10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

İnsanlığın baskıya, zulme ve sömürüye karşı verdiği mücadelenin sonucunda, insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması amacıyla 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi imzalanmış ve 10 Aralık günü İnsan Hakları Günü olarak ilan edilmiştir.

İnsan hakları; ulus, etnik köken, din, mezhep, cins, kültür vb. farklılık gözetmeden, sadece insan olmaktan kaynaklanan bütün insanların sahip oldukları haklardır. Tek ölçüt insan olmaktır. Amaç, insanlığın maddi ve manevi değerlerini geliştirmek ve korumaktır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin 72. Yılında dünyada ve ülkemizde hak ihlalleri artarak devam etmekte, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan ve önceleyen yönetim anlayışından, güvenlik gerekçesiyle totaliter yönetim anlayışını önceleyen bir yönetim anlayışına geçilmektedir. Oysa ihtiyaç duyulan, başta yaşam hakkı olmak üzere, eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik, adalete erişim gibi temel hakların sağlanmasına yönelik politikaların geliştirilmesi ve uygulanması; baskı, işkence ve kötü muamelenin engellenmesi, düşünce ve ifade, inanç ve örgütlenme gibi temel haklar önündeki engellerin kaldırılmasıdır.

İnsan haklarına ilişkin ihlallerin önlenmesinde kuşkusuz yargının çok büyük önemi vardır. Yargı bağımsız ve tarafsız olarak adaletin gerçekleşmesini sağlamalı ve temel hak ve özgürlüklerin teminatı olmalıdır. Ancak günümüzde yargının bu yöndeki işlevini tam olarak yerine getirdiğini söyleyebilmenin olanağı yoktur. Yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanamadığı bir ortamda temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olması beklenemez. Temel hak ve özgürlüklerin en önemli güvencelerinden birisi de bağımsız ve etkin savunmadır. Bağımsız ve etkin bir savunma insan hak ve özgürlüklerinin gelişmesine yol açar. Bu nedenle bağımsız savunma ve avukatlar üzerinde baskı kurulması, onlardan insan hak ve özgürlüklerinin ihlallerinde susmalarının beklenmesi kabul edilemez. Avukatlar tarihin her döneminde insan hak ve özgürlüklerini savunmuşlar ve hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesini talep etmişlerdir.

Trabzon Barosu ve Trabzon Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak; insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması, korunması ve geliştirilmesi mücadelemizi vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

TRABZON BAROSU TRABZON BAROSU BAŞKANI

İNSAN HAKLARI MERKEZİ AV.SİBEL SUİÇMEZ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye OlGünebakış Trabzon Haber