumu tarafından oynanan rakamlara göre açıklanan enflasyonun altındaki maaş artışlarına mecbur edenlerin, toplu sözleşmede yüzde üç-dört gibi komik rakamlara imza atanların, çarşıda pazarda kamu emekçilerini enflasyona ezdirenlerin gerçek hiç bir başarı elde edemedikleri açıkken, kamu emekçilerine toplu sözleşme gereği verilen koruyucu giyim yardımını her yıl bir kazanımmış gibi göstermeleri kabul edilemez. Korucu giyim yardımı iki yılda bir imzalanan Toplu Sözleşme ile belirli işkollarına verilen bir haktır. Sözleşmedeki bu madde gereğince her yıl kamu emekçilerine korucu giyim yardımı yapılır. AFAD için sorulması gereken asıl soru, DSİ, Çevre ve Şehircilik, Karayolları gibi kurumlar bu yardımı yıllardır alırken, AFAD’ın geçmiş yıllarda neden bu kapsamın dışında bırakıldığıdır. Ayrıca zorlu koşullarda çalışan AFAD emekçilerine yapılacak koruyucu kıyafet yardımı belirli periyodlarda değil, ihtiyaca, unvana ve çalışma koşullarına göre düzenlenmelidir. Yardım tüm kurumlara aynı miktarda yapılmalı, kurumlar arası meblağ farklılıkları giderilmelidir.

Her türlü zorlu koşullarda 7/24 görev yapan AFAD emekçilerinin sorunları elbette zaman, mekan, olayın şekli ve niteliğine göre değişmektedir. Sorunların giderilmesi hem AFAD emekçileri hem de hizmet verdikleri halkımız için olumlu sonuçlar doğuracaktır. Normal zamanlarda unutulan, varlıları ancak afet veya acil durumlarda hatırlanan, kendi canlarını hiçe sayarak, günlerce, yoruldum, yeter demeden, yılmadan, doğru düzgün uyumadan, canla başla hiç tanımadıkları insanların hayatlarını kurtarmak için insanüstü bir çaba ile mücadele eden AFAD emekçilerinin sorunları göz ardı edilmemelidir. Bizlerin çalışma koşullarında yapılacak iyileştirmeler, müdahale çalışmalarının da çok daha nitelikli hale gelmesini sağlayacaktır.

Yapı-Yol Sen Samsun Şubesi olarak öncelikli taleplerimiz pandemi süreci ve AFAD emekçilerinin riskli faaliyet alanları göz önünde bulundurularak, AFAD TAZMİNATININ tüm AFAD emekçilerini kapsayacak şekilde tekrar düzenlenerek tüm çalışanlara verilmesi, AFAD emekçilerinin yıllardır görmezden gelinen özlük haklarının düzeltilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının fırsat eşitliği ve liyakat çerçevesinde yapılmasıdır. Basına ve kamuoyuna saygıyla sunarız.

YÜKSEL BAYRAM

Şube Başkan

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye OlGünebakış Trabzon Haber